Студенттердің оқу жетістіктерін сыртқы бағалау

ОЖСБ презентациясы
Бақылау тестілеуі
Құрметті студент!
Тестілеу кезінде Сізге ұсынылған 5-8 нұсқадан 1 ден 3 ке дейін дұрыс жауапты таңдауыңыз керек. Егер Сіз бірде бір қате кетірмей, барлық дұрыс жауаптарды белгілесеңіз, 2 балл аласыз, егер 1 қате жіберсеңіз-1 балл, егер 1 балдан да артық қате жіберсеңіз- 0 балына ие боласыз. Бір пәннен максималды балдар жиынтығы 50 балды құраса, төрт пәннен – 200 балл жинайсыз. Егер бір пәннен 30 балдың көлемінде жинасаңыз, ол жақсы нәтиже болып саналады, төрт пәннен -130 балл. Сәттілік тілейміз!
Тестілеуді бастау.
Уважаемый студент!
В ходе тестирования Вы должны выбрать от 1 до 3 правильных ответов из 5-8 предложенных вариантов. Если Вы не допустите ни одной ошибки и определите все правильные ответы, то получите 2 балла; если допустите одну ошибку – 1 балл; если допустите более одной ошибки – 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые Вы можете набрать по одной дисциплине, составляет 50 баллов, по четырем дисциплинам – 200 баллов. Хорошим результатом считается результат, который составляет в рамках одной дисциплины 30 баллов, в рамках четырёх дисциплин – 130 баллов. Желаем удачи!
Начать тестирование.
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндерінің тізбесі
ОЖСБ жауап парағы
ОЖСБ жауап парағын толтыру тәртібі

ОЖСБ жауап парағын толтыру тәртібі.

1.1-секторға АТЫ-ЖӨНІН жазу.

2. 2-секторға көлденеңінен ИКС деп жазып, тігінен тиісті сандарды бояу.

3. 3-секторға көлденеңінен ОРЫН НӨМІРІН жазып, тігінен тиісті сандарды бояу.

4. 5-секторға ЛЕК НӨМІРІ МЕН ТЕСТІЛЕУ ӨТКІЗІЛЕТІН ДӘРІСХАНА НӨМІРІН жазу.

5. 11-секторға студенттің оқып жүрген жоғары оқу орнының атауын жазу.

6. 12-секторға МАМАНДЫҚ ШИФРІН жазу.

7. 13-секторға қол қою.

8. Бұл өте маңызды! Жоғарыда пән атауын көрсетіп, 6-9 секторларға қол қою. Пәндер бойынша секторлар жүйелілігі рұқсатнамада көрсетілген. Сәйкессіздік болған жағдайларда, нәтиже «0»-ге тең болатынын түсіндіріңіз.

9. Студенттерді міндетті ескерту қажет! Әр сұрақта 1-3 дұрыс жауап бар, сондықтан 1-3 дөңгелекшені бояу керек.

 

ОЖСБ балдарын бағаға ауыстырудағы ҰТО-ның шкаласы
2017 ОЖСБ-ға дайындық туралы бұйрық
Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары
ОЖСБ тапсыру кестесі
2016 жылдың ОЖСБ-ның нәтижелері

2016 жылдың ОЖСБ-ның нәтижелері
Результаты ВОУД 2016 года

Бағыты/Направления

Оң бағалар көрсеткіші/
Показатель положительных оценок

200 –ден орта жиынтық баллы /Совокупный средний балл 
из 200

Студенттердіңқатысу көрсеткіші /Показатель участия студентов

Қызметтер/Услуги

100%

115 (В-)

74%

Гуманитарлық ғылымдар /Гуманитарные науки

98%

115 (В-)

100%

Білім/Образование

99%

112 (В-)

85%

Жаратылыстану ғылымдары /Естественные науки

98%

108 (С+)

94%

Құқық/Право

95%

105 (С+)

96%

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес /Социальные науки, экономика и бизнес

96%

102 (С)

99%

Техникалық ғылымдар және технологиялар /Технические науки и технологии

94%

102 (С)

89%

ҚарМУ бойынша орташа көрсеткіш /Средние показатели по КарГУ

97%

108 (С+)

91%

 

Top