Студенттердің оқу жетістіктерін сыртқы бағалау

ОЖСБ презентациясы
Бақылау тестілеуі
Құрметті студент!
Тестілеу кезінде Сізге ұсынылған 5-8 нұсқадан 1 ден 3 ке дейін дұрыс жауапты таңдауыңыз керек. Егер Сіз бірде бір қате кетірмей, барлық дұрыс жауаптарды белгілесеңіз, 2 балл аласыз, егер 1 қате жіберсеңіз-1 балл, егер 1 балдан да артық қате жіберсеңіз- 0 балына ие боласыз. Бір пәннен максималды балдар жиынтығы 50 балды құраса, төрт пәннен – 200 балл жинайсыз. Егер бір пәннен 30 балдың көлемінде жинасаңыз, ол жақсы нәтиже болып саналады, төрт пәннен -130 балл. Сәттілік тілейміз!
Тестілеуді бастау.
Уважаемый студент!
В ходе тестирования Вы должны выбрать от 1 до 3 правильных ответов из 5-8 предложенных вариантов. Если Вы не допустите ни одной ошибки и определите все правильные ответы, то получите 2 балла; если допустите одну ошибку – 1 балл; если допустите более одной ошибки – 0 баллов. Максимальное количество баллов, которые Вы можете набрать по одной дисциплине, составляет 50 баллов, по четырем дисциплинам – 200 баллов. Хорошим результатом считается результат, который составляет в рамках одной дисциплины 30 баллов, в рамках четырёх дисциплин – 130 баллов. Желаем удачи!
Начать тестирование.
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндерінің тізбесі
ОЖСБ жауап парағы
ОЖСБ жауап парағын толтыру тәртібі

ОЖСБ жауап парағын толтыру тәртібі.

1.1-секторға АТЫ-ЖӨНІН жазу.

2. 2-секторға көлденеңінен ИКС деп жазып, тігінен тиісті сандарды бояу.

3. 3-секторға көлденеңінен ОРЫН НӨМІРІН жазып, тігінен тиісті сандарды бояу.

4. 5-секторға ЛЕК НӨМІРІ МЕН ТЕСТІЛЕУ ӨТКІЗІЛЕТІН ДӘРІСХАНА НӨМІРІН жазу.

5. 11-секторға студенттің оқып жүрген жоғары оқу орнының атауын жазу.

6. 12-секторға МАМАНДЫҚ ШИФРІН жазу.

7. 13-секторға қол қою.

8. Бұл өте маңызды! Жоғарыда пән атауын көрсетіп, 6-9 секторларға қол қою. Пәндер бойынша секторлар жүйелілігі рұқсатнамада көрсетілген. Сәйкессіздік болған жағдайларда, нәтиже «0»-ге тең болатынын түсіндіріңіз.

9. Студенттерді міндетті ескерту қажет! Әр сұрақта 1-3 дұрыс жауап бар, сондықтан 1-3 дөңгелекшені бояу керек.

 

ОЖСБ балдарын бағаға ауыстырудағы ҰТО-ның шкаласы
ОЖСБ-ға дайындық туралы бұйрық
Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары
ОЖСБ тапсыру кестесі

2017 жылдың ОЖСБ-ның нәтижелері

2017 жылдың ОЖСБ-ның нәтижелері

Результаты ВОУД 2017 года

Бағыты/Направления Оң бағалар көрсеткіші/Показатель положительных оценок 200 –ден орта жиынтық баллы /Совокупный средний баллиз 200

 

Студенттердіңқатысукөрсеткіші /Показатель участия студентов
Қызметтер/Услуги 100% 118 «В-» 92%
Гуманитарлық ғылымдар /Гуманитарные науки 100% 113 «В-» 96%
Жаратылыстану ғылымдары /Естественные науки 100% 112 «В-» 97%
Білім/Образование 99% 117 «В-» 97%
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес /Социальные науки, экономика и бизнес 98% 108 «С+» 98%
Құқық/Право 96% 122 «В» 98%
Техникалық ғылымдар және технологиялар /Технические науки и технологии 93% 102 «С» 95%
ҚарМУ бойынша орташа көрсеткіш / Средние показатели по КарГУ 98% 112 «В-» 97%
Студенттердің жеке нәтижелері көрсетілген ОЖСБ-ның электрондық тізімдемесіне сілтеме
Құрметті студент! Төмендегі сілтемені пайдалана отырып, оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ) бойынша жеке нәтижеңіз туралы ақпаратты ала аласыз: www.testcenter.kz Қолжеткізу коды ретінде өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді (ЖСН) енгізіңіз
Top