Мамандықтар тізімі және оқу мерзімі

Мамандық коды

Мамандық атауы

Оқу мерзімі

0511000 Туризм (салалар бойынша) 10 ай
0201000 Құқықтану 1 жыл 10 ай
0512000 Аудармашы ісі (түрлері бойынша) 1 жыл 10 ай
0513000 Маркетинг (салалары бойынша) 1 жыл 10 ай
0516000 Қаржы (салалар бойынша) 1 жыл 10 ай
0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) 1 жыл 10 ай
0519000 Экономика  (салалар бойынша) 1 жыл 10 ай
1306000 Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша) 1 жыл 10 ай
0906000 Жылу электр станцияларының жылумен қамтамасыз ететін қазандығы мен жылу энергетикалық қондырғылары 2 жыл 10 ай
1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша) 2 жыл 10 ай
Top