Сапа саласындағы мақсаттар

Бекітемін

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ СЖӨӨ
____________________Р.М. Жұмашев
«01» қыркүйек 2009 ж.

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің

2009-2010 оқу жылына арналған

САПА САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ

Мақсаттар Жету бойынша іс-шаралар Мерзімдері Жауапты проректор
01 Ұлттық институционалдық аккредиттеуді өткізуге дайындық
 1. Ұлттық аккредиттеу орталығы өкілдерінің әкімшілік-басқарушылық қызметкерлерге арналған институционалдық аккредиттеу туралы оқыту семинарын өткізу.
 2. Өзін-өзі бағалауды өткізу бойынша ішкі сараптау комиссиясын құру.
 3. Университеттің миссиясының жаңа редакциясын әзірлеу.
 4. Өзін-өзі бағалау бойынша есепті дайындау.
қыркүйек-желтоқсан 2009 Бірінші проректор
02 Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да білім беру сапасының мониторингін өткізу туралы ереженің жаңа редакциясын басып шығару
 1. Ереженің жаңа редакциясын дайындау.
 2. Ғылыми кеңес мәжіліснде Ережені жариялауды талқылау.
қараша 2009 Оқу ісі жөніндегі проректор
03 Заң, физика, химия, биология-география, кәсіптік-көркем өнер, шетел тілдері факультеттерінің оқу-зертханалық базасын жаңарту
 1. қазіргі заманғы оқу-зертханалық және мультимедиалық жабдықтарды алу.
 2. Бекітілген дәрісханаларға аталған жабдықтарды орнату.
қараша-желтоқсан 2009 Бірінші проректор
04 Жеке кәсіпкерлік саласында әлеуметтік қызметкерлер мен менеджерлерді дайындау аясында ТЕМПУС IV халықаралық білім жобаларын жүзеге асыру
 1. Әлеуметтік-педагогикалық және экономика факультеттері оқытушыларының кәсіби біліктілігін арттырудың алмастыру бағдарламаларын жүзеге асыру.
 2. Әлеуметтік-педагогикалық және экономика факультеттерінің оқу үдерістеріне жоғары рейтингілік еуропалық жоғары оқу орындарының жаңа әдістемелерін енгізу.
 3. Серіктес жоғары оқу орындарының жетекші оқытушыларының қонақ дәрістер және мастер-кластар өткізуі.
жыл ағымында Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
05 Химия факультетінің инженерлік бейіндгі зертханасын аккредиттеу туралы сертификатты алу
 1. Индустрия және сауда министрлігінің талаптарына сәйкес құжаттаманы дайындау.
 2. Аккредиттеу рәсімін өткізу.
ақпан 2010 Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
06 Көптілділікті дамыту аясында шетелдік оқытушыларды оқу қызметіне қатыстыру
 1. Халықаралық қызметтестік бойынша Корей агенттігімен/ KOICA/ корей тілі мен заманауи компьютерлік технологиялардың 2 волонтер оқытушысының педагогикалық қызметті жүзеге асыруы туралы келісім жасау.
 2. ҚР-дағы АҚШ Елшілігінің Тілдерді дамыту бойынша аймақтық бөлімімен ағылшын тілі оқытушы-волонтерінің педагогикалық қызметті жүзеге асыруы туралы келісім жасау.
 3. Германия академиялық алмасу қызметімен/DAAD неміс тілі оқытушысының педагогикалық қызметті жүзеге асыруы туралы келісім жасау.
жыл ағымында Бірінші проректор
07 ҚарМУ СМЖ инспекциялық аудитін өткізуге дайындық
 1. Ішкі аудитті өткізу.
 2. 2009ж. қайта сертификаттау нәтижелері бойынша түзету әрекеттерінің Жоспарын іске асыру
қаңтар-сәуір 2010 Бірінші проректор, СЖӨӨ
08 Ресей Федерациясы Үкіметінің жанындағы Мәскеу заң академиясымен (Ресей), Омск мемлекеттік педагогикалық университетімен (Ресей), Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетімен (Өзбекстан) халықаралық қызметтестік келісімшарттарын жасау
 1. Келісімшарттарды қол қоюға дайындау.
 2. Дайындалған келісімшарттар аясында қызметтестік бағдарламаларын әзірлеу.
 3. Дайындалған келісімшарттарды Білім туралы Заңға сәйкес (65б., 2т.) ҚР БҒМ-мен келісу.
 4. Келісімшарттарға қол қою.
жыл ағымында Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
09 ҚарМУ-дың 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму бағдарламасына сәйкес 12 қолданбалы тақырып бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу
 1. Ұйымдастырушылық сипаттағы құжаттар пакетін дайындау.
 2. Зерттеу нәтижелерін мақұлдау.
 3. Зерттеу нәтижелері туралы есепті дайындау.
жыл ағымында Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
10 Физика, химия, тарих, филология, биология-география, математика, әлеуметтік-педагогикалық, философия-психология, кәсіптік-көркем өнер, шетел тілдері факультеттерінің магистрлік бағдарламалары аясында қонақ дәрістерін өткізу
 1. Қонақ дәрістерін өткізу мерзімдерін келісу.
 2. Ұйымдастырушылық сипаттағы құжаттарды дайындау.
жыл ағымында Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор
11 Оқу үдерісін қамтамасыз ету жоспарына сәйкес университет оқытушыларының 132 б.т. көлемді оқу-әдістемелік құралдарды басып шығаруы
 1. Оқу-әдістемелік құралдарды даындау.
 2. Оқу-әдістемелік құралдарға сын-пікір жазу.
 3. Ғылыми кеңес мәжілісінде дайындалған құралдарды жариялауды талқылау.
жыл ағымында Оқу ісі жөніндегі проректор
12 БЖФ аясында ҚарМУ-дың 100 оқытушысының біліктілігін арттыру
 1. Бұйрық шығару.
 2. Біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру.
 3. Сертификаттар әзірлеу.
жыл ағымында Оқу ісі жөніндегі проректор
13 ҚарМУ білім беру үдерісіне қатысушыларға 12 әлеуметтік сауалнама жүргізу
 1. Әлеуметтік сауалнамалар жоспарын әзірлеу.
 2. Сауалнамаларды әзірлеу.
 3. Түзету іс-шараларын көрсету арқылы сараптамалық есептерді дайындау.
жыл ағымында БСБМБ бастығы

ҚарМУ-дың Үйлестірушілік кеңесімен мақұлданған
(28.08.2007ж. № 8 хаттама)

 

Top