Математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Рамазанов Мурат Ибраевич

Тегі, Аты-жөні: Рамазанов Мұрат Ыбырайұлы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Физика-математика ғылымдарының кандидаты (1981). Физика-математика ғылымдарының докторы (2006). Доцент (1989). Профессор (2010).

Математика және ақпараттық технологиялар факультетінің математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер кафедрасының профессоры (2007–қ.уақ.).

Туған күні және туған жері: Булаево қ., Солтүстік-Қазақстан облысы, 24.02.1949.

Оқыған ЖОО:С.М. Киров атындағы ҚазМУ механика-математикалық факультет (1966 – 1971).

Мамандығы: Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика

Мамандығының шифры: 01.01.02

Ғылыми бағыт және мамандандыру саласы: Жүктеулі дифференциалдық теңдеулер. Интегралдық теңдеулер. Математикалық физиканың шеттік есептері.

Оқытылатын арнайы курстар: Жүктеулі дифференциалдық теңдеулер. Сингулярлы интегралдық теңдеулер. Шеттік есептер. Математикалық физика дифференциалдық теңдеулерінің сандық әдістері.

Қысқаша еңбек жолы:ҚазМУ механика-математикалық факультетін аяқтаған соң, 1971 жылдан осы уақытқа дейін Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде жұмыс істейді. Осы жылдар ішінде оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі болып жұмыс істеді, қазіргі кезде «Математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер» кафедрасының профессоры.

Марапаттар және атақтары:

 1. Қарағанды облысы Әкімінің құрмет грамотасы,
 2. ғылым мен техниканың дамуына едәуір үлесін сіңірген, ғалымдар мен мамандарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясы (2008-2010жж.),
 3. «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына сіңірген еңбегі үшін» омырауға тағатын белгісі,
 4. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» гранты БҒМ ҚР(2009ж.),
 5. «Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 40 жыл» мерейтойлық медалі,
 6. ф.-м.ғ.д., профессор Т.Ғ.Мустафин атындағы сыйақы лауреаты,
 7. «Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбегі сіңірген қызметкері» (2009ж.).

Ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау: Физика-математика ғылымдарының 3 кандидаты, 11 математика магистрлары дайындалды.

Жарияланымдардың жалпы саны: 153

Негізгі ғылыми еңбектері:

 1. Математикалық физиканың негізгі теңдеулері. – Караганды: КарМУ, 2008. 324с.
 2. Нагруженные уравнения как возмущения дифференциальных уравнений. – Алматы: Ғылым. 2010. 334с.
 3. On a Boundary Value Problems for Spectrally Loaded Heat Operator// International Congress of Mathematicians: Abstracts. Hyderabad India, 2010. –P. 354-355.
 4. Boundary Value Problems for a Spectrally Loaded Heat Operator with Load Line Approaching the Time Axis at Zero or Infinity// Differential Equations, 2011. – V. 47, No. 2. – P. 231-243.
 5. О граничной задаче для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности// Сибирский математический журнал. – 2011. – Т.52. – №1. – C. 3 – 14.
 6. О граничной задаче для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности// Неклассические уравнения математической физики. – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики СО РАН, 2010. – С. 6-21.
 7. О сильно-нагруженных параболических уравнениях// Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. – 2011. – № 1 (13). – С 40-46.
 8. About boundary value problems for one louded parabolic equation// Education and Science without borders”. – V.3. – No.5 (1/2012). – P. 165-168.
 9. Об одной задаче по стабилизации решения нагруженного уравнения теплопроводности// Математический журнал. 2012. – Т.12. – № 3(45). – С.81-87.
 10. О нетривиальной разрешимости однородных взаимно-сопряженных интегральных уравнений Вольтерра второго рода// Вестник Ошского ГУ. – 2013. – № 1. – С. 66–71.

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:«Спектральді-жүктелген дифференциалдық операторлар үшін шекаралық есептер және олардың қолданулары»

Мемлекеттік регистрация №: 0112РК00619 – орындаушы.

Байланыс түрлері (тел., e-mail): 8(7212)770395, ramamur@mail.ru

Акишев Габдолла Акишевич

Тегі, Аты-жөні: Ақышев Ғабдолла Ақышұлы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының докторы, 2011 жыл

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: доцент, 2001 жыл

Туған күні және туған жері: 2 Қарағанды облысы, Бұқар жырауауданы, Жаңақала селосы, 13 қазан 1951 ж.

Оқыған ЖОО:Қарағанды мемлекеттік университеті, математика факультеті

Мамандығы: математикалық анализ

Шифр: 01.01.01

Ғылыми бағыт және мамандандыру саласы: Математикалық анализ

Мамандырылған аймағы: функцияны жуықтау теориясы

Оқитын арнайы курстары: «Функцияны жуықтау теориясына кіріспе, «Көп айнымалы функциялардың аппроксимациясы»

Қысқаша еңбек жолы: 1972-1977 жж. – Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультетінің студенті,

1977-1980 жж. – В.И.Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының аспиранты,

1980 жылдың қарашасынан осы уақытқа дейін Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және ақпараттық технологиялар факультетінде жұмыс істеймін (ассистент, аға оқытушы, доцент, профессор міндетін атқарушы)

Марапаттар және атақтары:

2012 жылы 28 ақпанда «Қазақстан Республикасының ғылым дамуына үлес қосқаны» үшін марапатталды;

-2000 жылдың 22 қыркүйегінде үлкен ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау үшін Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды;

1983-1984 және 1987-1988 оқу жылдарында студенттердің ғылыми жұмыстарына табысты жетекшілігі үшін Қазақ ССР дың жоғарғы және орта арнаулы Білім министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды.

2012 жылдың 26 қарашасында «Е.А.Бөкетов атындағы қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген жұмыскері» атағымен марапатталды

Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау:3 физика – математика ғылымдарының кандидатын, 15 ғылым магистрлерін дайындады.

Жалпы мақалалар саны: 152

Соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми еңбектері:

Об ортопоперечниках классов Никольского, Бесова в пространствах Лоренца // Известия Вузов, матем.- 2009. – № 2.- С. 25-33.

Абсолютная сходимость рядов Фурье от суперпозиции функций// Известия Вузов, математика.- 2009.- № 11.- С. 3—11

О точности оценок наилучшего – членного приближения класса Бесова // Сибирские электронные математические известия.- 2010.- Т. 7.- С. 255-274.

О порядках приближения функциональных классов в пространстве Лоренца // Математический журнал. Алматы – 2012 – Т. 12. – N 3. – С. 36 – 40.

Оценки тригонометрических поперечников классов в пространстве Лоренца // Математический журнал. Алматы – 2012 – Т. 12. – N 4. – С. 41 – 57.

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:

Тақырыптар аты Орындау бағдарламасы Жауапкершілік Қаржыландыру көлемі теңгемен
1 «Бейсызықтық аппроксимация жәнетегістігіайнымалфункционалдықкомпакттыңқимасыжәнеоператорларкласынқалпынакелтіру» Республикалық іргелі зерттеулер бағдарламасы Орындаушы

2012-2014жылдар

15 000 000
2 Ақпараттысандықөңдеудіңтеориялықнегізіқұрастыружәнесандықталдау Республикалық іргелі зерттеулер бағдарламасы Орындаушы

2012-2014жылдар

Байланыс түрлері (тел., e-mail): телефон 77-03-95,e-mail: akishev@ksu.kz

Кажикенова Айгуль Шарапатовна


ФИО: Кажикенова Айгуль Шарапатовна

Ученая степень, ученое звание (указать годы): кандидат технических наук (2010 год)

Академическое звание (указать год): доцент кафедры методики преподавания математики и информатики КарГУ им.академика Е.А.Букетова (2011г.)

Место и дата рождения: г.Караганда, 03.04.1961г.

ВУЗ обучения: Карагандинский государственный университет

специальность: математика

шифр специальности: 01.01.01

Научное направление и область специализации: современные информационные и образовательные технологии; теория металлургических процессов

Читаемые спецкурсы: дополнительные главы математики, математическое обоснование биологических законов

Краткая трудовая биография:

В 1983 г. окончила Карагандинский государственный университет.

1983-1986г.г. учитель математики в сш.№4 г.Балхаш, №92 г.Караганды.

1986-1996 г.г. преподаватель, а затем старший преподаватель Карагандинского педагогического института.

1996-1998г.г. преподаватель кафедры дифференциальных уравнений, а затем методики преподавания математики КарГУ им. Е.А. Букетова.

1998-2002г.г. старший преподаватель частных вузов г.Караганды.

С 2002г. по настоящее время старший преподаватель, а затем доцент кафедры методики преподавания математики и информатики КарГУ им.академика Е.А.Букетова

Награды и звания: 2010 год – присуждена ученая степень кандидата технических наук

Подготовка научно-педагогических кадров:

Общее количество публикаций: 38 научных статей, 27 учебно-методических комплексов.

Основные научные труды (не более 10 за последние 5 лет):

 1. Вязкость расплавов металлов по концепции хаотизированных частиц. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Тяжелое машиностроение. – 2009. – № 6. – С. 37-39.
 2. Разработка обобщенной полуэмпирической модели вязкости расплавов на основе концепции хаотизированных частиц. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Доклады НАН РК. – 2009. – № 3. – С. 63-69.
 3. Вязкость жидкого алюминия с точки зрения концепции хаотизированных частиц. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Научно-технический прогресс в металлургии: Матер. V межд. научно-практ. конф./ КарГИУ – Темиртау, 2009. – С.238-241.
 4. Вязкость жидкого никеля с точки зрения концепции хаотизированных частиц. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Научно-технический прогресс в металлургии: Матер. V межд. научно-практ. конф./ КарГИУ – Темиртау, 2009. – С.238-241.
 5. Вязкость жидких металлов с точки зрения концепции хаотизированных частиц. Турдукожаева А.М. Комплексное использование минерального сырья. – 2009. – № 5. – С.81-87.
 6. Применение обобщенной полуэмпирической модели вязкости расплавов на основе концепции хаотизированных частиц для шлаковых систем. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Расплавы. – 2010. – № 1. –С.76-84.
 7. Вязкость жидких металлов с учетом природы вещества по концепции хаотизированных частиц. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. Новости науки Казахстана. 2010. – № 2. – С.32-35.
 8. Течение расплавов – разрушение ассоциаций кластеров. Малышев В.П., Турдукожаева А.М. и другие. Расплавы. – 2010. – № 6. –С.43-49.
 9. Substantiation of temperature dependence of viscosity of a liquid under the contents in it of crystal-mobile particles. Турдукожаева А.М. XVII International conference on chemical thermodynamics in Russia (RCCT 2009). Abstracts. V. 2. – Kazan, 2009. – C. 157.
 10. О температурной зависимости вязкости жидкого натрия на основе концепции хаотизированных частиц. Алибиев Д.Б. Materialy IX Vezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013”. (27.02.2013 – 05.03.2013). – Dil 27: Technucke vedy. – Praha: Publiching House “Education and Sciense” s.r.o, 2013. – P.3-10.

Выполнение финансируемых научно-исследовательских и инициативных тем (название темы, указать руководитель, или отв. исп-ль или исп-ль):

 1. Научный проект по бюджетному финансированию: Разработка и совершенствование технологических процессов окомкования мелкой шихты путем замены окатывания на брикетирование. Исполнитель.
 2. Научный проект по бюджетному финансированию: Разработка информационно-вычислительных технологий для экспертной оценки технологического совершенства производственных схем переработки горно-металлургического сырья. Научный руководитель: Кажикенова С.Ш.

Контактные данные (тел., e-mail): 87009772521, aigul-kazhikenova@mail-ru

Алибиев Даулет Будешович

Тегі, Аты-жөні: Әлібиев Дәулет Бөдешұлы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Физика- математика ғылымдарының кандидаты

Академиялық атағы: –

Туған жері және туған күні: Жезқазған облысы,Балхаш қаласы

Оқыған ЖОО:ҚарМУ

Мамандығы:01.01.01-математика

Мамандық шифрі: 05.13.16-ЭВМ қолданыстары,математикалық модельдеу,ғылыми-зерттеудегі математикалық әдістер

Ғылыми бағыты және мамандандыру облысы: Есептеуші математика және математикалық модельдеу

Оқытылатын арнайы курстар: Гидродинамиканың сандық әдістерінің есептемесі. Экологияның түрлі үдерісінің математикалық модельдеуі

Қысқаша еңбек өмірбаяны: ҚарМУ студенті 1978-1983 ж.ж.,КарПИ оқытушысы 1985-0989ж.ж.,Әл-Фараби атындағы ҚазНУ аспирантурасы,стажировкасы 1989-1994ж.ж., факультет деканының орынбасары 2002-2012ж.ж., қолданбалы математика және информатика кафедрасының меңгерушісі 2012ж.,математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы

Марапаттары мен атақтары: –

Ғылыми-педагогикалық кадрлер даярлау: 10 ғылыми магистратураны дайындадым

Басылымдарлың жалпы саны: 70 ғылыми еңбек

Негізгі ғылыми еңбегі :

 1. Анализ разработки электронно-информационной системы высшего образования
 2. Шифрование хранилище базы данных с использованием библиотеки МСRYT
 3. Математическая формулировки задач течения жидкости с поверхностными
 4. гравитационными волнами
 5. Вязкость жидкого никеля с учетом степени ассоцированности кластеров
 6. О температурной зависимости вязкости расплава меди с учетом степени ассоциации кластеров
 7. Некоторые особенности постановки задач течения жидкости с поверхностными гравитационными волнаами
 8. Выбор типичного предприятия –аналога с использованием метода анализа иерархии
 9. Схема предиктор-корректор на подвижной сетке для расчета распространения форнта пламени I
 10. Схема предиктор-корректор на подвижной сетке для расчета распространения форнта пламени II
 11. Entropy analysses of manufacturing process

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:Қатысым жоқ

Байланыс түрлері (телефон, e-mail): -701-750-21-06, 8-700-309-86-16; dalibiev@mail.ru

Ешкеев Айбат Рафхатович

ТАЖ: Ешкеев Айбат Рафхатович

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының докторы (2010), доцент (2009), профессор

Туған жері және жылы: 17.05.1956, Қарағанды қаласы

ЖОО оқуы: ҚарМУ (1971-1976)

Мамандығы: алгебра, математикалық логика және сандар теориясы

Мамандық шифры: 01.01.06

Ғылыми бағыты және мамандық облысы: Йонсондық теориялардың құрылымды қасиеттері және олардың моделдердің класстары

Оқитын арнайы курстар: Алгебра, математикалық логика, моделдер теориясы, группалар теориясы, кәсіби-бағытталған шет тілі

Қысқаша еңбек өмірбаян:

1978 жылы Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемелекеттік университетінің математика факультетін бітірді. 1985 жылдан бастап «проф. Т.Г.Мустафин атындағы алгебра, математикалық логика және геометрия» кафедрасында жұмыс істейді.

1995 жылы физика-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Йондық теориялар» тақырыбына ғылыми диссертация қорғады. 2010 жылы 22 желтоқсанда Айбат Рафхатович физика-математика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «01.01.06 – алгебра, математикалық логика және сандар теориясы» мамандығы бойынша «Жағымды йонсондық теорияның құрылымы» тақырыбына ғылыми диссертация қорғады.

Ешкеев А.Р. ағылшын тілін дамыту бағытында үлкен үлес қосуда. «5B011900 – Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі) мамандығының дипломына ие. Испанияда тағылымдамадан өткен, халықаралық ғылыми конгресстер мен конференцияларға белсене қатысады.

Марапаттары және аттақтары: ҚарМУ-дың еңбек сіңірген қызметкері; ҚарМУ-дың 40 жылдық медалі

Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау: 20 магистрант

Басылымдардың жалпы саны: 148

Негізгі ғылыми еңбектері:

1. Мустафин Т.Г., Ешкеев А.Р. Некоторые свойства йонсоновских примитивов унаров. Исследование в теории алгебраических систем: Межвузовский сборник научных трудов. Караганда, 1995.

2. Ешкеев А.Р., Существование семантической модели для класса конечных полей фиксированной характеристики, а так же стабильностные свойства модельного компаньона в классе йонсоновских теорий Вестник КарГУ. – Серия математика, 2004. – №1(33).

3. Yeshkeyev A. R. On Jonsson stability and some of its generalizations // Journal of Mathematical Sciences. – Springer New York, Volume 166, 2010. – Number 5. – P. 646 – 654

4. Yeshkeyev A. R. The structure of lattices of positive existential formulae of (∆-PJ)-theories // Science Asia-Journal of The Science Society of Thailand.- Volume 39 Supplement 1 (July 2013). – P 19-24

5. Ешкеев А.Р. О центральных типах PM теорий в обогащении автоморфизмом // Международная конференция, посвященная памяти В.П. Шункова. – Красноярск, 2013. – С. 48-50. 6. Ешкеев А.Р., Ульбрихт О.И. О ядерных моделях сильно выпуклых позитивных робинсоновских теорий // Международная конференция «МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 11–15 ноября 2013 г. Тезисы докладов. – Новосибирск, 2013.

7. Yeshkeyev A. R. and -stabilities for -theories // Международная конференция «МАЛЬЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 11–15 ноября 2013 г. Тезисы докладов. – Новосибирск, 2013.

8. YeshkeyevA.R. The similarities of positive Jonsson theories in admissible enrichments of signatures // The 4th Algebraic Conference + Semigroups and Applications. -Novi Sad, Serbia, 2013.

9. Yeshkeyev A.R. A Cosemanticness of Positive Jonsson Theories and Their Models // 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Proceeding Book.- Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013.

10. Yeshkeyev A.R. Forking and some kind of stability for positive Jonsson theories // 13th Asian Logic Conference. – Sun Yat-Sen University Guangzhou city, Gungdong Province, P.R. of China, 2013.

Қаржыланатын ғылыми-зерттеу жобалары (тақырыптың аты, жетекші немесе жауапты орындаушы):«Позитивті йонсондық теориялардың және олардың экзистенционалды тұйық моделдердің класстарының құрылымды қасиеттері», жетекші. ҚР Б ж ҒМ ҚМИ (Қарағанды).

Байланыс деректері: e-mail: Modth1705@mail.ru

Сыздыкова Назым Косарбекқызы

Тегі, Аты-жөні: Сыздыкова Назым Косарбекқызы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (жылдары): ф.-м.ғ.к. – 2002 ж.

Академиялық атағы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті – 2004 ж.

Туған жері және туған күні: Қарағанды қаласы, 18.07.1961 ж.

Оқыған ЖОО:Қарағанды мемлекеттік университеті

Мамандығы: Математик. Оқытушы.

Мамандық шифрі: 01.01.01

Ғылыми бағыты және мамандандыру облысы: 01.01.01 – математикалық талдау

Оқытылатын арнайы курстар: Информатика, Математика, математикалық модельдеу

Қысқаша еңбек өмірбаяны:

1978-1983 жж. – Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультеті, студент.

1983 – 1987 жж. – АКТУ №1, математика пәнінің мұғалімі.

1987-1991 жж. – инженер – программист ҒӨБ «Черметавтоматика» .

1991-1995 жж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және модельдеу әдістері кафедрасының оқытушысы.

1995-1998 жж. – 01.01.01 – Математикалық талдау мамандығы бойынша аспирантураның күндізгі оқу бөлімі.

1998-2004 жж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және модельдеу әдістері кафедрасының аға оқытушысы.

2004 -2007 – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және модельдеу әдістері кафедрасының доценті.

2007 ж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Марапаттары мен атақтары: 2002 жылы «Мультипликативтік жүелер бойынша Фурье қатарының L1 – жинақталу коэффициенттік шарртар» тақырыбына кандидаттық диссертация қорғалды.

Ғылыми-педагогикалық кадрлер даярлау: жоқ.

Басылымдарлың жалпы саны: 38 ғылыми мақала мен тезистер, 18 ОӘК.

Басты ғылыми еңбектері: (соңғы 5 жылда 10-нан артық емес):

  1. Применение программы «Solver» при решении задач линейного программирования. Вестник Карагандинского университета. – Серия МАТЕМАТИКА. – 2009. – № 2 (54). – С. 11-15.
  2. Применение программы «Solver» при решении транспортной задачи

Вестник Карагандинского университета. – Серия МАТЕМАТИКА. – 2009. – № 2 (54). – С. 56-61.

  1. Применение современных информационных технологий в образовании). Вестник Карагандинского университета. – Серия МАТЕМАТИКА. – 2010.- № 4 (56) .
  2. Power Point қосымшасын мультимедиалық сабақтар дайындалуға қолдану. Вестник Карагандинского университета. – Серия педагогика. – 2011. – № 1 (61). – С. 50-56.
  3. Математиканы оқытуда қазiргi заманғы технологияларды пайдалану.

Aktualni vymozenosti vedy – 2011: Materialy VII mezinarod. Vedecko-praktika konf. (27.06.2011-05.07.2011). Dill 11. Pedagogika: Praga. Publishing House “Education and Sciense” s.r.o, 2011. P. 97 – 99.

 1. “Solver” бағдарламасын оқу үрдісінде қолдану. “Қазіргі білім беру парадигмасындағы классикалық университет” халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары – Қарағанды, 2012. – Б.354-359.
 2. Использование прикладной среды MS Excel для решения задач из курса “Математика”. Теория моделей и алгебра: Матер. межд. научной конф., посвященной памяти и 70-летию известного советского и казахстанского математика д.ф.-м.н., проф. Т.Г. Мустафина/ Карагандинский государственный университет им. акад. Е.А.Букетова – Караганда, 18-20 сентября 2012. – С.7-8.
 3. “MS Excel бағдарламаны қолданбалы есептерді шешуге қолдану”. ҚарМУ хабаршысы. -Серия Математика. -2012. – №3(67).
 4. Мультимедиялық қосымшаны программалық өнім ретінде білім беру процесінде қолдану. Наука и образование в современном мире: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (24-25 февраля 2012г.). Карагандинский университет «Болашак». – Караганда, 2012. – С.152-156.
 5. Қолданбалы программаларды экономикалық ақпараттар жүйесін жетілдіру мақсатында пайдалану. Материалы ІХ международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – 2013», 27 февраля – 5 март 2013 года. Том 12. Педагогика.–С. 47-53.(Прага, Чехия).

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:жоқ.

Байланыс түрлері (тел., e-mail): (телефон, e-mail): 87004566438, S_NAZYM_1807@mail.ru

Ахманова Данна Маратовна

Тегі, Аты-жөні: Ахманова Данна Маратовна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: ф.-м.ғ.к. – 2010 ж.

Академиялық атағы: математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті – 2011 ж.

Туған жері және туған күні: Қарағанды облысы Қаркаралы қ., 10.02.1967 ж.

Оқыған ЖОО:Қарағанды мемлекеттік университеті

Мамандығы: Математик. Оқытушы.

Мамандық шифрі: 01.01.01

Ғылыми бағыты және мамандандыру облысы: 01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер мен Математикалық физика

Оқытылатын арнайы курстар: Информатика, Информатиканы оқыту әдістемесі, Математика, Элементар математика, Математиканың қосымша тараулары

Қысқаша еңбек өмірбаяны:

1984-1989 жж. – Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультеті, студент.

1989 – 1992 жж. – Қарағанды обл. Нұра ауданы Киевка с. ОМ №1, математика пәнінің мұғалімі.

1993-1996 жж. – Қарағанды педагогикалық институтының математикалық және сандық талдау кафедрасының оқытушысы.

1996-1998 жж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және модельдеу әдістері кафедрасының оқытушысы.

1998-2002 жж. – 01.01.01 – Математикалық талдау мамандығы бойынша аспирантураның сырттай оқу бөлімі.

2000-2011 жж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы.

2011 ж. – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математиканы және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының доценті.

Марапаттары мен атақтары: 2010 жылы ҚР БжҒМ Математика институтының Д53.04.01 Диссертациялық Кеңесінде «Жүктеме сызығы уақыт осі бойынша нөлге немесе шексіздікке ұмтылғандағы спектралды-жүктелген параболалық оператор үшін шекаралық есептер» тақырыбына кандидаттық диссертация қорғалды.

Ғылыми-педагогикалық кадрлер даярлау: жоқ.

Басылымдарлың жалпы саны: 36 ғылыми мақала мен тезистер, 18 ОӘК.

Басты ғылыми еңбектері: (соңғы 5 жылда 10-нан артық емес): 27

 1. Граничные задачи для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности с приближением линии нагрузки к временной оси в нуле или на бесконечности. Научное издание.- Алматы: ИМ ИМИМ КН МОН РК, 18.07.2008.- 44 с.
 2. Первая краевая задача для спектрально-нагруженного параболического уравнения. Дифференциальные уравнения в частных производных: Тезисы докладов Межд. конф. посв. 60-летию со дня рождения проф. А.Б.Тунгатарова (15-17 сентября 2008 г.).- Астана, 2008. – С. 24.
 3. Краевые задачи для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности. Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования: Тезисы докладов 3-й Межд. конф. посв. 85-летию члена-корр. РАН, проф. Л.Д.Кудрявцева (25-28 марта 2008 г.). – Москва: РУДН, 2008. – С. 224-226.
 4. О многомерном спектрально-нагруженном операторе теплопроводности. Дифференциальные уравнения и смежные проблемы: Межд. научная конф. посв. юбилеям академиков РАН Ильина В.А. и Моисеева Е.И. (24-28 июня 2008 г.).- Стерлитамак, 2008. – Т.1, С 15-18.
 5. Исследование одного класса сингулярных интегральных уравнений Вольтерра второго рода. Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики: Тезисы докладов Межд. науч. конф. (24-26 июня 2010 г.).- Караганда: КарГУ им. академика Е.А.Букетова, 2010.- С.49-50.
 6. О граничной задаче для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности с монотонным законом движения точки нагрузки. Всероссийский научный семинар «Неклассические уравнения математической физики». Тезисы докладов.(10-13 ноября 2010г.).- Якутск, 2010. – C. 42-46.
 7. Граничные задачи для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности с приближением линии нагрузки к временной оси в нуле или на бесконечности. Дифференциальные уравнения.- Москва, 2011. –Т.47.-№2.- C. 231 – 243.
 8. On a particular Volterra integral equation of second kind with a spectral parameter. Siberian Mathematical Journal, 2011. -Vol. 52.- №1. – P.1–12.
 9. О граничной задаче для спектрально-нагруженного оператора теплопроводности . Сибирский математический журнал.-2011.-Т.47.-№1.- C. 3 – 14.
 10. О сильно-нагруженных параболических уравнениях. Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики. Материалы второго Международного Российско-Казахского симпозиума. – Нальчик, 2011. – C. 34-36.

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:«Спектралды-жүктелген операторлар үшін шекаралық есептер және математикалық физиканың шеттік есептері үшін айырымдық схемалар» тақырыбы бойынша орындаушы, ҚР БжҒМ Математика институтының математикалық физика теңдеулері лабораториясы, Алматы қ.. Жетекші – ф.-м.ғ.д., проф. Дженалиев М.Т.

Байланыс түрлері (тел., e-mail): (телефон, e-mail): 87003673676, danna.67@mail.ru

Есенбаева Гульсим Ахмадиевна

Тегі, Аты-жөні: Есенбаева Гүлсім Ахмадиқызы

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Физика-математика ғылымдарының кандидаты (2009)

Математика және ақпараттық технологиялар факультетінің математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер кафедрасының доценті

Туған жері және туған күні: Степняк қ., Ақмола облысы, 12.08.1960.

Оқыған ЖОО:Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің математика-механикалық факультеті (1977 – 1982)

Мамандығы: Математикалық талдау

Мамандық шифры: 01.01.01

Ғылыми бағыт және мамандандыру саласы: Жуықтау теориясы. Математикалық физиканың шеттік есептері. Интегралдық теңдеулер. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер.

Оқитын арнайы курстары: Сингулярлы интегралдық теңдеулердің таңдамалы сұрақтары. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің шеттік есептері. Математикалық физиканың сызықты емес модельдері.

Қысқаша еңбек жолы:

– 1977 – 1982 жж. – Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің математика-механикалық факультетінің студенті;

– 1982 – 1984 жж. – Қарағанды қаласындағы № 24 мектебінің математика мұғалімі;

– 1984 жылдан бастап осы уақытқа дейін академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика және ақпараттық технологиялар факультетінде (оқытушы, аға оқытушы, доцент) жұмыс істеймін.

Марапаттаулар мен атақтары:

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУдың 40 жылдығы» мерейтойлық медалі

Ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындауы: 1 математика магистрі дайындалды

Ғылыми еңбектер саны: 63

Негізгі ғылыми еңбектері:

 1. Об интерполяционных свойствах семейств классов функций  и об ограниченности оператора частичных сумм в классах функций  // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2008. – № 3(51). – С. 33-39.
 2. О свойствах частичных сумм по гармоническим интервалам и о свойствах семейств классов функций  // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2008. – № 4(52). – С. 31-37.
 3. Контроль знаний по дифференциальным уравнениям в тестирующей среде // Программа для ЭВМ. – Астана, 2008. – Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 361.
 4. О некоторых приложениях интегральных преобразований // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2010. – № 3(59). – С. 16-24.
 5. Применение z-преобразования к исследованию одного разностного уравнения // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2010. – № 3(59). – С. 24-30.
 6. Об одной задаче с начальными данными для волнового уравнения // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2011. – № 4(64). – С. 23-28.
 7. О свойствах ядра и разрешимости одного интегрального уравнения Вольтерра // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2013. – № 2(70).
 8. Об одной граничной задаче для нагруженного дифференциального оператора теплопроводности при неподвижной точке нагрузки // Вестник Карагандинского университета. Серия Математика. – Караганда, 2013. – № 2(70).

Байланыс түрлері (тел., e-mail): (тел., e-mail): 8(7212) 770395, esenbaevagulsima@mail.ru

Тургумбаев Мендыбай Жакиянович

Ф.И.О.: Тургумбаев Мендыбай Жакиянович

Ученая степень, ученое звание (указать годы): к.ф.-м.н. (2001г.)

Академическое звание: доцент кафдры математического анализа и дифференциальных уравнений

Место и дата рождения: Костанайская область, 01.10.1960

ВУЗ обучения: КарГУ

специальность: математика

шифр специальности: 01.01.01-математический анализ

Научное направление и область специализации: Ряды Фурье по мультипликативным системам. Вейвлет-преобразования

Читаемые спецкурсы: ряды по системе Уолша и Хаара

Краткая трудовая биография: поле окончания КарГУ в 1983 году по распределению министерства вуза остался преподавателям кафедры математического анализа, 1996г. переведен в старшего преподаватели, с 2001 г. после защиты кандидатской диссертации работаю в должности доцента КарГУ им. Е.А.Букетова.

Награды и звания: поощрен грамотами и благодарственными письмами ректора КарГУ им. Е.А. Букетова

Подготовка научно-педагогических кадров: подготовлен и выпушен 1 магистр

Общее количество публикаций: 28

Основные научные труды (не более 10 за последние 5 лет):

Об условиях интегрируемости функций двух переменных с весом по системе Прайса;

Об интегрируемости с весом суммы рядов по мультипликативным системам с коэффициентами ограниченной остаточной вариации;

Принанадлежность пространству L1 (0.1) с весом суммы рядов с монотонными коэффициентами.

Выполнение финансируемых научно-исследовательских и инициативных тем: Инициативная тема: Вейвлет преобразования

Контактные данные (раб. тел., e-mail): 77-03-95; e-mail: mturgumbaev@yandex.ru

Макажанова Тамара Хафизовна

ТАЖ: Макажанова Тамара Хафизовна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: ф.-м.ғ.к., доцент

Туған жері және жылы: 11.03.1948 ж. Қарағанды

ЖОО оқуы: Новосибирлік мемлекеттік университет

Мамандығы: математика

Мамандық шифры: 01.01.01

Ғылыми бағыты және мамандық облысы: Ішкі жиындардың, көпмағыналы бейнелеулердің, реттік топологиялардың, оқытудың жаңа технологиясының кеңістіктегі топологиялық қасиеттері

Оқитын арнайы курстар: Геометрияның қосымша тараулары, алгебра және геометрияның негізгі сұрақтары, топологияның қосымша тараулары, компактілік теориясы

Қысқаша еңбек өмірбаян:

1966-1971 жж. Новосибирлік мемлекеттік университетте білім алды

1971-1979 жж. Математика және механика институтында ҚазССРҒА, ғылыми қызметкер

С 1979 ж «Т.Ғ.Мустафин атындағы алгебра, матем.логика және геометрия» кафедрасының доценті.

Марапаттары және аттақтары:

Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау: 2 магистрант

Басылымдардың жалпы саны: 73

Негізгі ғылыми еңбектері:

 1. Макажанова Т.Х., Муканов А.А., УльбрихтО.И. Аналитическая геометрия. Электронный учебник. Караганда, 2011. 2,5Mb.
 2. Макажанова Т.Х., Муканов А.А., УльбрихтО.И. Введение в дифференциальную геометрию. Электронный учебник. Караганда, 2014. 4 п.л.
 3.  Макажанова Т.Х. О выпуклости и звездности подмножеств в конечномерных пространствах// Вестник Карагандинского университета, серия Математика, Караганда, 2014. –С.86-90.
 4. Макажанова Т.Х., Муканов А.А. Левая топология в упорядоченных пространствах. Компактность.// Международная научная конференция ” Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики”. Караганда. 2014. -64 с.

Қаржыланатын ғылыми-зерттеу жобалары (тақырыптың аты, жетекші немесе жауапты орындаушы):

Байланыс деректері: e-mail: amlig2014@mail.ru

Шаяхметова Бейбытгуль Койшиевна

Тегі, Аты-жөні: Шаяхметова Бейбытгүл Қойшиевна

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы:Педагогикағылымдарының кандидаты (2007). доцент (2010, Білімжәнеғылымсаласындағыбақылау комитеті атақ берді)

Туған жері және туған күні:Қарағанды, 17 қантар 1958

Оқыған ЖОО:Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ

Мамандығы:Математика

Мамандығының шифры:

Ғылыми бағыты және мамандану облысы:Жуықтау теориясы, ақпараттық технологияның оқыту әдістемесі

Оқытылатын арнайы курстар: Көпбейнелеудегі математикалық талдау, стохастикалық талдау, жаңа ақпараттық технологиялар.

Қысқаша еңбек жолы:1980 жылдан Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ «математикалық анализ» кафедрасының оқытушысы. 1984-1986 жылдардың аралығында 01.01.01 «математикалық анализ» мамандық бойынша аспирантурада оқу. 2007 жылда кандитатдық диссертацияны қорғады. 2010 жылда доцент ғылыми атағын алды. Қазіргі уақытта «математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер» кафедрасының доценті.

Марапаттары және атақтары:

Ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау:.Бакалавриат, магистратура

Жарияланымдардың жалпы саны: 93

Негізгі ғылыми еңбектері:

 1. Шаяхметова Б.К. Программалау технологиясы және алгоритмизация. Астана:Баспаорталығы «Профи-Полиграф», 2008.- 151б.
 2. Шаяхметова Б.К. Алгоритмизация и технология программирования (учебное пособие). Астана: Изд-во «Туран-Астана», 2008.- 150 с.
 3. Шаяхметова Б.К., Омаров Т.Е. Дербес туындылардағы теңдеулер бойынша есептерді шешуде жетекші құрал (оқу құралы). Астана: Баспа орталығы «Тұран-Астана», 2008.- 220 б.
 4. Шаяхметова Б.К. Преподавание С++, сравнение с С. (статья). Ізденіс- Поиск.- Серия гуман.наук.- 2009.- № 3.- С.260-265.
 5. Шаяхметова Б.К. Объектно-ориентированная парадигма программирования. Вопросы преподавания. (статья). Вестник ПГУ.- Серия педагогическая.- 2009.- №2.- С.284-290.
 6. Шаяхметова Б.К. О роли элементарной информатики (введение в предмет) и методической разработке (тезисы). Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики: Тезисы докладов Междун. науч. конф. (24-26 июня 2010 г.).- Караганда: КарГУ им. академика Е.А.Букетова, 2010.- С.177-179.
 7. Шаяхметова Б.К. Создание интереса к изучению информационных дисциплин на различных факультетах университетов (тезисы). Теоретические и прикладные проблемы математики, механики и информатики: Тезисы докладов Междун. науч. конф. (24-26 июня 2010 г.).- Караганда: КарГУ им. академика Е.А.Букетова, 2010.- С.179-181.
 8. Шаяхметова Б.К. Преподавание проектирования как одного из важных моментов в создании программного обеспечения для сложных систем (тезисы).Теория моделей и алгебра: Материалы междунар. науч. конф., посв. памяти и 70-летию известного советского и казахстанского математика д.ф.-м.н., профессора ТулендыГарифовича Мустафина (18-20 сентября 2012 г.).- Караганда: Изд-во КарГУ, 2012.- С.19-20.
 9. Шаяхметова Б.К. Вопросы преподавания процессов производства программных продуктов (тезисы). Перспективы развития национальных экономик стран – участниц УЭП в условиях международных интеграционных процессов: Материалы междунар. научно-практ. конф. (13-14 апреля 2012 г.).- Караганда: Изд-во КЭУ Казпотребсоюза, 2012.- С. 417-421.

Қаржыландырылған ғылыми жобалар мен инициативті тақырыптарды орындау:

Байланыс түрлері (тел., e-mail): 32-07-89. kaz

Top