Студенттермен жұмыс жасау қызметі

Студенттермен жұмыс жасау қызметі Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың бас ғимараты, Университет к., 28. №215, 217 дәрісханада орналасқан; тел: 8(7212)77-04-18; e-mail: stdep@ksu.kz

Қызметтің негізгі бағыттары:

 • «АЖО Студенттік», «Платонус», «ЕСУВО» білім алушыларының деректер базасын қалыптастыру және жаңарту;
 •  студенттер контингентінің қозғалысын есепке алу және бақылау;
 • студенттік контингент бойынша есептік ақпарат және жеке істерді ресімдеу, қалыптастыру және сақтау;
 • негізгі құжаттарды қамтамасыздандыру, дайындау және ресімдеу (студенттік билеттер, академиялық анықтамалар, дипломдар, дипломдардың көшірмелері);
 • «Дипломдардың көшірмелерін беру», «Студенттерді қайта қалпына келтіру және ауыстыру» мемлекеттік қызметтері бойынша есептерді дайындау;
 • стипендия тағайындау туралы,  студенттерді ауыстыру, қайта қалпына келтіру және оқудан шығару және т.б. бойынша ректор бұйрығын дайындау;
 • студенттер контингентінің жай-күйі мен қозғалысы бойынша статистикалық деректерді дайындау;
 • 3 НК – нысаны бойынша  жыл сайынғы статистикалық есепті дайындау және құру;
 • №1 және № 2 н. бойынша әкімшілік есептілікті дайындау және құру;
 • білім алушылардың сұратуы бойынша анықтамалар беру;
 • студенттердің оқуы, ауыстыру және қайта қалпына келтіру мәселелері бойынша азаматтармен және ұйымдармен хат алмасу;
 • мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға бос орындарға құжаттарды дайындау.

2017-2018 оқу жылындағы университеттің студенттер контингенті 10076 адамды құрайды, оның ішінде 6297 студент күндізгі бөлімде және 3779 студент сырттай бөлімде.

 

Студенттердің жалпы санынан алғанда 2101 адам – мемлекеттік білім беру грантына ие болды.

 • Контингент студентов по источникам финансирования 2017-2018 уч.году

2017-2018 оқу жылындағы қабылдау 3388 адамды құрады. Оның ішінде күндізгі бөлім бойынша – 1971, сырттай бойынша – 1409 адам.

Top