Е.А.Бөкетов атындағы КарМУ-дың профессорлық-оқытушылар құрамын аттестаттау

2016 ж. өзг. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіінің профессорлық-оқытушылар құрамын аттестаттауды өткізу туралы Ереже
Фактографиялық парақ (үлгі 5-5.5)
Аттестаттаудан өтетін педагогикалық қызметкер жөніндегі сауалнамалық мәліметтер
Педагогикалық қызметкердің мерзімінен бұрын өту туралы өтініші
Аттестаттаудан өту аясында педагог қызметкерлермен әңгімелесуге арналған үлгі сұрақтарының ТІЗІМІ
Профессорлық-оқытушылар құрамын қайталау аттестаттау бойынша комиссия отырысының кестесі 2017ж.

Приложение к приказу ректора №914 от 23.08.2017г.

 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың профессорлық-оқытушылар құрамын

қайталау аттестаттау бойынша комиссия отырысының

Кестесі

График

заседаний комиссии по повторной аттестации

профессорско-преподавательского состава КарГУ им. Е.А.Букетова

  

Күні / Дата

Уақыты/ Время Өткізілетін орны / Место проведения
 

07.09.2017г.

(бейсенбі / четверг)

 

 

16.00

бас ғимараттың 220 кабинеті/

220 кабинет главного корпуса

  

Профессорлық-оқытулар құрамын қайталау аттестаттаудан өткізу туралы бұйрық 2017ж.


Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың профессорлық-оқытушылар құрамын жоспарлы аттестаттау туралы бұйрық 2017-2018ж.ж.

Top