Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы

Кафедраның тарихы

Университеттің байырғы кафедраларының бірі – педагогика кафедрасы – өз тарихын 1938 жылдан бастайды, КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің (7.05.1938 ж. №40-200-1) және ҚазССР Халық Комиссарлар Кеңесінің (9.05.1938 ж. №454/12) Шешімімен екіжылдық Қарағанды мұғалімдер институты ашылды. Сол жылы институтта құрамында 3 адамы бар педагогика және психология кафедрасы ашылды. Педагогика және психология кафедрасының бастауында Н.И. Жерносеков, Л.И. Рах, А. Тургамбаев, т. б. тұрды.


Мұғалімдер институты, 1938 жыл

Ұлы Отан соғысы жылдары көптеген оқытушылар мен студентттер, қызметкерлер майданға кетіп, институт ғимараты эвакогоспиталь ретінде ұйымдастырылды.

Соғыстан кейінгі жылдары кафедра құрамы педагогика кадрларымен толығады. А. Тургамбаев, С. Орлов, И.А. Колывановтар майданнан оралып, педагогикалық қызметке қайта кірісті. Педагогикалық ұжым құрамына қаланың, облыстың ең үздік мұғалімдері кірді.

1952 жылы КСРО Министрлер Кеңесінің Қаулысымен (№716) Мұғалімдер институты Педагогика институты болып өзгертілді. Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға арналған алғаш диссертациялар 50-жылдары қорғалды. Олар доцент Л.И.Рах және аға оқытушы Н.И.Жерносеков болды. 1955-56 жылдары кафедрада 6 штаттық бірлік, 1960-61 жылдары 9 бірлік, 1968-69 жылдары 20 оқытушы болды.


Мұғалімдер институтының ғимараты, 1944


ҚарПИ-дің бас ғимараты

1960-1972 жылдары педагогика және психология кафедрасын дарынды ғалым С.Б. Балаубаев басқарды, оны ңаты атақты педагог-психологтармен қатар тұр. Оның еңбектері 1995 жылы жарық көрген «Антология педагогической мысли Казахстана» атты оқу құралына енді. Кафедра ардагерлері мен оның жақындарының естеліктері бойынша, С.Б. Балаубаев тағдыры қиын адам болды. Жалған жала, 17 жыл репрессия, тас қашаудағы ауыр жұмыс ғалымды жасытпады. Оны ақтағаннан кейін 1955 жылы ғалым бойында өмір сүруге, жұмыс істеуге, оқытуға деген күш пен құлшыныс қайта өрбиді. Ол көптеген еңбектер шығарады, дәріс береді, кафедра меңгерушісі болады, психология мен педагогиканың жаңа мәселелерін зерттейді. С. Балаубаев психологияны оқытудағы тәжірибесін 1966 жылы С.А. Темірбековпен бірге жазған, педагогикалық институттар мен университеттердің студенттеріне арналған «Психология» оқулығында көрсетеді. Бұл Кеңестік билік жүріп тұрған жылдарда жарияланған психология бойынша қазақ тіліндегі алғаш оқулық болды. 1965 жылы КСРО ЖАК шешімімен доцент С.Б. Балаубаевқа психология бойынша аспиранттарға жетекшілік етуге рұқсат берілді. Сол жылдары (1960-1972) кафедра Қарағанды облысының қазақ мектептеріндегі оқыту мәселелері жөніндегі ғылыми-әдістемелік конференцияларға, психология теориясы мен тәжірибесі, педагогика мен педагогика тарихы бойынша республикалық пединституттар семинарына (С.Б. Балаубаев, А.Т. Архипова, Б.В. Максименко), Өзбекстан республикалық конференциясының жұмысына (С.Б. Балаубаев, Л.Х. Усачева, Б.В. Максименко) қатысады.


1 мамыр мерекесіне арналған сатанатты жиналыс (солдан оңға қарай: Қ.Ж. Жуасов, С.Б. Балаубаев, Х.М. Джумабаева және т. б.)

60-70 жылдары кафедра педагогтары мен психологтарының ғылыми-зерттеушілік қызметі күрт өседі. Өнімді жұмыс нәтижелері кафедраның ғылыми потенцияалының өсуіне әсер етті. Педагогика және психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға арналған диссертацияларды осы жылдары М.И. Иманбеков, Т.К. Қамзабаев, З.А. Ахмедин, Б.М Хамзин, О.К. Орманбаевтар қорғады. Институттағы студентттер саны 1966 жылы 350 адам болды, оларға 24 ғылыми үйірмеде институттың жоғары білікті оқытушылары жетекшілік етті.

1972 жылдың 7 ақпанында Қазақстан КП ОК және Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің «Қарағанды мемлекеттік университетітн ұйымдастыру туралы» №73 Қаулысымен Қарағанды педагогика институты Қарағанды мемлекеттік университетіне қайта ұйымдастырылды. Алғашқы жылдары университетте педагогика кафедрасын доцент Т.К. Қамзабаев басқарды, ол облыста педагогикалық білімнің насихатталуына елеулі үлес қосты. «Қабілеті бойынша педагог», – дәл осылай доцент С.Б. Балаубаев Т.К. Камзабаевты бағалады. 1979 жылы кафедра оқытушылары сабақ жүргізген мұғалімдердің біліктілігін арттыру факультеті ашылды. Бұл ретте кафедра меңгерушісі доцент Т.К. Қамзабаевтың еңбегі зор еді. Кейін БАФ облыстық біліктілікті арттыру және мемлекеттік қызметкерлер мен білім беру саласындағы қызметкерлерді қайта даярлау институты болып өзгертілді. Қазіргі таңда институтта Т.К. Қамзабаев атындағы дәрісхана мен мұражай бар.

1972-1976 жылдары кафедрада оқыту сапасын жетілдіру бойынша теориялық семинар өтіп тұрды, семинар сабақтарында сол уақытта жеткіліксіз зерттелген педагогика мәселелрі қарастырылды, мысалы: «Жоғары оқу орындарындағы дәріс әдістемесінің мәселесі» (Маркина В.И.), «Болашақ мұғалім тұлғасын қалыптастыру мәселелері» (Камзабаев Т.К.), «Білім алушылардың тәртібі мен мәдениетінде дағды мен машық қалыптастыру» (Иманбеков М.И.) және т. б.

80-жылдар басында бастауыш білім беру жүйесі жылдам қарқынмен дамыды. Осыған орай Орталық Қазақстанда жоғары білікті педагогика кадрларына деген сұраныс пайда болды. Күннен-күнге өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру мақсатында 1983 жылы Қарағанды педагогика институтында «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша алғаш қабылдау жүргізілді. 1984 жылы дербес бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі факультеті құрылып, ректорының 1984 жылдың 1 тамызындағы №150 бұйрығымен п.ғ.к., доцент С.Қ. Нуртақанов декан болып тағайындалды. Ол жұмыс істеген жылдары факультет толығымен қалыптасады, білім беру стратегиялары анықталады, педагогикалық іс-тәжірибеден өтудің барлық түрлері үшін базалық мекемелер таңдалады.


Нуртаканов С.К., ф.ғ.к.,
бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі факультеті тұңғыш деканы (1984-1992 жж.)

БОПменӘ кафедрасының тұңғыш меңгерушісі ретінде педагогика ғылымдарының кандидаты В.И. Коркина Институт кеңесінің шешімімен таңдалып, ректордың 1984 жылдың 6 қыркүйегіндегі №187 бұйрығымен бекітілді, ол кафедраға 14 жыл бойы жетекшілік етті.


ҚарПИ кафедраларының меңгерушілері. Ортада ректор Досмаганбетов С.К.
және БОПменӘ кафедрасының меңгерушісі Коркина В.И.

1984 жылы «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» кафедрасында бастауыш мектепке арналған педагогика кадрларын күндізгі және сыртқы бөлімдер бойынша дайындау басталады. 1987 жылы күнжізгі оқу бөлісінің алғашқы студенттері шығарылады – 75 адам. 1989 жылы қазақ бөлімі ашылады да, олардың бірінші шығарылымы 1993 жылы болады.

1992 жылы БОПменӘ кафедрасының доценті Храпченков В.Г. факультет деканы болып тағайындалады. Сол жылы неміс тілінде оқытатын топқа қабылдау жүргізіледі. Мамагндық қызметінің барлық жылдарында күндізгі және сыртқы оқу бөлімдері бойынша қазақ, орыс және неміс оқу тілдерінде бастауыш мектепке арналған екі мыңдай маман шығарылды.


В.Г. Храпченков, п.ғ.д.,
бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі факультетінің деканы (1992-1996 жж.),
бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі (1999-2001 жж.)

Жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау мақсатында 1994 жылдан бастап институтта 13.00.01 «Педагогика теориясы мен тарихы» мамандығыи бойынша аспирантура ашылды. Аспирантураға түсу емтихандары бойынша кафедра оқытушылары мен мамандық түлектері қатарынан 5 адам қабылданды. 1999 жылдың мамырында педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға арналған алғаш диссертацияны 1993 жылдың түлегі С.Қ. Абильдина қорғады.

1996 жылы Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті мен Қарағанды педагогика институтының қосылуы кезінде бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі және педагогика мен психология (мектепке дейінгі) деген екі факультеттің негізінде педагогика факультеті құрылды, оның құгамына жалпы педагогика кафедрасы, бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы және т. б. кірді. Педагогика факультетінің деканы ретінде п.ғ.к., бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының доценті Н.И.Храпченкова тағайындалды.


Н.И. Храпченкова, п.ғ.к.,
Педагогика факультетінің деканы (1996)

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ педагогика факультетіндегі кәсіби-бейінді кафедралардың бірі болды. ҚарМУ мен педагогика институтын қосқаннан кейін педагогика кадрларын дайындау мүмкіндіктері кеңейді. Студенттер жан-жақты дайындықтан өтеді, әлеуметтік-саяси, жалпы білім беру, психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік циклдар пәндерін оқиды. Бастауыш мектепке арналған мамандарды дайындау күндізгі, қысқартылған сырттай және сырттай бөлісдерде мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

1999 жылы кафедра жанынан «Жалпы педагогика» мамандығы бойынша магистратура ашылып, 2001 жылы алғашқы магистранттар (5 адам) шығарылды.


Педагогика магистрлерінің алғашқы түлектері, 2001 жыл

2001 жылы «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша екінші жоғары білімді алуға арналған бөлім ашылды. Сол жылы «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» кафедрасының ұжымы «Педагогика» мамандығы бойынша магистратураға арналған Мемстандарт құру бойынша жүргізілген республикалық конкурсқа қатысты.


БОПменӘ кафедрасы, 2001 жыл


БОПменӘ кафедрасы, 2002 жыл


БОПменӘ кафедрасы, 2003 жыл


Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректорының кубогына қысқы спартакиада, 2004 жыл
63-номерлі қатысушы – БОПменӘ кафедрасының оқытушысы Кушнир М.П.

2004 жылы бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасында «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша магистратура ашылады. Магистрлерге білім беруде олардың психологиялық-педагогикалық және арнайы цикл пәндерін, дәлірек айтқанда жоғары мектепте оқыту әдістемесін игеруге ерекше көңіл бөлінеді. Педагогика факультетінің кадрлық және ғылыми потенциалы магистрлердің зерттеу жұмысына жоғары ғылыми дәрежеде жетекшілік етуге мүмкіндік береді.

2006 жылы БОПменӘ кафедрасының ұжымы «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша (бакалавриат, магистратура) мемлекеттік білім беру стандартын жасауға қатысып, конкурс комиссиясының шешімімен жеңімпаз болып тағайындалады.

2011 жылы Ғылыми Кеңес шешімімен педагогика кафедрасы бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасымен біріктірілді.

2012 жылдың 17 ақпанында Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы, педагогика ғылымдарының кандидаты Нұртақанов Сайлау Құсайынұлымен кездесу өткізді. Кездесуде бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының студентттері мен кафедра оқытушылары болды.

С.Қ.Нұртақанов бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі факультетінің қалыптасу тарихы туралы және БОПменӘ мамандығының Қарағанды педагогика институты мен Қарағанды мемлекеттік университетінде қалыптасуы мен даму кезеңдері туралы айтты. Отырыста келесі мәселелер талқыланды: БОПменӘ мамандығының болашағы; бастауыш білім беретін мұғалім туралы мінсіз ой; 12-жылдық мектепке көшуге байланысты кәсіби қызмет мүмкіндіктері; болашақ мұғалімдерді дайындау мәселелері; заманауи бастауыш мектеп қажеттіліктері.


Бастауыш оқытудың падагогикасы мен әдістемесі факультетінің тұңғыш деканы
С.Қ. Нұртақановпен кездесу (17.02.2012 ж.)

Кафедраның құрамы
Мамандық туралы

Мамандық туралы

2011 жылы ҚР білім және ғылым Министрлігінің Ұлттық аккредитациялау орталықтары жүргізген мамандықтар рейтингі нәтижелері бойынша Қарағанды Мемлекеттік университеті 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» бакалавриат мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасынан 2-ші орынды иеленді.

Бастауыш мектептің заманауи мұғалімі бір уақытта түрлі салалық дербес пәндердің оқытушысы, тәрбиеші, педагогикалық үрдіс зерттеушісі, психолог болатындықтан, «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының ерекшелігі – оқытушылардың жан-жақты даярлануы болып саналады. Оқу жоспары пәндерінің 75%-ы кәсіби бағыттағы оқу пәндері болып берілсе, 25%-ы болашақ педагогтардің тұлғалық дамуларына әсер етуші курстар жиынтығы ретінде берілген.

Кафедраның жоғары маманданған оқытушылары заманауи педагогикалық және ақпараттық технологиялардың қолданылуымен дәрістер, лабораториялық жұмыстар, практикалық сабақтар жүргізеді. Оқу үрдісінде кафедраның оқу-әдістемеліктері және оқу әдебиеттері, электронды оқулық басылымдары кеңінен қолданылады. Студенттерді даярлау сапасының өсуіне кафедра оқытушыларының пәндердің меңгерілуін кеңейтуші және тереңдетуші, сонымен қатар білім алушыға өзінің оқу бағдарламасын өзі құрастыруына септігі тиетін элективті курстарды құрастыруы әсер етеді.


Педагогика ғылымдарының докторы
С.Қ.Абильдина дәрісі

Педагогика ғылымдарының кандидаты
С.А.Одинцова дәрісі

Жекелеген әдістер бойынша бастауыш мектепте арнайы жасақталған кабинеттің қолданылуы оқу үрдісінің технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған, сондай-ақ лабораториялық, тәжірибелік дайындықтың, студенттердің жекелеген, ғылыми-зерттеушілік жұмыстарының барлық түрлерінің өткізілуін қамтамасыз етеді.

Бастауыш мектепте оқытудың жекелеген әдістемелері бойынша арнайы жасақталған кабинет (206 аудитория)

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалаврларын дайындау бойынша оқу үрдісінің ұйымдастырылуының маңызды үлгісі – педагогикалық тәжірибе. Педагогикалық тәжірибе студенттердің алған білімдерін қатайтып, тереңдетуге мүмкіндік бере отырып теоретикалық дайындығын толықтырып, байытады; заманауи жағдайда білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуге қажетті негізгі педагогикалық дағдыларды қалыптастыруға жағдай жасайды; мұғалімнің шығармашылық жұмысына студенттерді даярлай отырып, болашақ мамандықтың теоретикалық саналылығын мойындауға қажетті жеке тұлғалық тәжірибе алуларына көмектеседі. Тәжірибе базасына жалпы білім беретін мектептер, гимназиялар, Қарағандының және Қарағанды облысының лицейлері кіреді. Тәжірибе мамандықтың оқу жоспарымен сәйкес өткізіледі, тәжірибеден өту кезеңдері оқу үрдісінің кестесіне сәйкес жасалады. Тәжірибе базалары болып жалпы білім беретін мектептер, гимназиялар, Қарағанды қаласының лицейлері саналады.

Студенттер тәжірибенің келесі түрлерінен өтеді:

 • оқу-педагогикалық тәжірибесі «Педагогикалық қызметке кіріспе»;
 • оқу-таныстыру тәжірибесі «Жаратылыстану негіздері»;
 • өңдірістік (педагогикалық) тәжірибе «Төменгі мектеп оқушысының психологиялық-педагогикалық диагностикасы»;
 • Педагогикалық тәжірибе «Тәрбие жұмысы әдістемесі»;
 • өңдірістік (педагогикалық) тәжірибе «Баланың мектептегі алғашқы күндері»;
 • өңдірістік (педагогикалық) тәжірибе «Бастауыш мектептегі сынақ сабақтары»;
 • өңдірістік (педагогикалық) тәжірибе.
Студенттер тәжірибеде

Магистратурада оқу бітірушілерге нәтижесінде ғылыми-педагогикалық қызметпен шұғылдануға мүмкіндік беретін тереңдетілген арнайы кәсіби дайындықты қамтамасыз етеді. Магистратурада білім алу кафедраның жетекші профессорлары мен доценттерінің басшылығымен белсенді ғылыми-зерттеушілік жұмыс жүргізуді білдіреді. Магистратураның білім беру бағдарламаларының жүзеге асуы алғы қатардағы шетелдік білім мен ғылым ұйымдарымен байланыс арқылы іске асып отырады. Магистранттар үшін жыл сайын шетелден шақырылған профессорлар дәріс оқиды, университеттің халықаралық дамыған қатынастарының арқасында магистранттар шетелдік ЖОО-лар мен зерттеу орталықтарына оқуға және тәжірибе алмасуға шыға алады. Магистратураны табысты аяқтаған соң бітірушіге магистрдің академиялық дәрежесі беріледі және мемлекеттік үлгідегі диплом тапсырылады.

Кафедра Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің маңсап Орталығымен бірлесіп жыл сайын қала мен облыстың жетекші жұмыс берушілерін шақыртумен «Маңсап күнін» өткізеді.

ҚарМУ-дағы «Маңсап күні»

«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім мекемелері (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрларды қайта даярлау мен мамандарды жоғарылату институты, білім департаменттері) бітірушілердің кәсіби қызмет істеу аясы болып табылады.

Халықаралық серіктестік

Международное сотрудничество

Шетелдік және отандық университетінде оқуға бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының оқытушылары ұсынған академиялық дәріс курстары

ФИО преподавателя Уч.степень, уч.звание Тематика курса лекций Язык
1 Әбільдина С.Қ. П.ғ.д., профессор Жоғары мектеп педагогикасы Қазақ
2 Әбільдина С.Қ. П.ғ.д., профессор Қазақстан Республикасында оқушыларға этномәдени білім беру тарихы Қазақ
3 Әбільдина С.Қ. П.ғ.д., профессор Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі Қазақ
4 Ишанов П.З. П.ғ.к., доцент Педагогика высшей школы Орыс
5 Ишанов П.З. П.ғ.к., доцент Заманауибілім беру жүйесініңзаңнамалықжәнеәдіснамалықнегіздері Орыс, қазақ
6 Ишанов П.З. П.ғ.к., доцент Жалпыжәнекәсібипедагогиканыңәдіснамалықнегіздері Орыс, қазақ
7 Бокижанова Г.К. П.ғ.к., доцент Педагогика высшей школы Орыс
8 Бокижанова Г.К. П.ғ.к., доцент Педагогика Орыс
9 Бокижанова Г.К. П.ғ.к., доцент Организация учебно-воспитательного процесса в условиях малокомплектной начальной школы Орыс
10 Бокижанова Г.К. П.ғ.к., доцент Bases of professional pedagogics and psychology Ағылшын
11 Аяған Е.С. П.ғ.к., доцент Қазақстан Республика білімжүйесінреформалаубарысындағы «12-жылдық мектепжәнеоныңәлемдегі даму барысы» Қазақ
12 Аяған Е.С П.ғ.к., доцент Жоғарыоқуорындарындыоқу-тәрбиепроцесінұйымдастыружағдайындағыкредиттікжәнедистанциондықоқытутехнологияларыдамытубарысындағымәселелер Қазақ
13 Аяған Е.С П.ғ.к., доцент Жоғарыоқуорындарындымаман-кадрлардаярлаудағыпедагогтыңэтнопедагогиканыкәсібиісәрекетінқалыптастырумәселелері Қазақ
14 Одинцова С.А. П.ғ.к., доцент Методика музыкального воспитания в начальной школе Орыс
15 Жекибаева Б.А. П.ғ.к., доцент Основы педагогического мастерства Орыс
16 Жекибаева Б.А. П.ғ.к., доцент Нравственно-эстетическое взаимодействие субъектов педагогического процесса Орыс

Международное сотрудничество кафедры осуществляется в рамках следующих договоров и соглашений:

 1. Білім мен ғылым саласындағы қызметтестік туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Әулие Климент Орхидский атындағы Софиялық университет арасындағы келісімшарт, София қаласы, Болгария, 2010 жылдан.
 2. Философия докторанттарының ғылыми жұмысына бірлесіп жетекшілік ету жөніндегі Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Ксинжанский университеті арасындағы келісім, ҚХР, 2010 жылдан.
 3. Білім мен ғылым саласындағы қызметтестік туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Омбылық мемлекеттік педагогикалық университет арасындағы келісім, Омбы қаласы, Ресей, 2010 жылдан.
 4. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен кәсіби білім берудің жоғары мектебі арасындағы келісімшарт, Лешла қаласы, Польша, 2010 жылдан.
 5. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Новосибирьск мемлекеттік педагогикалық университеті арасындағы келісім, Новосибирьск қаласы, Ресей, 2012 жылдан.
 6. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Бургасский дербес университеті арасындағы келісімшарт, Бургас қаласы, Болгария, 2012 жылдан.
 7. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Ресейлік халықтар достығы университеті арасындағы келісім, Мәскеу қаласы, Ресей, 2012 жылдан.
 8. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мен Селье Яноша университеті арасындағы келісімшарт, Комарна қаласы, Словакия, 2012 жылдан.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы өз біліктілігін арттыруда және алыс және таяу шетелдердің таңдаулы ғылыми орталықтарында жұмыс өтілінен өтеді.

Кафедра меңгерушісі С.Қ.Әбілдина «The problems of Anthropology in modern science» ғылыми тағылымдамады Прага қаласы

Аға оқытушы Асетова Ж.Б. стажировка өтуде (Прага қ., Чехия, 2009 ж.)

Доцент Аубакирова К.Ф. стажировка өтуде (Прага қ., Чехия, 2011 ж.)

Профессор Сарсекеева Ж.Е. стажировка өтуде (Франция, 2011 ж.)

Кафедра оқытушылары (Сарсекеева Ж.Е., Аубакирова К.Ф., Ланцева Т.В.) «Orientation in the Czech Education in the European Union context and «School management» ғылыми стажировкада ( Прага қ., Чехия, Charles university in Prague, 06.06.-17.06.2011ж.).

Преподаватели кафедры (Сарсекеева Ж.Е., Аубакирова К.Ф., Ланцева Т.В., на научной стажировке «Orientation in the Czech Education in the European Union context and «School management» в г. Прага (Чехия, Charles university in Prague, 06.06.-17.06.2011г.).

Кафедра меңгерушісі Әбілдина С.Қ. және халықаралық жобалар координаторы, әлеуметтік ғылымдарының докторы Карлос Мачадо «Орталық Азия ЕДИСА елдеріндегі білім беру менеджменті бойынша оқу бағдарламаларын жасау мен дамыту» ТEMPUS жобасының семинар-кеңесінде Магдебург қ. (Отофон Геринс атындағы университеті, Германия)

Кафедра меңгерушісі Әбілдина С.Қ. және халықаралық жобалар координаторы, әлеуметтік ғылымдарының докторы Карлос Мачадо «Орталық Азия ЕДИСА елдеріндегі білім беру менеджменті бойынша оқу бағдарламаларын жасау мен дамыту» ТEMPUS жобасының семинар-кеңесінде Магдебург қ. (Отофон Геринс атындағы университеті, Германия)

Кафедра магистранттары жыл сайын шетелдік еңбек өтілдеріне қатысады. Бағдарлама құрамында шетел жоғарғы оқу орындарының, музейлердің және мәдени орталықтардың дәрістік және практикалық сабақтарына қатысу міндеттері бар.


Гостевые лекции профессора Карлового университета (г. Прага, Чехия) M. Nedelka на темы: «Болонский процесс – за и против», «Вузовская подготовка педагогов в Чешской Республике», «Культура быта в Чешской Республике с точки зрения педагога» (Караганда, 2010 г.).

Кафедра магистранттары жыл сайын шетелдік еңбек өтілдеріне қатысады. Бағдарлама құрамында шетел жоғарғы оқу орындарының, музейлердің және мәдени орталықтардың дәрістік және практикалық сабақтарына қатысу міндеттері бар.


Зав.кафедрой Абильдина С.К. с российскими коллегами на ХI международной научно-практической конференции «Реальность этноса. Роль образования в формировании этнической и межконфессиональной толерантности» в г. Санкт-Петербург, Россия.

Кафедра стремится расширять международное сотрудничество с зарубежными научными центрами, что позволяет студентам и магистрантам совершенствовать про-фессиональные знания, принимать участие в международных конференциях, семинарах и стажировках.

Кафедраның ғылыми қызметі
На кафедре сложились научные школы в области теории и методики начального и профессионального образования, общей педагогики, истории педагогики и образования, этнопедагогики. Ученые кафедры выполняют фундаментальные и прикладные исследования в различных приоритетных направлениях педагогической науки. На кафедре ведутся разработки научных направлений:

 • «Научно-педагогические основы модернизации профессионального образования в Республике Казахстан»,
 • «Совершенствование профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов в условиях перехода на 12-летнее образование». Данные темы сформулированы согласно программных целей «Государственной программы развития образования в РК на 2011-2020 годы».

В рамках данных научных направлений на кафедре разрабатываются следующие инициативные темы: «Қазақстанда оқушыларға этномәдени білім берудің қалыптасуы мен дамуы» (Абильдина С.К.); «Научно-теоретические основы формирования культуры профессионального мышления будущих учителей» (Сарсекеева Ж.Е.); «Теоретико-методологические основы формирования педагогического потенциала будущих учителей» (Омарова К.Т.); «Педагогические основы повышения качества подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования» (Ишанов П.З.); «Научно-практические основы формирования готовности будущих учителей к нравственно-эстетическому взаимодействию с учащимися» (Жекибаева Б.А.); «Научно-теоретические основы формирования готовности будущих учителей к педагогическому мониторингу» (Амирбекова М.Р.); «Проблемы модернизации образования в малокомплектных школах» (Бокижанова Г.П.); «Педагогические условия формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей» (Аубакирова К.Ф.); «Научно-методические основы подготовки будущих педагогов к работе в профильных школах» (Мухатаев А.А); «Қазақстандағы білім беру және педагогикалық ойлар тарихының мәселелері» (Аяган Е.С.), «Болашақ студенттердің этникалық толеранттылығын қалыптастыру» (Шаяхметова М.Н.); «Болашақ мұғалімнің рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары» (Асетова Ж.Б.); «Подготовка будущих учителей начальных классов к музыкально-педагогической деятельности» (Одинцова С.А.); «Студенттердің экологияның зерттеу іс-әрекетін қалыптастырудың теориялық негіздері» (Шаушекова Б.К.).

В учебном процессе используется учебная и учебно-методическая литература, опубликованная преподавателями кафедры: Г.Т.Омарова «История развития всеобщего обучения в Казахстане»; А.А.Мукатаев «Инновациялық мектептердегі бейіндік саралау», С.К. Абильдина «Педагогика тарихы» и др.

Учебно-методические и научные издания преподавателей кафедры педагогики и методики начального обучения

Преподавателями кафедры разрабатываются электронные учебники, учебные пособия, автоматизированные обучающие программы и получены свидетельства о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности: Г.Т.Омарова «Основы алгоритмизации и программирования на языке PASCAL»; С.К.Абильдина «Мектеп және педагога тарихы»; Ж.Е.Сарсекеева, К.А.Сарбасова «Бастауыш сынып оқушыларының өзіндік жұмыстары»; Ж.Е.Сарсекеева «Автоматизированная обучающая программа по курсу «Дидактика»; С.А.Одинцова, А.Г.Бушуева «Грамматика русского языка в начальной школе»; П.З.Ишанов «Современные образовательные технологии», А.А. Мукатаев «Бейіндік оқыту» и др.

Электронные издания преподавателей кафедры педагогики и методики начального обучения

Результаты научно-исследовательских работ публикуются в отечественных и зарубежных изданиях, в сборниках материалов региональных, республиканских и международных конференций. Публикации освещают проблемы и фундаментального плана, и прикладного характера. Особое внимание уделяется опубликованию результатов научно-исследовательской работы в зарубежных изданиях. Так, ППС кафедры опубликовал результаты своих научных изысканий в изданиях ближнего и дальнего зарубежья: «Education in the context of modernization International Experience» (Англия), «Social Science Edition» (Китай), Education and science without borders» (Прага), «Nauka i Studia» (Польша), «Совет ректоров» (Россия), «Альма матер» (Россия), «Современный научный вестник» (Россия), «Педагогические науки» (Россия), «Этнопедагогический ежегодник НИИ этнопедагогики Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я Яковлева» (Россия), «Сибирский педагогический журнал» (Россия), «Этнопедагогика в системе образования» (Россия), «Перспективы современного образования» (Россия), «Одаренные дети» (Россия), «Наука и новые технологии» (Киргизия), «Социальные и гуманитарные науки» (Киргизия), «Известия вузов» (Киргизия). Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения Абильдина С.К. входит в состав редакционных коллегий таких научных журналов, как «Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім», «Кәсіптік мектеп».

Научный потенциал ученых кафедры позволяет успешно принимать участие в грантовых, премиальных и стипендиальных конкурсах посредством которых можно реализовывать творческий потенциал, совершенствовать свое профессиональное мастерство. Преподаватели кафедры являются обладателями гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» (Абильдина С.К., Сарбасова К.А., Сарсекеева Ж.Е., Жекибаева Б.А.); лауреатами премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан в области науки и техники (Сарсекеева Ж.Е.); обладателями Государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых (Мукатаев А.А., Сарсекеева Ж.Е.); лауреатами премии имени Т.К.Камзабаева (Одинцова С.А.).


Зав.кафедрой Абильдина С.К. на торжественном вручении гранта «Лучший преподаватель вуза» (г.Алматы, 2009 г.).

Доцент Жекибаева Б.А. на торжественном вручении гранта «Лучший преподаватель вуза» (г.Алматы, 2013 г.).

Профессор Сарсекеева Ж.Е. на торжественном вручении гранта «Лучший преподаватель вуза» (г.Алматы, 2010 г.).

Доцент Одинцова С.А. на торжественном вручении университетской премии им.Т.К.Камзабаева (Караганда, 2012 г.).

Профессор Сарсекеева Ж.Е. на торжественном вручении премии
Фонда Первого Президента Республики Казахстан (Алматы, 2010 г.).

Одной их форм организации научной деятельности кафедры является проведение научных конференций. Так, 23 ноября 2012 г. состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы перехода на модель 12-летнего образования и подготовки кадров для старшей школы «Бейіндік мектеп». Цель конференции – освещение актуальных проблем педагогической науки, связанных с современными подходами к подготовке педагогических кадров для общеобразовательной школы в условиях 12-летнего образования. В материалах конференции были представлены статьи ведущих ученых Казахстана, педагогов дошкольных учреждений и учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, магистрантов, студентов высших учебных заведений городов Республики Казахстан: Астана, Алматы, Актобе, Балхаш, Жезказган, Семей, Талдыкорган, Тараз, Туркестан и др.

Фото с конференции 23/11/2012Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется в рамках выполнения курсовых и дипломных работ под руково-дством профессоров и ведущих доцентов кафедры. Тематика курсовых и дипломных работ связана с актуальными проблемами воспитания и обучения младших школьников. Преподаватели кафедры принимают активное участие в подготовке студентов к участию в конференциях и конкурсах научных работ. Так, студентка гр. ПиМНО-31 (ЗФО) Тусупова С. награждена грамотой за участие в международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы юридических и общественных наук в Республике Казахстан» с докладом на тему «Оқу процесінде интерактивті құралдарды пайдаланудың ерекшеліктері» (научный руководитель: д.п.н., профессор Абильдина С.К.). Студенты Жексенбекова Ж., Айменбетова Д., Жамкеева А. занимали почетные места в конкурсах научных работ среди студентов.

Одной из форм привлечения студентов к исследовательской работе является участие в предметных олимпиадах, которое способствует углубленному усвоению студентами изучаемых дисциплин, всестороннему развитию интересов, способностей студентов к творческому овладению специальностью с учетом достижений науки. Так, 5-6 апреля 2012 года на базе Таразского государственного педагогического института проходила IV Республиканская студенческая олимпиада по специальности 05010200 – Педагогика и методика начального обучения. Команда «Исключение из правил» социально-педагогического факультета КарГУ имени академика Е.А.Букетова заняла 3 место и получила дипломы в номинациях: «Креативная идея», «Учитель новой формации». В состав команды вошли студенты 2-3 курсов: Амирова Айсулу, Богданова Екатерина, Хатюшина Татьяна; руководитель – к.п.н., доцент кафедры ПиМНО Одинцова С.А.

Команда КарГУ им.Е.А.Букетова «Волна», занявшие 1 место на олимпиаде по специальности «Педагогика и методика начального обучения» (Караганда, 2009 г.).
Команда КарГУ им.Е.А.Букетова «Исключение из правил», занявшие 3 место на олимпиаде по специальности «Педагогика и методика начального обучения» (Тараз, 2012 г.).
Тәрбие жұмысы

Тәрбие жұмысы

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасында оқыту тек кеңейтілген және нақты білімдерді алуға ғана бағытталмаған, сонымен бірге студент тұлғасының жоспарлы түрде дамуы мен тәрбиеленуіне септігін тигізеді. Педагогика кафедрасының тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы қоғам өміріне пайдасы тиетін студенттердің тұлғалық және кәсіби бағалы қасиеттерінің қалыптасуына бағытталған, әрі олар келесідей бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

Азаматтық-патриоттық тәрбие, студенттер бойында берік азаматтық көзқарастардың және патриоттық сананың қалыптасуына бағытталған; өзін Қазақстан Республикасы ретінде сезініп, қабылдап, түсінуі; Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері – Әнұран, Ту, Елтаңбаға деген құрмет пен терең сыйластықтың қалыптасуы; Қазақстанның өткен тарихына және мәдени мұрасына, мемлекеттік тілге, халықтың ұлттық салт-дәстүріне сыйластық сезімінің қалыптасуы.

Қоғамдық-саяси және құқықтық тәрбие, студенттердің бойында Қазақстан Республикасында қоғам өміріннің нормаларын ретке келтіріп отырушы заңнамалық актілерге қатысты білімдерді қалыптастырып, сыйластық сезімін тудыруға бағыттаған; деструктивті құбылыстар мен діни экстремизмдерге белсенді қарсылықтың қалыптасу қажеттілігі.

Рухани-әдептілік тәрбиесі, студент жастардың бойында жалпы адамдық рухани-әдептілік қасиеттер мен қажеттіліктердің қалыптасуын қарастырады; қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен сәйкестенетін этикалық ұстанымдардың, әдептер мен қағидалардың қалыптасуы.

Эстетикалық және саяси-мәдени тәрбие, студенттерде эстетикалық ұнамдардың, қасиеттер мен қажеттіліктердің отандық және әлемдік шығармашылық мәдениет озықтарымен таныстыра отырып қалыптастыру; Көпұлтты Қазақстан мәдениетіне шыдамдылық, сыйласымдық қатынаспен қараудың және білімдердің қалыптасуы; елдің көпұлттылығын тарихы-мәдени жетістік есебінде қабылдап, мойындау.

Интеллектуалды-шығармашылық тәрбие, студенттердің бойында интеллектуалдылық дәрежесінің қалыптасып, тойтарысқа қабілетті тұлғаның қалыптасуының негізі ретіндегі оқу, ғылым, қоғамдық-мәдени қызметтердің, шығармашылық және инновациялық әрекеттердің қалыптасуы.

Дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының қалыптасуы, студенттердің бойында салауатты өмір салтына деген қажеттілік сезімін қалыптастыруды көздейді; бейәлеуметтік әрекеттердің көрініс табуына студенттердің бойында қарсы көзқарастарын қалыптастыру міндетін арқалаған.

Экологиялық және еңбек тәрбиесі, аясында студенттердің бойында қоршаған ортаға, табиғатқа деген жауапкершілік сезімі туындайды, «Жасыл ел» атты елді көгалдандыру бағдарламасына қызығушылық сезімдері қалыптасады.

Кафедраның тәрбие жұмысының жоспарлануы мен жүзеге асуының түп негізінде адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясының, Қазақстан Республикасы Конституциясының, «Қазақстан-2030» даму стратегиясының, ел Президентінің халыққа Жолдауының, Қазақстан Республикасы жастар саясатының мемлекеттік Концепцияларының ұстанымдары мен жоспарлары жатыр.

Тәрбиелік жұмыстың дәстүрлі үлгісі болып «Қазақстан-2030» даму стратегиясын, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақ халқына жолдауын, Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне қатысты «Тәуелсіздік нышандары» сияқты халыққа тарату мен жүзеге асыру мақсатында кураторлық сағаттар жүргізу әрекеті жатады, ҚР Конституциясы, «Жемқорлықпен күрес» туралы ҚР Заңы, Лаңкестікпен күрес туралы ҚР Заңы туралы білімдер бойынша интеллектуалды ойын, сайыс өткізу, ҚР нышандары мен заңдары туралы білімдерді тексеру мақсатында өткізілетін олимпиада жатады.

«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» кафедрасының 2012-2013 оқу жылына арналған
ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫС
ЖОСПАРЫ

 

Шаралар

Орындау мерзімі

Жауапты орындаушылар

 

1. Студенттер мен оқытушылық құрамның бойындағы азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие

1

2012 жылдың 27 қаңтарынан бері заңдық күшіне енген Президент Н.Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан-2030: Гүлдену, қауіпсіздік пен барлық қазақстандықтардың жағдайының жақсаруы» Қазақстанның даму стратегиясын жүзеге асыру мен насихаттау жұмыстары бойынша кураторлық сағаттар. «Әлеуметтік-экономикалық жаңалықтар – Қазақстан дамуының басты бағдары» «Қазақстанның дамуы біздің қолымызда»

Жыл бойында

Академиялық топтардың кураторлары

2

Жемқорлыққа қарсы «Жемқорлықсыз жаңа қоғам» тақырыбына дәріс

2013 жыл, ақпан.

Ишанов П.З.

3

ҚР Конституциясы, «Жемқорлықпен күрес» туралы ҚР Заңы, Лаңкестікпен күрес туралы ҚР Заңы туралы білімдер бойынша интеллектуалды ойын

2012 жыл, қараша

Сәрсекеева Ж.Е.

4

Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған «Ары таза – қолы таза» атты жемқорлыққа қарсы бағдарламаның жүзеге асуына арналған дөңгелек үстел

2012 жыл, қазан

Қалиева С.Н.

5

«Менің елімнің нышандары» атты ҚР мемлекеттік нышандарын насихаттау бойынша кураторлық сағаттар

2012 жыл, мамыр

Академиялық топтардың кураторлары

6

Жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша заң сақтаушы бөлім қызметкерлерімен кездесу

2012 жыл, қараша

Сәрсекеева Ж.Е.

7

«Қазақстан болашағы жастардың қолында» атты ҚР 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары міндеттері аясында жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылау бойынша әңгімелер

2012 жыл, қыркүйек-желтоқсан

Академиялық топтардың кураторларын

8

ҚР мемлекеттік нышандары мен заңдарын білумен байланысты олимпиада

2012 жыл, қазан

Ниетуллаева Н.Н.

9

Студенттердің құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп, жемқорлыққа қарсы заңнаманы түсіндіру мақсатында бірінші курс студенттерімен кездесулер өткізу

2012 жыл, қыркүйек

Абильдина С.Қ.

10

«Менің Республикам – Қазақстан» тақырыбына дөңгелек үстел

2012 жыл, қазан

Аяған Е.С.

11

«ҚР жоғарғы оқу жүйесіндегі студенттік өзін-өзі басқарудың дамуының қиын мәселелері мен жақсы жақтары» тақырыбына дөңгелек үстел

2012 жыл, қараша

Аубакирова К.Ф.

12

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің студенттерінің «Біз – Қазақстанның болашағымыз!» форумына қатысуы

2012 жыл, 16 қараша

Кушнир М.П.

13

«Менің құқығым» атты студенттік акцияға қатысу

2012 жыл, желтоқсан

2013 жыл, сәуір

Кушнир М.П.

14

«Тәуелсіздік парақтары» атты ҚР Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік шара

2012 жыл, желтоқсан

Скакова А.К.

15

«Жастардың патриоттық тәрбиесінің жаңа үлгісі» тақырыбына дебатты турнир

2013 жыл, сәуір

Кушнир М.П.

16

«Менің Қазақстаным» флеш-мобына қатысу

2013 жыл, маусым

Кушнир М.П.

 

2. Студенттер мен оқытушылық құрамның рухани-әдептілік тәрбиесі

1

ҚарМУ ардагерлерімен кездесудің ұйымдастырылып, өткізілуі

2012 жыл, қазан

Кушнир М.П.

2

Балалар үйі мен мектеп-интернаттарға көмек көрсету үшін «Жүректен жүрекке» акциясына қатысу

2012 жыл, желтоқсан

Академиялық топтардың кураторлары

3

Білім күніне арналған мерекелік шараларға қатысу

2012 жыл, 1 қыркүйек

І курс кураторлары

4

«Бірінші курсқа қош келдің!» акциясына қатысу

2012 жыл, қыркүйек-қазан

І курс кураторлары

5

«Шәкірт деп соққан жүрегі» атты мұғалімдер күніне арналған мерекелік концерт

2012 жыл, қазан

Асетова ж.б.

6

«Ардагерлер, мәнді ғұмыр сіздерге…» атты қарттар күніне арналған мерекелік концерт

2012 жыл, қазан

Рыбалко Т.В.

7

«Бұл күнді біз шамамыз келгенше жақындаттық…» атты Отанды қорғаушы, Жеңіс күні мен Ұлы Отан соғысына арналған мерекелік концерт

2013 жыл, мамыр

Ишанов П.З.

 

3. Студенттер мен оқытушылық құрамның саяси-мәдени тәрбиесі

1

«Заманауи қоғам өміріндегі діннің рөлі» атты жастар ортасындағы діни экстремизмді тазарту мәселелеріне қатысты кураторлық сағаттар

Жыл бойында

Академиялық топтардың кураторлары

2

Мемлекеттік тіл біліміне қатысты сайыс

2013 жыл, ақпан

Асетова Ж.Б.

3

«Экстремизмнің алдын-алу шаралары» дөңгелек үстелі

2012 жыл, қазан

Медиева С.Х.

4

Халықтар бірлігі күніне орай халық шығармашылығы фестиваліне қатысу

2013 жыл, сәуір

Кушнир М.П.

 

4. Студенттер тұлғасы мен оқытушылық құрамның өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуына, әлеуметтік маңызы бар және жекелеген қасиеттері мен коммуникативті мәдениетке деген қажеттіліктің қалыптасуы.

1

«Болашақ мамандардың әлеуметтік маңызды тұлғалық жеке қасиеттерінің өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі таныту қажеттілігінің қалыптасуы» тақырыбындағы пресс-конференцияға қатысу

Жыл бойында

Кушнир М.П.

2

«Өзін-өзі тану – тұлғаның коммуникативті мәдениетінің дамуыынң негізі» тақырыбындағы семинарға қатысу

Жыл бойында

Кушнир М.П.

3

Академиялық топ кураторларының «Тәрбие жұмысына ақпараттық көзқарас. Тәрбиелеудің заманауи технологиялары» атты семинарларға қатысу

2012 жыл, қазан

Кушнир М.П.

 

5. Студенттер мен оқытушылық құрамның салауатты өмір салтынның денсаулық сақтайтын ортаның қалыптасуы және экологиялық және дене тірбиесі.

1

Спорттың түрлі түрлерінен «Бірінші курс студенті» спартакиадасына қатысу

Жыл бойында

І курс кураторлары

2

Факультеттер арасындағы студенттік спартакиадаларға қатысу

Жыл бойында

Академиялық топтардың кураторлары

3

Шылым шегу, ішімдікке салынушылық, нашақорлық, ЖИТС т.б. қарсы, алдын алуға орай № 10 ғимаратта стенд жасау

2013 жыл, ақпан-наурыз

Скакова А.К.

4

Университет ғимараттарының жаны мен жатақхана маңындағы территорияны көгалдандыруға арналған шараларға қатысу

Әрдайым

Кушнир М.П.

5

Туберкулезге қарсы шаралар ұйымдастыру, дәрігерлер өткізген сақтандырушы дәрістерге қатысу

2012 жыл, желтоқсан

Шаяхметова М.Н.

6

Салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша Облыс орталығынан келген білікті мамандармен, емдеуші дәрігерлермен кездесу өткізу.

2012 жыл, қыркүйек

Бөкіжанова Г.К.

7

«Денсаулық фестивалі» республикалық

акциясына қатысу

2012 жыл, қыркүйек

Кушнир М.П., І курс кураторлары

8

Университет пен облыстың үздік спортшыларымен кездесу, Салауатты өмір салтын сақтау қозғалысының басшыларымен кездесу

2012 жыл, қазан

Бөкіжанова Г.К.

9

ЖИТС мәселелеріне арналған «SOS білім» әлеуметтік плакаты сайысына қатысу

2012 жыл, қараша-желтоқсан

Кушнир М.П.

10

Бүкіләлемдік ЖИТС-ке қарсы күнге арналған «Жастар СӨС таңдайды» акциясына қатысу

2012 жыл, 1 желтоқсан

Кушнир М.П.

11

«Тазалық мәселелері ЖИТС: жастар ортасында» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу

2012 жыл, желтоқсан

Амирбекова М.Р.

12

«Сенің денсаулығын» тақырыбына интеллектуалды жарыс өткізу

2012 жыл, ақпан

Сәрсекеева Ж.Е.

13

Университет студенттері арасында салауатты өмір салтын насихаттау бойынша ең үздік плакат жасау шығармашылық сайысына қатысу

2013 жыл, ақпан

Кушнир М.П.

14

«Ұранымыз – салауатты өмір салты!» дөңгелек үстелі

2013 жыл,ақпан

Рыбалко Т.В.

15

Бүкіләлемдік туберкулезбен күресу күніне арналған, туберкулезбен күресуге арналған айлыққа қатысу

2013 жыл,ақпан

Кушнир М.П.

16

Студенттер арасындағ факультеттер арасында өткізілетін спартакиадаға қатысу

2012 жыл, қараша – 2013 жыл

Академиялық топтардың кураторлары

17

«Экология – Тазалық – Денсаулық» акциясы аясында «Жастарды экологиялық тәрбиелеудің қиын мәселелері» дәрісі

2013 жыл, сәуір

Шаушекова Б.К.

18

«Шылым түтінінен аулақ жастар» атты Бүкіләлемдік темекімен күресу күніне арналған айлыққа ат салысу

2013 жыл, мамыр

Академиялық топтардың кураторлары

19

«Дені сау ұрпақ – ұлттың болашағы» акциясы аясындағы «Жаңа заман азаматы – дені сау, рухани мықты адам» атты әңгімелесу

2013 жыл, мамыр

Одинцова С.А.

 

6. Стаждан өтудің оқу кезіндегі ұйымдастырылуы мен жас мамандардың жұмысқа орналасуы, еңбек пен экономикалық тәрбие.

1

Университет бітірушілерінің жұмысқа табысты орналасуына көмектесетін психологиялық тренингтерге қатысу

2013 жыл, мамыр

ІV курс кураторлары

2

Студенттік құрылыс, педагогикалық топтар, «Жасыл ел» жастардың еңбек ету топтарын ұйымдастыру

2013 жыл, сәуір-тамыз

Кушнир М.П.

 

7. Жас дарындарды қолдау мен интеллектуалды мәдениеттің дамуы.

1

Балалар композиторы В.Я.Шаинский шығармашылығына арналған әдеби-музыкалық кеш

2012 жыл, қараша

Одинцова С.А.

2

«Қазақ халқының тарихы» конференциясы

2013 жыл, қыркүйек

Аяған Е.С.

3

Педагогикалық викторина

2013 жыл, мамыр

Шаушекова Б.К.

4

«Алло, біз дарындарды іздейміз!» сайыстық бағдарламасы

2012 жыл, қазан

Аубакирова К.Ф.

5

БОП мен Ә кафедрасының оқытушылары мен студенттерінің «12-жылдық білім үлгісіне көшудің және “Бейіндік мектеп” жоғарғы мектебіне арналған кадрларды даярлаудың қиын мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуы

2012 жыл, қараша

Сәрсекеева Ж.Е.

6

«Не? Қайда? Қашан?» интеллектуалдық турнирі

2012 жыл, қантар

Қалиева С.Н.

7

Сайыстар мен фестивалдарды өткізуге ат салысу:

 • «Жас талап» сайысы;
 • «Студенттікке өту» сайысы;
 • шығармашыл жастар фестивалі;
 • «Жастар әуені» атты жүргізушілер мен әншілер сайысы;
 • «Университет ару мен сұлтаны» сайысы;
 • Жыл студенті, Жыл көшбасшысы, Жыл дарыны, Жыл шешені, Жыл белсендісі, Жыл спортсмені номинациялары бойынша өтетін «Жыл студенті» сайысы.

2012 жыл, қыркүйек.

2012 жыл, қазан

2013 жыл, ақпан

2013 жыл, сәуір

І курс кураторлары

І курс кураторлары

Академиялық топтардың кураторлары

Академиялық топтардың кураторлары

8

«Бақытты Жаңа жыл» атты

Жаңа жылды тойлауға арналған шаралар

2012 жыл, желтоқсан

Шаяхметова М.Н.

9

Университет күніне арналған «Ел тарихындағы университет рөлі» әңгімесі

2013 жыл, 1 наурыз

Аналбекова К.Т.

10

8-наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған «Қыз сыны мерекелік шарасы»

2013 жыл, наурыз

Ниетуллаева Н.Н.

11

«Наурыз думан!» мерекелік бағдарламасы

2013 жыл, наурыз

Амирбекова М.Р.

 

8. Студенттер мен оқытушылық құрамның әлеуметтік құқықтарының қамтамасыз етілуі.

1

Профессорлық-оқытушылық құрамға, қызметкерлерге және студенттерге мекен-жайлық материалды көмек

Әрдайым

Шаушекова Б.К.

2

«Үздік жатақхана», «Үздік секция», «Үздік бөлме» сайысына қатысу

2012 жыл, желтоқсан

Кушнир М.П.

3

«Жатақхана менің – екінші үйім!» акциясына ат салысу

2013 жыл, наурыз-сәуір

Кушнир М.П.

 

9. Ақпараттық-насихаттық жұмыс

1

Студенттердің ҚарМУ-дің студенттік ұйымдарының қызметі жөніндегі «Жастар әлемі» газетіне, облыстық және республикалық БАҚ-қа мақалалар беруі

Әрдайым

Кушнир М.П.

2

Кафедраның қоғамдық, мәдени және спорттық белсенді өмірі жөнінде ақпараттардың ҚарМУ сайтында жариялануы

Әрдайым

Скакова А.К.

Қазақ халқының музыка өнерінің көп салалы асыл қазынасын жас ұрпақтың бойына сіңіре білу құзіреттілігін болашақ бастауыш сынып мұғалімінің бойында қалыптастыру мақсатында 21.11.2017 сағ.12.00 факультеттің акт залында «Музыка – өмір мәні… Кеше…Бүгін….Ертең…» атты концерттік бағдарлама өтті. Бұл концерттік бағдарлама «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының оқу жоспарында қарастырылған «Бастауыш мектепте музыканы оқыту әдістемесі» пәнінің практикалық жұмысы ретінде ұйымдастырылды. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстың бір формасы ретінде әзірленген бұл концерттік бағдарлама БОПжӘ 31 тобы студенттерінің музыкалық шығармашылығына негізделді. Студенттер өздерін осы концертті ұйымдастырушы-педагог ретінде ғана емес, музыка саласын зерттей алатын ұстаз, ән айтып, би билейтін, күй тартып, айтыса білетін, сахнада театрландырылған көрініс қоя алатын өнерпаз ретінде де көрсете білді.

Концерттік бағдарламаға арнап құрастырылған тақырыптық презентация музыка өнерінің барлық салаларын қамтиды. Әр студентке өзіндік тапсырма ретінде музыканың әр бір саласын зерттеп, музыканы шығарушы композитордың, сол музыкалық шығарманы тыңдарманға жеткізетін орындаушының шығармашылығы туралы мәлімет жинақтап, презентация әзірлеу жұмысы тапсырылды. Осы тапсырма концерттік бағдарламаның тақырыбын да айқындады. Сонымен бірге, концерттік бағдарламаны ұйымдастыру барысында студенттер сценарий құру, концертке дайындық жүргізу, жарнама мен шақыру қағазын әзірлеу, қажетті костюмдерді алуға және техникалық құрал-жабдықтарға тапсырыс беру, тіпті сол концертке қажетті музыка материалын жинақтап, тақырыпқа сай саралау, концерттік бағдарламаға қатысушы өнерпаз қонақтарын күтіп алып, шығарып салу және концертті көруші көрерменді шақыру секілді әрекеттерді орындау дағдысын өз бойларына сіңірді. Концерттің әрі мәнді, әрі қызықты өтуі студенттердің өз шығармашылығын көрсете білуіне де байланысты болды

Бағдарламаға қатысушы ретінде келген өнерпаз-қонақтар – Л.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің 4 курс студенттері С.Асанбек, Ж.Еркінбек, А.Құлманов халық әндерін дәстүрлі нақышта ғана емес, заманауи өңдеуде де орындаса, Қарағанды облысының тірек қозғалмалы аппараты зақымдалған балаларға арналған мектеп-интернаттың 7 сынып оқушысы Лейнвебер Олег және 10 сынып оқушысы Федоровский Анатолий «Рэп» бағытында шығарылған өздерінің музыкалық туындыларын концертке келген ұстаздар мен студент жастарға ұсынды.
Бұл концерт жас өнерпаздардың алғашқы шығармашылық өнер көрсетуі болды. «Бұлақ көрсең – көзін аш» дегендей, факультет аясында ұйымдастырылған концерт жас таланттардың болашақ өнерге басқан алғашқы қадамының тұсауын кесер шараға да айналды десек артық болмас.
Өткізілген концерттік бағдарлама ұйымдастырушыларға ғана емес, қатысушы өнерпаздар мен тыңдармандарға да үлкен әсер қалдырды
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің Педагогика факультетінде 13 сәуір күні Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша студенттердің Республикалық VIII пәндік олимпиадасы өтті. Олимпиадада Республика көлемінен 14 команда іріктеліп, білімдерін сынады.

Университет атынан Айгуль Мерекеевна мен Күлжан Асетовнаның жетекшілігімен «Кәусар бұлақ» тобы қатысты. Команда мүшелері: Өскенбай Тәмила, Дүйсен Ұлдана, Усман Айнұр, Едай Айдана. Студенттер арасынан «Кәусар бұлақ» тобы үздік деп танылып І орын иегері атанды. «Кәусар бұлақ» тобы өзінің зерттеушілігімен, жаңашылдығымен көзге түсіп «Ең үздік ғалым» номинациясын иеленді.

Олимпиада барысында қатысушылар арасында достық қарым- қатынас орнап, білімдерін, біліктіліктерін көрсетіп, тәжірибе алмасты. Іс-шараның қатысушыларға берері мол болды. Студенттер өздерін мұғалім ретінде ғана емес, сонымен қатар білім саласындағы жаңашыл, ойшыл, зерттеуші ретінде де көрсете білді. Кең көлемде ұйымдастырылған бұл іс-шара ұйымдастырушыларға ғана емес, қатысушылар мен тыңдармандарға да үлкен әсер қалдырды.
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің Педагогика факультетінде 13 сәуір күні Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша студенттердің Республикалық VIII пәндік олимпиадасы өтті. Олимпиадада Республика көлемінен  14 команда іріктеліп, білімдерін сынады. Университет атынан Айгуль Мерекеевна мен Күлжан Асетовнаның жетекшілігімен «Кәусар бұлақ» тобы қатысты.  Команда мүшелері: Өскенбай Тәмила, Дүйсен Ұлдана, Усман Айнұр, Едай Айдана.  Студенттер арасынан «Кәусар бұлақ» тобы үздік деп танылып І орын иегері атанды. «Кәусар бұлақ» тобы өзінің зерттеушілігімен, жаңашылдығымен көзге түсіп «Ең үздік ғалым» номинациясын иеленді.Олимпиада барысында қатысушылар арасында достық қарым- қатынас орнап, білімдерін, біліктіліктерін көрсетіп, тәжірибе алмасты. Іс-шараның қатысушыларға берері мол болды. Студенттер өздерін мұғалім ретінде ғана емес, сонымен қатар білім саласындағы жаңашыл, ойшыл, зерттеуші ретінде де көрсете білді. Кең көлемде ұйымдастырылған бұл іс-шара ұйымдастырушыларға ғана емес, қатысушылар мен тыңдармандарға да үлкен әсер қалдырды.


Top