ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҮЗЕТУ КАФЕДРАСЫ

Кафедра тарихы

ДЕФЕКТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ

1984 жылы Қарағанды педагогикалық институты алғашқы рет «Дефектология» мамандығы бойынша студенттерді қабылдады. Олигофренопедагогика саласындағы мамандарды даярлау олигофренопедагогика кафедрасында жүзеге асырылды. Олигофренопедагогика кафедрасының негізін қалаушы, кейін көптеген жылдар бойы жетекшісі болып келген психология ғылымдарының докторы, профессор Намазбаева Жамиля Ыдырысқызы.

1994 жылы олигофренопедагогика кафедрасы әлеуметтік бейімдеу және педагогикалық түзету кафедрасы болып атауы өзгертілді. 1996 жылы ҚарПИ-дың Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-мен бірігуінен кейін кафедра өз жұмысын жалғастырды.

2013 жылдың (20.06.2013 ж.) Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің Ғылыми кеңес шешімі бойынша кафедраның атауы дефектология кафедрасы болып өзгертілді.

Әр жылдарда кафедраға м.ғ.к., доцент Шишканов В.В. (1988-1990 жж.), м.ғ.к., доцент Дуплякин Г.Н. (1990-1992 жж.), п.ғ.к. Ахтаева М.С. (1992-1993 жж.), м.ғ.к. Қиспаева Ж.Қ. (1993-1995 жж.), Красникова Н.В. (1995-1997 жж.), геогр.ғ.к., доцент Жүсіпов С.Н. (1997-2000 жж.), п.ғ.к. Колесникова Л.Н. (2000-2002 жж.), м.ғ.к., профессор Ахметова Н.Ш. (2002-2004 жж.) сияқты тұлғалар басшылық жүргізген.

2004 жылдан бастап дефектология кафедрасына медицина ғылымдарының докторы, профессор Тебенова Қарлығаш Сәкенқызы жетекшілік етіп келеді.

Оқытушылар мен магистранттардың ғылыми-зерттеушілік жұмыстары педагогикалық факультеттің Кеңесі бекіткен стратегиялық ҒЗЖ жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Профессорлық-оқытушылар құрамының ғылыми және ғылыми-әдістемелік басылымдары, сонымен қатар жаңа ақпараттық-электрондық педагогикалық технологиялар және оқытудың әдістері оқу үрдісіне белсенді түрде енгізілуде.

«Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы» аясында және Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ стратегиялық даму жоспары бойынша 2011-2020 жж. дефектология кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы мен инклюзивті білім беру, ғылыми зерттеулерді инклюзивті білім аясында мектепке дейінгі және метептік, орта, жоғарғы және жоғарғы кәсіптік білім, алынған қорытындыларды оқу жүйесінде қолдануды қамтамасыз ету мақсатында 2013 жылының қантар айында Инклюзивті білім берудің кеңестік-тәжірибелік орталығы құрылды.

Дефектология кафедрасы Орталық Қазақстан аймағының арнайы мекемелер, сонымен қатар ғылыми-зерттеу орталықтары жанындағы зертханалар жетекшілерімен және ұжымдарымен тығыз шығармашылық байланысты орнатты. Кафедраның түлектері білім беру бойынша әртүрлі салаларда жұмыс атқарып, арнайы және қаланың, облыстың әлеуметтік құрылым органдарында қызмет жасайды. Қазіргі уақытта Қарағанды және Қарағанды облысында оқу-тәрбиелік және түзете-дамытушылық қызметті 40-тан астам арнайы түзету мекемелері және түзете-дамыта оқыту сыныптарымен инклюзивті сыныптары бар орта жалпы білім беретін мектептер, сонымен қатар 30-дан астам арнайы бала бақшалар жәнежалпы балабақша жанындағы арнайы топтар жүзеге асырады.

ҚМКМ «Облыстық біліктілікті жетілдіру және мемлекеттік қызметкерлер мен білім жұмыскерлерін қайта даярлау институтымен» біріккен іс-әрекет туралы мерзімсіз келісім-шарт орнатылды. Соның негізінде дефектология кафедрасының қызметкерлері тәжірибелік оқытушылар біліктілігін жетілдіру бойынша дәрістер циклын өткізеді, арнайы түзету мектептерінде оқыту деңгейін бағалау бойынша талдау жұмыстарына және оларды жетілдіру бойынша әдістемелік ұсыныстар мен бағдарламаларды өңдеуге қатысады, арнайы түзету және инклюзивті мектептерінің мұғалімдерін қайта даярлау бағдарламаларына сын-пікіржазып, қайта даярлау курстарын өткізуге қатысады.

Студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін өзіндік жүзеге асыру үшін кафедра жанында келесі студенттік ғылыми үйірмелер ашылды: болашақ мамандардың негізгі кәсіби қызығушылықтарын бейнелейтін «Логопедия», «Арнайы педагогиканың жалпы мәселелері» атты түрлі саладағы ғылыми қауымдастықтар.

Студенттермен магистранттардың ғылыми-зерттеушілік жұмыстары кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы жетекшілігімен жүзеге асырылатын магистрлік диссертациялар, дипломдық және курстық жоба аясында зерттеудің әртүрлі аспектілерін көрсетеді. Зерттеу нәтижелері кафедраның отырыстарында талқыланады және ғылыми басылымдарға ұсынылады. Студенттер республикалық және жергілікті жастар ұйымдарының іс-әрекеттеріне белсенді қатысады: олимпиадаларды ұйымдастыру және жастар әлеуметтік жобаларына, конкурстарға, түрлі науқандарға, спорттық жарыстарға қатысу.

Қазіргі уақытта дефектология кафедрасы 5В010500 – «Дефектология» мамандығы бойынша бакалаврларды және 6М010500 – «Дефектология» (2005 жылдан бастап) мамандығы бойынша магистрларды дайындауды жүзеге асырып отыр, соған сәйкес аталған мамандық бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі мен педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі тағайындалады.

Түлектер аталған біліктілікпен келесі кәсіби іс-әрекеттерін жүзеге асыра алады: ұйымдастырушылық-технологиялық, өндірістік-басқарушылық, жобалық, ғылыми-зерттеушілік, педагогикалық, кеңестік-диагностикалық, ұйымдастырушылық-психологиялық. Дефектолог-мамандардың кәсіби іс-әрекетінің саласы болып педагогикалық, әлеуметтік және медициналық аймақтар табылады.

Сонымен қатар, «Дефектология» мамандығының түлектері өздерінің кәсіби қызметтерін жалпы білім беру, арнайы (түзету) білім беру мекемелерінде, даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерде, медициналық мекемелерде (ОДА, поликлиника, аурухана), қоғамдық ұйымдарда (саңырау, соқыр, мүгедек одағы, оңалту орталықтары), әлеуметтік сала мекемелерінде, сонымен қоса мүгедек-балалармен үй жағдайында жеке түзету жұмыстарын жүргізіп, өзінің оқытушылық іс-әрекетін жүзеге асырады.

Бүгінгі таңда кафедрада 20 профессорлық-оқытушылар құрамы жұмыс атақарады. Оның ішінде 2 ғылым докторлары, 5 ғылым кандидаттары, 8 ғылым магистрі қызмет етеді.


Тебенова Қарлығаш Сакенқызы

Дефектология кафедрасының құрамы 20 адамды құрайды:

 1. Тебенова К.С. – м.ғ.д., профессор;
 2. Дахбай Б.Д. – м.ғ.д., профессор;
 3. Кулов А.Б. – м.ғ.к., доцент;
 4. Рахметова А.М. – м.ғ.к., доцент;
 5. Туганбекова К.М. – п.ғ.к., доцент;
 6. Боброва В.В. – п.ғ.к., доцент;
 7. Алшынбекова Г.К. – б.ғ.к., доцент;
 8. Ильясова Б.И. – аға оқытушы
 9. Заркенова Л.С. – аға оқытушы;
 10. Рымханова А.Р. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 11. Кударинова А.С.– п.ғ.м., аға оқытушы;
 12. Садвакасова Н.А. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 13. Олексюк З.Я. – п.ғ.м., аға оқытушы; доктарант;
 14. Жусупбекова З.Д. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 15. Ашимханова Г.С. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 16. Арбабаева А.Т. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 17. Мусеева Г.Н. – п.ғ.м., аға оқытушы;
 18. Ильясова М.К . – аға лаборант
Дефектология кафедрасының құрамы

ДЕФЕКТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

Кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы 2 ғылым докторынан, 8 ғылым кандидаттарынан,7 ғылым магистрларынан тұрады. Кафедра оқытушыларының жалпы құрамы 20 адам. Кафедраның ғылыми деңгейі 56 %-ды құрайды.

Темпус-4 халықаралық білім бағдарламасының қатысушысы: «Әлеуметтік жұмыскерлерді дайындау бойынша білім беру бағдарламаларын кәсібилендіру». Аталған бағдарлама аясында 2009 жылдың қазан айында Румынияда (Яссы қ., Александр Кузу атынд. университет), Италияда (Милан қ., Милан католикалық университеті), 2010 жылдың сәуір айында – Болгарияда (София қ., Клемент Охридский атынд. София университеті), Румынияда (Яссы қ., Александр Кузу атынд. университет).

Тебенова Қарлығаш Сакенқызы медицина ғылымдарының докторы, профессор.

Білімі: КГМИ “Гигиена, санитария, эпидемиология”(1990 ж.). Ғылыми-педагогикалық стажы – 25 жыл.

Кандидаттық диссертация: «Таукен жұмысшылары дизрегуляциясының индивидуалды-типологиялық ерекшеліктері» (1998 ж.).

Докторлық дисстертация: «Видеодисплейлі терминал жұмыскерлерінің кәсіби қатерлерін бағалау және басқару жүйелерін өңдеу» (2010 ж.), 14.00.07 – Гигиена мамандығы бойынша.

ҚР БҒМ «2010 жылдың үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Т.Камзабаев атындағы премияның лауреаты. Қажымас еңбек пен университеттің дамуы, Қарағанды қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына үлесін қосқаны, қоғамдық-саяси өмірде белсенді қатысқаны үшін ҚР білім және ғылым Министрлігінің алғыс хаттарымен, Қарағанды қ. әкімінің құрмет грамоталарымен, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ ректорының құрмет грамоталарымен марапатталған.

345-астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде монография, 3 ғылыми шығарма, ҚР БҒМ грмфі бар жоо арналған «Арнайы психология» оқулығы, 15 оқу және оқу-әдістемелік құралдар, 15 электронды оқулық және электронды бағдарламалар, 10 типтік бағдарлама, 15 оқу-әдістемелік кешендер, сонымен қатар мемлекеттік тілде. ЖОО оқу процесі мен өндірістік-экономикалық салаға 40-астам ендірулері бар.

БЕЙБІТХАН ДАХБАЙҰЛЫмедицина ғылымдарының докторы,

1976 жылы Улан-Батыр медициналық университетін бітірген. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 38 жыл. 1986 жылы «Үш валентті хромның (Cr) адам ағзасына тигізер әсері» тақырыбында 14.00.07- «Гигиена» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 2002 жылы «Ірі қалалар топырағының ластануы және оның тұрғындар денсаулығына тигізер әсері» тақырыбында 14.00.07- «Гигиена» мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады.

140-дан астам ғылыми мақала, 2 оқулық, 2 монография, 6 оқу әдістемелік кешеннің авторы, 4 патент иесі. Монғолия Республикасының «Оқу ісі және денсаулық сақтау ісінің үздігі»; 2 рет Қарағанды облысы әкімінің грамотасымен марапатталған. 2 медицина ғылымдарының кандидатын, 5 магистрант дайындап шығарды

Туганбекова Кенжекуль Медиевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Білімі: Қарағанды мемлекеттік университеті, НИИ РАО күндізгі мақсатты аспирантура, Мәскеу қ. (ж.). ғылыми-педагогикалық өтілі – 28 жыл.

Кандидаттық диссертация: «Өзіндік жұмыс процесінде тілдік іс-әрекеттің түрлерін өзара байланыстырып оқыту» (1992 ж.), 13.00.02 – «Оқыту әдістемесі» мамандығы бойынша.

210-астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде 8 оқу және оқу-әдістемелік құралдар, электронды оқулық, әдістемелік ұсыныстар және ғылыми мақалалар. Темпус-4 халықаралық білім беру бағдарламасының қатысушысы «Профессионализация образовательных программ по подготовке социальных работников». Осы бағдарлама аясында 2009ж Румынияда (Яссы қ, Университет им. Александра Кузу), Италияда (Милан қ, Миланский католический университет милосердия), 2010 жылы сәуір айында – Болгарияда ( София қ, Софийский университет им. Клемента Охридского0, в Румынии (г. Яссы, Университет им. Александра Кузу) оқу курстарын өтт.

Боброва Валентина Владимировна, педагогика ғылымдарының докторы, доцент.

Білімі: Мәскеу ашық педагогикалық институты, дефектологиялық факультет, «Дефектология» мамандығы (1993 ж.). ғылыми-педагогикалық өтілі – 10 жыл. Кандидаттық диссертация: «Студент-дефектологтарды арнайы мекемелерде фонетикалық ритмика элементтерімен дыбыстау бойынша түзету жұмыстарына дайындау» (2009 ж.).

130-астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде 1 монография, 1 оқу құралы, 2 оқу-әдістемелік, 25 ҚР интеллектуалдық жекеменшікті мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 3 әдістемелік ұсыныстар.

ҚР БҒМ «Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізудегі, сондай-ақ жас ұрпаққа білім мен тәлімді тәрбие берудегі белсенді еңбегі үшін» құрмет грамотасымен марапатталған (2011 ж.). кафедраның оқу жұмысына жауапты. Кадрларды дайындау: 4 педагогика ғылымының магистрі.

Кулов Абдырахман Баркенович, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент.

Білімі: Ғылыми–педагогикалық өтілі – 36 жыл. Жоғары медициналық, педиатриялық факультет, квалификация – дәрігер-педиатр.

Кандидаттық диссертация: «Жедел пневмониясы және ОРЗ бар ерте жастағы балалардың зәр шығару жүйесі ағзаларының жағдайы», (1985 ж.), 14.00.09- Педиатрия мамандығы бойынша.

93-астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 1 оқу құралы, 4 әдістемелік ұсыныстар және 7 оқу-әдістемелік кешен. 2000 жылдың денсаулық сақтау үздігі құрметі бар. Кадрларды даярлау: 3 педагогика ғылымының магистрі.

Рахметова Анар Муратовна, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. Ғылыми-педагогикалық өтілі — 15 жыл.

Кандидаттық диссертация: «Влияние условий труда РТП на верхние отделы ЖКТ и гепатобилиарную систему у рабочих», (2004 ж), 14.00.50-Еңбек медицинасы мамандығы бойынша.

59-астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, оның оқу құралдары, электрондық оқулықтар. «Химиялық табиғат аллергендеріне ағзаның сенсибилизация деңгейін анықтау тәсілі» шығаруына Қазақстан Республикасының алдын ала патенті жарияланған (№13722). Кадрларды дайындау: 1 педагогика ғылы

Алшынбекова Гульназия Канагатовна, биология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы. Білімі: Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің, жаратылыстану факультетін «Биология және химия» мамандығы бойынша бітірген. Жалпы ғылыми еңбек өтілі 19 жыл, педагогикалық еңбек өтілі 2 жыл.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Студенттер организмінің нейровегетативті реттелу ерекшеліктері және осы жағдайларды түзету» (2006 г.), шифрі 03.00.13-Физиология.

125 ғылыми жарияланымдардың авторы, оның ішінде: 1 монография, 1 ҚР патенті, 4 ғылыми шығармашылық, 1 рационалды ұсыныс, 17 әдістемелік ұсыныстар, 13 ақпараттық қағаздар және 84 ғылыми мақалалар ҚР БҒСБК ұсынған журналдарда; алыс және жақын шетелдер журналдарында; халықаралық және республикалық конференциялар материалдары жинақтарында; сондай-ақ, Қазақстанның өзге журналдарында жарық көрген.

Ильясова Баян Игсиновна КарГУ доценті, ғылыми-педагогикалық тәжірибесі

Білімі: Қарағанды мемлекеттік университеті, «Биология» мамандығы, «Биолог. Биология және химия мұғалімі» квалификациясы берілген (1984 ж.). Ғылыми-педагогикалық өтілі – 30 жыл

2007 жылы академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ доценті академиялық атағы берілді.

90-астам мақалалардың авторы, оның ішінде 70 тезистер және аймақтық, республикалық, халықаралық деңгейдегі мақалалар, ҚР ККСОН ұсынған журналдардағы 6 мақала, 2 оқу-әдістемелік құралдар, 1 электрондық оқулық, курстық кейстерге арналған 15 оқу-әдістемелік материалдар, «Дефектология» мамандығы бойынша педагогикалық іс-тәжірибенің әр түрінен 20-астам бағдарлама, 17 ОӘК (қазақ және орыс тілдерінде), 3 әдістемелік көрсеткіштер.

Заркенова Ляззат Сембаевна, аға оқытушы. Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Биология» мамандығы, «Биолог» квалификациясы берілген. Жалпы еңбек өтілі 33 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі – 23 жыл.

120-астам ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде 2 оқу құралы, электрондық оқу құралы, әдістемелік ұсыныстар, 53 ғылыми мақалалар, оның 5 мақала ККСОН ұсынған журналда жарияланған, 15 тезистер, курстық кейстерге арналған 30-астам оқу-әдістемелік материалдар әзірленген, 18 электронды дәрістер, 3 мультимедиялық презентациялар, «Дефектология» мамандығы бойынша педагогикалық іс-тәжірибе түрлерінің 15 бағдарламасын дайындаған, 5В010500, 050105-Дефектология, ӘП және өзін-өзі тану, БОПжӘ мамандықтарының студенттеріне арналған 40-астам оқу-әдістемелік кешендер (қазақ және орыс тілдерінде).

2004 жылы Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік униерситеті Ғылыми кеңесінің премия лауреаты дипломымен марапатталған.

2015 жылы академик Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ- дың құрмет грамотасымен марапатталды.

Рымханова Айнагуль Рымбековна, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 17 жыл.

Білімі: жоғары – біліктілігі: Филолог. Оқытушы.

жоғары – біліктілігі: Дефектолог-мұғалім. Логопед.

жоғары кәсіптік – академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Диссертация тақырыбы: «Дефектолог-студенттердің болашақ кәсібі қызметтеріне психологиялық-педагогикалық даярлығы».

100 ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде: 1 оқулық; 2 электрондық оқулық; 10 оқу-әдістемелік кешен; 3 әдістемелік нұсқаулар және ҚР БҒСБК(ККСОН) ұсынған журналдарда; алыс және жақын шетелдер журналдарында; халықаралық және республикалық конференциялар материалдары жинақтарында; сондай-ақ, Қазақстанның өзге журналдарында мақалалар жарық көрген .

Шетелдегі біліктілік жетілдіру курстары: 2010 жылы Чех Республикасы, Прага қаласындағы Карл мемлекеттік универсиетінің педагогика факультетінде біліктілігін жетілдірді.

КУДАРИНОВА АСЕЛЬ СЕЙДЫГАЛИЕВНА ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.

Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 8 жыл.

Білімі: жоғары– квалификация: Учитель-дефектолог. Логопед.

Жоғары кәсіби – академиялық дәреже: педагогика ғылымдарының магистрі.

2012 ж Словакия Республикасы Братислава қаласының Central European Education Institute базасында ғылыми-педагогикалық. 100- ге жуық ғылыми жарияланымдардың авторы. Біліктілікті жоғарлату бағытында : – «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме: «Логопедический массаж в структуре коррекционной работы при нарушениях речи». 06 маусым 2014ж

Дефектология кафедрасы бойынша іс-тәжірибе жұмыстары бойынша жауапты.

Олексюк Заряна Ярославовна, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. доктарант

Білімі: Қарағанды мемлекеттік университеті, әлеуметтік факультет, «Дефектология» мамандығы; Қазіргі заманғы гуманитарлық университет, «Психология» мамандығы. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 6 жыл.

50 ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде: 10 ғылыми -әдістемелік электрондық басылым; 1 оқу әдістемелік құрал, 1 әдістемелік нұсқаулық; 1 әдістемелік нұсқаулар және ҚР БҒСБК(ККСОН) ұсынған журналдарда; алыс және жақын шетелдер журналдарында; халықаралық және республикалық конференциялар материалдары жинақтарында; сондай-ақ, Қазақстанның өзге журналдарында мақалалар жарық көрген

Садвакасова Нургуль Аманжоловна, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 13 жыл. Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Дефектология мамандығы, мұғалім-дефектолог, логопед квалификациясы (2003 ж.), педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі – 2010 ж.

100-астам ғылыми мақалалар авторы. Біліктілікті жетілдіру: Новосібір мемлекеттік педагогикалық университет семинары: «Научно-методические подходы и содержание обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью», «Научно-методические подходы и содержание воспитания и обучения

Жусупбекова Замзагул Достияровна, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 6 жыл.

Білімі: Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 050105 «Дефектология» мамандығы (2009 ж.); Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 6N0105 «Дефектология» мамандығы бойынша магистратура, (2011 ж.)

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Көру қабілеті нашар балалардың сөйлеу тіліндегі дыбыстық кемшіліктерді түзетуде инновациялық технологияларды қолдану».

Ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерінің саны – 45-дан астам. Кафедраның тәрбие-ісі жұмысына жауапты.

Арбабаева Арай Толеуовна,педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы. Ғылыми-педагогикалық өтілі – 5 жыл.

Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Дефектология» мамандығы бойынша, Дефектолог. Мұғалім-логопед квалификациясы (2005 ж.).

40 ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің авторы, оның ішінде: 1 ҚР интеллектуалдық жекеменшікті мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, 1 әдістемелік ұсыныс және ҚР БҒСБК(ККСОН) ұсынған журналдарда; алыс және жақын шетелдер журналдарында; халықаралық және республикалық конференциялар материалдары жинақтарында; сондай-ақ, Қазақстанның өзге журналдарында мақалалар жарық көрген .

Шетелдегі біліктілік жетілдіру курстары: 2014 жылы Чех Республикасы, Прага қаласындағы Карл мемлекеттік универсиетінің педагогика факультетінде біліктілігін жетілдірді.

АШИМХАНОВА ГҮЛБАНУ СЕРИКОВНА, педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы.

Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мелекеттік Университетін 2008 жылы 050105 «Дефектология» мамандығы бойынша бітірді. 2008-2010 жж. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мелекеттік Университеті (магистратура) 6N0105 «Дефектология» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды.

Магистрлік диссертация тақырыбы: «Арнайы 1 сынып оқушыларына арналған «Тіл дамыту» бағдарламасын дайындау».

МУСЕЕВА ГУЛЬНАЗ НУРЛЫБЕКОВНА, 050105-Дефектология мамандығы бойынша білім бакалавры, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы.

Білімі: Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Дефектология» мамандығы (2011 ж.). Қазіргі уақытта 6М010500-«Дефектология» мамандығы бойынша 2-курс магистранты.

2011 жылы ІІІ-Республикалық студенттік пән олимпиадасына қатысқан (Шымкент қ.). 2012 жылы Словакия Республикасы Братислава қаласының Central European Education Institute базасында ғылыми-педагогикалық стажировкадан өтті.

«Дефектология» мамандығы бойынша Инклюзивті білім берудің кеңес беру -тәжірибелік орталығының жетекшісі және курстық және дипломдық жұмыстарға жауапты

Ильясова Мендыгуль Казбековна, дефектология кафедрасының аға лаборанты., жұмыс өтілі – 6 жыл,білімі жоғары мамандығы педагог- дефектолог
Мамандықтар

Егер кез келген адам өз мамандығы үшін жаралған деген асқақ сөздер дефектолог мамандығына қатысты айтылса, онда мұны тіпті қазіргі ымырасыз уақытта жоққа шығара алмас еді.

Себебі дамуында ауытқуы бар балалармен жұмыс істейтін маман- бүгінгі күн мен болашақтың ең қажетті ең жоғары ақылы педагогтарының бірі.

5В010500 «Дефектология» мамандығы бойынша бакалаврларды және 6М010500 «Дефектология» білім беру магистрлерін дайындау академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің әлеуметтік бейімделу және педагогикалық түзету кафедрасында жүзеге асырылады.

Дефектолог-мамандар дамуындағы ауытқулары бар балалармен дамыту, тәрбиелеу және оқыту бағыттарын қамтамасыз етеді. Олар дене бітіміндегі және психоэмоциялық салаларындағы бұзылыстар болып табылады. Дефектолог маманның әртүрлі жұмыс жақтары туа біткен және жүре пайда болған есту, көру, сөйлеу аппаратының кемшіліктері, зияткерліктің төмендеуі бар, психоневротикалық реакциялары бар, тірек-қимыл аппаратының және моторлы бұзылыстары бар балалармен жұмыс істеуге бағытталған.

Сені медицина, педагогика және психология пәндерінің қиылысында тұратын сан алуан қызықты тәжірибелік және зертханалық сабақтар күтуде! Қарағанды қаласы мен облыс аймағында орналасқан 100-ге жуық арнайы түзету білім беру мекемелерінде сен өзіңнің білімдеріңді тәжірибе жүзінде қолдана аласын.

Кафедра ішінде КОНСУЛЬТАТИВТІ-ПРАКТИКАЛЫҚ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ, ұйымдастыру және ғылыми жұмыстарды өткізу инклюзивті білім жүйесінде мектепке дейінгі және мектептік, орта, жоғары және жоғары профессиональдық білімді оқыту мақсатында, алынған нәтиже бойынша оқу жүйесі кезінде қамсыздандыру. КПО ИБ қызметі инклюзивті білімнің дамуына Қарағанды қаласы және Қарағанды облысының және оның ғылыми-методикалық қамсыздандыру, инклюзивті білім саясатын жетілдіру үшін оқу мекемелерінде арнайы мамандарды дайындау.

БІЗ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ ҮШІН!!!

«Дефектология» мамандығының студенттерінің арнайы мектеп оқыту лабораториясының жетекшісі п.ғ.м. Елисеева Ирина Геннадьевнамен, және де ҚР ҒБМ (Алматы қ.) әлеуметтік жұмыс Ұлттық ғылыми-практикалық орталықтың коррекциялық педагогиканың лаборатория жетекшісі п.ғ.к. Айдарбекова Айей Адылхановнамен кездесулері

«Инклюзивное образование: проблемы, опыт внедрения, перспективы» Консультаттық-практикалық орталықтың ұйымдастыруымен 2012 жылдың сәуір айында Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ әлеуметтік-педагогикалық факультетінде инклюзивті білімнің саясатының жүзеге асуы мақсатында дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстел мәжілісінде Ұлттық ғылыми-практикалық орталықтың мұғалімдері (арнайы мектепте оқыту лаборатория жетекшісі п.ғ.к. Елисеева И.Г., әлеуметтік жұмыс лаборатория жетекшісі п.ғ.к. А.А.Айдарбекова), № 27 Қарағанды қаласы (директоры Даупбаева К.Т., психо-педагогикалық қызметінің бастығы О.Ф.Чумакова,), оқу ісі жөнінде проректор, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-ң педагогикалық мамандық факультеттердің декандары, ҚарМУ әлеуметтік-педагогикалық факультетінің ұжымы, магистранттары мен студенттері.

«Пути развития инклюзивного образования в Республике Казахстан» атты жұмыстағы білімнің жүйесі Республикалық конференцияға кафедраның ПОҚ және біздің әріптестеріміздің қатысуы. Астана қ., 21 қазан 2013 ж.

ММ Психологиялық-педагогикалық түзету кабинетіндегі біздің студенттер

Кафедраның оқыту кабинеттері

Студенты и магистранты специальности «Дефектология» на неделе толерантности !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Караганды қаласы, №27 мектеп

мектептің 45 жылдығы

Тірек- қимыл аппаратында бұзылыстары бар балаларға арналған мектеп-интернатының 45-жылғы мерейтойы

Кафедрада мектеп түлектерімен кездесулер ұйымдастырылады. Сондай шаралар арқылы болашақ талапкерлер өз мамандығы туралы жаңа әрі қызықты ақпаратты алады.

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинетінің меңгерушісі Искакова С.Р. кезедсу

Бакалавриат бітірушілерге білім берудің академиялық бакалавр дәрежесі беріледі. Ол келесі мамандандырылған іс-әрекетті іс жүзіне асырай алады:

 • олигофренопедагог,
 • түзету мектептерінің бастауыш, орта және жоғары сыныптар мұғалімі,
 • сурдопедагог,
 • учителя начальных классов школ для детей с нарушениями слуха,
 • есту кемшіліктері бар балаларға арналған мектептің бастауыш сынып мұғалімі,
 • естуді дамыту жұмысын атқаратын мұғалім,
 • мектепке дейінгі және мектеп логопеді,
 • тифлопедагог,
 • көру кемшіліктері бар балаларға арналған мектептің бастауыш сынып мұғалімі,
 • ТДО мұғалімі,
 • психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектептің бастауыш сынып мұғалімі,
 • жалпы білім беру мектебінің түзете оқытудың мұғалімі,
 • интеллект бұзылыстары бар балалардың мектепке дейінгі арнайы түзету мекемесінің педагогы,
 • көру бұзылыстары бар балалардың мектепке дейінгі арнайы түзету мекемесінің педагогы,
 • ерте қолдау маманы.

Дефектология бакалаврларының кәсіптік әрекетінің объектілері:

 • білім берудің мемлекеттік және жеке мекемелері,
 • арнайы мектепке дейінгі және арнайы орта білім беру мекемелері,
 • реабилитациялық орталықтар,
 • түзету кабинеттері,
 • психологиялық-медициналық кеңестер,
 • ерте қолдау кабинеттері,
 • әлеуметтік және денсаулық сақтау мекемелері,
 • ғылыми-зерттеу ұйымдары.

Дефектология 6М010500 – «Дефектология» мамандығы бойынша магистрлар дайындалады. Жоғары мамандандырылған оқытушылар, ғылым кандидаттары мен докторлар қатарынан магистарлардың арнайы білім берудің өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарына жетекшілік етеді.

Кафедраның профессор-оқытушы құрамы

Магистратурада мемлекеттік білім беру гранттар мен коммерциялық негізінде екі жыл бойы теориялық және тәжірибелік білім беріледі.

Магистратура түлектеріне педагогикалық ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Дефектология кафедрасының магистранттары

Кафедраның ПОҚ оқу үрдісіне әзірленген және қолданылып жүрген ғылыми-әдістемелік әдебиеттері

Кафедраның электрондық оқу-әдістемелік басылымдары

Студенттер мен магистранттар кеңейтілген соңғы жаңа техникалармен жабдықталған жоғарғы инновациялық оқу дәрісханалары және жұмыс бөлмелері, зертханалар, қазіргі кітапханалар және оқу залдары, электрондық ресурстар залы, ақпараттық қорлар, WI-FI зонасы және көптеген басқа да жиелі жолдармен қамтамасыз етілген.

Электронды ресурстар залы

Біздің жұмыс берушілеріміз ММ МШ балаларға арналған №3 ОАМИ мен ПДТ балаларға арналған мектеп интернатының бос орындар жәрмеңкесінде

Дефектолог студент болуға асық!

Мүмкін, тап СЕН балалардың айрықша білім беру қажеттілігін оңайырақ және бақытты ете аласың!!!

Сені әлеуметтік-педагогикалық факультетте күтеміз!

5В010500 – ДЕФЕКТОЛОГИЯ мамандығы бойынша

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: Қарағанды қаласы,

Университет көшесі, 28, корпус 1

Муканов көшесі, 1 (корпус 10, ауд. 304) Жұмыс телефоны: 77 04 33

Халықаралық серіктестік

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК

Көптеген басқа мамандықтар сияқты, «Дефектология» мамандығы үшін де ғылыми-педагогикалық әрекет саласындағы басты міндеттердің бірі халықаралық серіктестікті дамыту болып табылады. Осыған орай, Таяу және Қашық шет елдерінің әр түрлі мекемелері және ұйымдарымен тығыз өзара қарым-қатынас орнатылған. Бұндай серіктестік оқу үрдісі мен ғылыми-зерттеушілік әрекетті жетілдіру бойынша шараларды білікті және құзіретті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осылайша, әлеуметтік-педагогикалық факультеті Карлов университетімен (Чехия) ғылым және білім беру саласында ұзақмерзімді серіктестік туралы келісім-шартқа отырды. M. Nedelka Прага қ. Карлов университеті PhD докторының қонақ дәрістері шеңберінде дефектология кафедрасының оқытушылары, магистранттары мен студенттері «Болон процесі – жақтаушылар мен даттаушылар»; «Чехия Республикасының жоғарғы оқу орнында педагогтарды дайындау»; «Чехия Республикасындағы тұрмыс мәдениеті педагог көзқарасымен» (2010ж.).

Прага қ., Карлов университетінің PhD докторы, профессор M. Nedelka (2010ж.).

2011-12 оқу жылында 2 курс магистранттары Бекмаганбетова А.К. және Сабирова М.Н. Ресей, Омск мемлекеттік педагогикалық университетінде академиялық алмасу бағдарламасы бойынша оқып, іс­тәжірибелерін өтті (оқу мерзімі 20.10.11 ж. және 2.02.12 ж аралығы). академиялық алмасу бағдарламасында оқып жатқан, қатысқандардың академиялық көрсеткіштерін қайта сынақтан өткізу Омск мемлекеттік педагогикалық университеті берген транскрипт пен сертификаты негізінде әлеуметтік­педагогикалық факультеті деканатының қаулысы бойынша жүзеге асырылады.

2012 ж. п.ғ.м, аға оқытушылар Садвакасова Н.А., Олексюк З.Я., Жусупбекова З.Д. Новосібір мемлекеттік педагогикалық университеті базасындағы ғылыми – практикалық семинарға қатысты «Ауыр және орташа кемақылдылығы бар оқушыларды оқыту мазмұны мен ғылыми­әдістемелік тұрғылары» атты ғылыми­практикалық семинарға қатысты.

«Ауыр және орташа кемақылдылығы бар оқушыларды оқыту мазмұны мен ғылыми­әдістемелік тұрғылары» тақырыбындағы семинар сертификаттары

10.12.12 ж. және 24.12.12 ж. аралығында академика Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ әлеуметтік­педагогикалық факультетінің магистранттары үшін Словакия Республикасы, Братислава қаласының Central European Education Institute базасында шетелдік тағылымдама ұйымдастырды. «Дефектолгия» мамандығының 2 курс магистранттары: Мусеева Г.Н., Жексембаева Д.М., Кударинова А.С., Зарубаева Б.М.

«Шетел тілдерін оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар» Лектор: п.ғ.к., Э. Мелушева

«Research and lifelong learning in Pedagogy» тағылымдамасының сертификаттары

«Research and lifelong learning in Pedagogy» тағылымдама барысында магистранттар «Терминология, грамматика и кодификация Словацкого языка в историческом аспекте», «Методические указания по изучению иностранных языков» (к.п.н., Э. Мелушева), «Педагогическая коммуникация», «Социальная коммуникация» (PhD Я. Захарова), «Влияние образования Чехии и Германии на развитие Средней Европы» (к.п.н., Е. Мелушева, Э. Навотный), «Возрастные особенности межкультурной коммуникации» (PhD С. Бенчич) тақырыбындағы курстардан өтті. Сонымен қатар, Словакия Республикасы, Комарно қаласындағы J. Selyeho университетінің педагогикалық факультеті докторанттарының негізгі зерттеу нәтижелері тыңдалды.

Central European Education Institute университетінің кітапханасы

Словакия Республикасы, Комарно қ. J. Selyeho Университеті

Сертификаттармен марапаттау. PhDr. Ing. Miriam Zajacova және Stanislav Benchich қатысуымен болған қорытынды конференция.


Дефектология кафедрасында жүзеге асырылатын ғылыми бағыттар

ДЕФЕКТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ БАҒЫТТАР

Дефектология кафедрасының ПОҚ қолданбалы ҒЗЖ аясында «Мүмкіндігі шектеулі балаларды түзету­педагогикалық қолдау» тақырыбында жұмыс жасалуда (2011-2015жж).

Ғылыми­қолданбалы зерттеулер бағыты:

 • инклюзивті білім беру жағдайындағы жұмысқа кәсіби педагогикалық мамандарды даярлау;
 • АБҰ түзету­педагогикалық процесінде ИКТ қолдану;
 • СОО оқу процесіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу;
 • студенттер мен магистранттардың ғылыми­зерттеушілік жұмыстарын жоспарлау.

Тәжірибелік жұмыстар:

 • 5В010500 «Дефектология» мамандығының студенттері үшін «Инклюзивті білім беру негіздері» атты жаңа курсын дайындау (профильдік пәндер циклі, таңдау бойынша компонент);
 • АБҰ түзету­педагогикалық процесіне компьютерлік оқыту бағдарламалары мен электронды оқулықтарды дайындау және енгізу;
 • зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми мақалаларды баспаға шығару;
 • магистерлік диссертация мен диплом жұмыстарының нәтижелерін тәжірибеге енгізу.

Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері отандық және шетелдік баспаларда, жергілікті, республикалық және халықаралық конференциялар материалдарының жинақтарында жарияланады. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерін шетелдік және жоғары рейтингті журналдарға баспаға шығаруға ерекше көңіл бөлінеді. Осылайша, кафедраның ПОҚ ғылыми зерттеулерінің нәтижелері таяу және қашық шетел баспаларында жарық көрді.


Кафедра ПОҚ басылымдары

Университет ғылымын қаржыландыруды арттыруда «Үздік жоғарғы оқу орын оқытушысы» байқауының негізінде Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министрлігінен 2005 жылдан бері бөлінетін арнаулы гранттар әсерін тигізеді. Дефектология кафедрасының жетекшісі Тебенова Қ.С. (2010 ж.) аталмыш гранттың иегері болды.


2011 жылы ғылыми және педагогикалық әрекеттерінің нәтижелері бойынша «2010 жылдың үздік жоо оқытушысы» ҚР БҒМ Мемлекеттік грантының иегері атанды

Студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмысы келесі бағыттарда жүргізіледі:

 • арнайы педагогика, арнайы психология, логотехнология бойынша дипломдық және курстық жұмыстар жазуда ғылыми-зерттеушілік жұмысты жүзеге асыру;
 • логопедия мен арнайы педагогика секцияларының ғылыми-зерттеушілік жұмысына қатысу;
 • студенттердің пәндік олимпиадаларға және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысуы, ғылыми баяндамалар оқу және зерттеу әрекеттерінің нәтижесін баспаға шығару.

Пәндік олимпиада студенттерді ғылыми-зерттеушілік жұмысқа қызықтырудың бір формасы және профильді пәндерді сапалы түрде меңгеруге, студенттердің шығармашылық потенциалын жан жақты дамытуға мүмкіндік береді.

2008 жылы дефектология кафедрасының бастамасымен және ұйымдастыруымен Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ қабырғасында «Дефектология» мамандығы бойынша I Республикалық пәндік олимпиадасы өткізілді.


«Дефектология» бойынша I Республикалық Олимпиада( Қарағанды қ.)

2012 жылдың сәуірінде Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында 5В010500 – «Дефектология» мамандығы бойынша ІV Республикалық студенттік олимпиада өтті. Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ әлеуметтік­педагогикалық факультетінің «Сарыарқа» тобы 2-3 курс студенттерінен құралды (Смагулов Тұрсынғали – ДФ – 23 (топ капитаны); Қозыбаева Сәуле – ДФ – 21; Тулеугизова Көркем – ДФ – 21; Совет Қуаныш – ДФ – 13). Топ жетекшілері – п.ғ.м., дефектология кафедрасының аға оқытушылары Рымханова А.Р., Жусупбекова З.Д. Олимпиада нәтижелері бойынша «Сарыарқа» тобына 1 орын және 1 дәрежелі диплом мен сертификаттар берілді. «Сарыарқа» тобының жетекшілері де студенттерді жоғары деңгейде дайындағаны үшін 1 дәрежелі дипломдармен және медальмен марапатталды.

Республикалық студенттік олимпиаданың дипломдары мен грамоталары


ІІІ Республикалық студенттік пәндік олимпиада, Шымкент қ., 2011 ж.І-тур. «Сарыарқа» тобының сәлемдесуі.


Грамота және сыйлықтармен марапттау. ІІ орын. «Сарыарқа» тобы Шымкент, 2011ж.


ІІІ Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың жабылуы. Шымкент, 2011ж.


ІV Республикалық студенттік пәндік олимпиада, Ақтөбе қ., 2012 ж.

Дефектология кафедрасында жүргізілетін ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Дефектология кафедрасында жүргізілетін ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Әлеуметтік – педагогикалық факультеттің «Дефектология» мамандығында жүргізілетін тәрбие жұмысы, жалпыуниверситет негізінде жасалып, факультет Кеңесі отырысында бекітілген жылдық тәрбие жұмысы жоспарына сай жүргізіледі. Кафедраның тәрбие жұмысы кәсіби маңызы бар және студенттің тұлғалық сапасын және ғылыми–зерттеу жұмысын дамыту, студенттің шығармашылық потенциалын жоғарлату сонымен қатар, қоғамдық өмірге белсене қатыса алу мүмкіндіктерін аша білу сапаларын қалыптастыратын жұмыстар негізінде жүргізіледі. Олар келесідей бағыттар бойынша жүзеге асады.

  1. Студенттерді азаматтық бағыт пен патриоттық сананы қалыптастыруға бағытталған азаматтық – патриоттық және құқықтық тәрбиелеу; Қазақстан Республикасының азаматы екендігін сезіну, Қазақстан Республикасының рәміздері Елтаңба, Ту, Әнұранды силау құрмет тұту.

  2. Студенттер мен оқытушылар құрамына рухани-өнегелі тәрбие беру.

  3. Студенттер мен оқытушылар құрамына полимәдениетті тәрбие беру

  4. Студенттер мен оқытушылар құрамының білімге және дамуға қажеттілігін, әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттерін және тұлғаның коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру.

  5. Студенттер мен оқытушылар құрамының арасында экологиялық, дене тәрбиесін беру және салауатты өмір салтының денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру

  1. Тағылымдамалар ұйымдастыру және жас мамандарды жұмысқа орналастыру, еңбектік және экономикалық тәрбие беру

 1. Интеллектуалдық мәдениетті дамыту және жас дарындарды қолдау

 2. Студенттер мен оқытушылар құрамының әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету

  2012 ЖЫЛҒЫ ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР

  Диплом

  Тулеугизова К.

  «Қыз сыны-2012ы» сайысына белсене қатысып, «Өнерлі аруы» номинациясында жеңіске жеткені үшін марапатталды

  Диплом

  Смагулов Т.С.

  5В010500-«Дефектология» мамандығы бойынша өткізілген IV Республикалық пәндік студенттер олимпиадасында жоғары деңгейдегі теориялық дайындығын көрсетіп жеке есепте III орын алғаны үшін

  Сетификат

  Козыбаева С.Т.

  Тренинг-программы в республиканском летнем студенческом лагере

  «Будущее в руках молодежи» (05.08.2012)

  СЕТИФИКАТ

  Козыбаева С.Т.

  «Студенттік өзін-өзі басқару органдарының модернизациясы» атты республикалық

  конференцияға қатысқаны үшін берілді (2012)

  СЕТИФИКАТ

  Козыбаева С.Т.

  Жоғары оқу орындары арасында «Дефектология» мамандығы бойынша өткізілген IV Республикалық студеттердің пәндік олимпиадасына қатысушы «Сарыарка» командасының мүшесі

  СЕТИФИКАТ

  Тулеугизова К.

  Жоғары оқу орындары арасында «Дефектология» мамандығы бойынша өткізілген IV Республикалық студеттердің пәндік олимпиадасына қатысушы «Сарыарқа» командасының мүшесі

  СЕТИФИКАТ

  Смагулов Турсынгали

  Жоғары оқу орындары арасында «Дефектология» мамандығы бойынша өткізілген IV Республикалық студеттердің пәндік олимпиадасына қатысушы «Сарыарқа» командасының мүшесі

  СЕТИФИКАТ

  Совет Куаныш

  Жоғары оқу орындары арасында «Дефектология» мамандығы бойынша өткізілген IV Республикалық студеттердің пәндік олимпиадасына қатысушы «Сарыарқа» командасының мүшесі

  Е.А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРМУ-ДЫҢ ДЕФЕКТОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ 2013-2014 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

  Іс-шаралар Орындалу мерзімдері Жауапты орындаушылар
  • Студенттер мен оқытушылар құрамына

  азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие беру

  1 «Қазақстан – 2030: Барлық қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Қазақстанның даму Стратегиясын, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 ж. 27 қаңтарындағы Қазақстан халқына «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауын насихаттау және жүзеге асыру бойынша кураторлық сағаттар, лекциялар, жиындар Қазан 2012 Академиялық топ кураторлары
  2 Жемқорлыққа қарсы тақырыптағы дәрістер, дөңгелек үстелдер, конференциялар, брифингтер, семинарлар; Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының «Терроризмге қарсы күрес туралы» Заңын білуге арналған интеллектуалдық ойындар Қараша 2012 Академиялық топ кураторлары
  3 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылдың 31 наурызындағы №308 Қаулысымен бекітілген 2011-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі салалық бағдарламаны жүзеге асыру бойынша іс-шаралар Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  4 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін насихаттау бойынша кураторлық топтарда және жатақханаларда «Елтаңбамыз елдігіміздің айғағы» тақырыбындағы кураторлық сағаттар, әңгімелер Қазан Академиялық топ кураторлары
  5 Жемқорлықпен күрес мәселелері бойынша Қарағанды қаласының атқару органдарының қызметкерлерімен, құқық қорғау органдары өкілдерімен кездесулер Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  6 Кураторлар кеңесінің, старосталар кеңесінің, жатақханалардың студенттік кеңестерінің жұмысы Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  7 Қазақстан Республикасының мәдениет және өнер қайраткерлерімен кездесулер Жыл ағымында Жусупбекова З.Д.
  8 «Конституция – мемлекет тұрақтылығының кепілі» – «Конституция – гарант стабильности государства» тақырыбына ҚарМУ профессорларының актілік дәрістері Қыркүйек

  2012 ж.

  Тебенова Қ.С.
  9 Факультеттерде ҚР 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспарының міндеттері тұрғысынан жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылау бойынша әңгімелер, кездесулер Қыркүйек-желтоқсан

  2012 ж.

  Ахметова Н.Ш.
  10 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен заңдарын білу олимпиадасы Қазан 2012 ж. Жусупбекова З.Д.
  11 Студенттердің құқықтары мен міндеттерін, жемқорлыққа қарсы заңнаманы түсіндіру мақсатында бірінші курс студенттерімен кездесулер өткізу Қыркүйек-қазан

  2012 ж.

  Арбабаева А.Т.

  Садвакасова Н.А.

  12 «Мен өз елімнің патриотымын» тақырыбына дөңгелек үстел Қазан

  2012 ж.

  Олексюк З.Я.
  13 Жоғары оқу орындары студенттерінің, қаланың, облыстың, республиканың жастар ұйымдары көшбасшыларының қатысуымен «Қазақстанның жоғары оқу орындарында студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту: үлгісі, мәселелері және перспективалары» тақырыбына дөңгелек үстел Қараша

  2012 ж.

  Тусупбекова Г.А.
  14 Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттерінің «Біз – Қазақстанның болашағымыз!» – «Мы – будущее Казахстана!» атты форумы 16 қараша

  2012 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  15 «Үш тұғырлы тіл: бүгіні мен ертеңі» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Қараша

  2012 ж.

  Садвакасова Н.А.
  16 «Жас сұңқар» патриоттық әндер конкурсы Желтоқсан

  2012 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  17 «Менің құқығым – Мое право» студенттік акциясы Желтоқсан 2012ж.

  Сәуір 2013ж.

  Академиялық топ кураторлары
  18 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиналыс Желтоқсан 2012 ж. Олексюк З.Я.
  19 ЖОО студенттерінің, Қарағанды қ. жастар ұйымдары көшбасшыларының қатысуымен «Азаматтық белсенділікті қалыптастырудағы жоғары оқу орындардың рөлі» – «Роль ВУЗов в формировании гражданской активности» тақырыбына дөңгелек үстел Қаңтар 2013 ж. Алшынбекова Г.К.
  20 «Бұл палата жастарға патриоттық тәрбие берудің жаңа үлгісін ұсынады» тақырыбында пікірталас турнирі Сәуір 2013 ж. Рымханова А.Р.
  21 «Мен – Қазақстанның азаматымын!» – «Я – гражданин Республики Казахстан!» Аймақтық патриоттар форумы Сәуір 2013 ж. Садвакасова Н.А.
  22 Тарихи жерлерге экскурсия: Қарлаг мұражайы (Долника), Саяси қуғын-сүргін құрбандарына ескерткіштер (Спасск) Сәуір-мамыр 2013 ж. Жусупбекова З.Д. Академиялық топ кураторлары
  23 «Адал сессия» акциясы Сәуір-мамыр

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  24 Қазақстанның астанасы – Астана қалысының күнін мерекелеуге арналған мерекелік іс-шаралар Маусым-шілде

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  25 Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған шаралар 30 тамыз 2012ж. Академиялық топ кураторлары
  2. Студенттер мен оқытушылар құрамына рухани-өнегелі тәрбие беру
  1 ҚарМУ-дың ардагерлерімен кездесу Жыл ағымында Арбабаева А.Т.
  2 Балаларға арналған білім беру (балалар үйі, интернат, бақша, арнайы мектептер), әлеуметтік мекемелердегі (ардагерлер үйі, мүгедектер үйі) «Балаларға бақыт сыйлайық» атты студенттік қайырымдылық акциялары. Жыл ағымында Жусупбекова З.Д. Олексюк З.Я. Студенттік парламент
  3 Балалар үйлеріне, мектеп-интернаттарға шефтік көмек көрсету бойынша «Жүректен жүрекке» акциясын ұйымдастыру және өткізу Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  4 Білім күніне арналған мерекелік іс-шаралар:

   • салтанатты митинг
   • университет ректорының актілік дәрістері;
   • жетекші профессорлардың дәрістері;
   • театрландырылған қойылымдар;
   • кітаптар мен электронды ресурстар көрмесі;
   • ҚарМУ музейлеріне танымжорық;
   • – спорттық жарыстар
  1 қыркүйек 2012ж Тебенова Қ.С. Арбабаева А.Т. Садвакасова Н.А.

  Жусупбекова З.Д.

  5 «Сәлем, бірінші курс студенті!» акциясы Қыркүйек-қазан 2012 ж. Жусупбекова З.Д.

  Садвакасова Н.А.

  6 Мұғалімдер күніне арналған «Ұстаздарға тағзым» мерекелік іс-шаралар Қазан

  2012 ж.

  Олексюк З.Я.

  Рымханова А.Р.

  7 Қарттар күніне арналған мерекелік іс-шаралар Қазан

  2012 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  8 Қазақ халқының салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, көркемдік мәдениетін білуге «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» конкурсы Сәуір

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  9 Отан қорғаушыларының күніне, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне арналған салтанатты жиын және мерекелік концерт Мамыр

  2013 ж.

  Рымханова А.Р.

  Олексюк З.Я.

  10 «Ардагерлер ортамызда» акциясын ұйымдастыру және өткізу Мамыр 2013ж. Академиялық топ кураторлары
  3. Студенттер мен оқытушылар құрамына полимәдениетті тәрбие беру
  1 Жастар ортасында діни экстремизмнің алдын-алу бойынша факультеттер мен жатақханаларда «Дін-татулық негізі» тақырыбында кураторлық сағаттар, әңгімелер өткізу Сәуір

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  2 Әр ұлт өкілдерінің арасында мемлекеттік тілді білуге конкурстар Жыл ағымында Заркенова Ж.Т.

  Рымханова А.Р.

  3 Қазақстан Республикасы Халықтарының тілдері күніне арналған конкурстар 14-22 қыркүйек

  2012 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  4 Қазақстан Халықтарының Бірлігі мерекесіне арналған «Біздер көпұлтты халықпыз!» әдеби-сазды кеш Сәуір

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  5 Қазақстан Халықтарының Бірлігі мерекесіне арналған «Бірлікті нығайта отырып – күшке ие боламыз»«Укрепляя единство, обретаем силу» атты халық шығармашылығының фестивалі Сәуір

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  4. Студенттер мен оқытушылар құрамының білімге және дамуға қажеттілігін, әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттерін және тұлғаның коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру
  1 Ғылыми үйірмелердің, қызығушылықтар бойынша клубтардың, шығармашылық ұжымдардың, спорттық секциялардың қызмет етуі Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  2 «Болашақ мамандардың жеке әлеуметтік-маңызды қасиеттерін жүзеге асырылуы мен дамуына деген қажеттіліктерін қалыптастыру» тақырыбына баспасөз конференциясы Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  3 Студенттердің арасында «Өзінтану – тұлғаның коммуникативтік мәдениетін дамыту негізі» тақырыбына іскерлік ойын Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  4 «Тәрбие жұмысына инновациялық тәсіл. Тәрбиелеудің қазіргі технологиялары» тақырыбына академиялық топ кураторларына арналған семинар Қазан

  2012ж.

  Академиялық топ кураторлары
  5. Студенттер мен оқытушылар құрамының арасында экологиялық, дене тәрбиесін беру және салауатты өмір салтының денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру
  1 «Салауатты университеттер» жобасын жүзеге асыру Жеке жоспар бойынша Академиялық топ кураторлары
  2 Спорттың әр түрі бойынша «Бірінші курс студенті» спартакиадасы Жыл ағымында Арбабаева А.Т.

  Садвакасова Н.А.

  3 Факультетаралық студенттік спартакиадалар Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  4 Спорттық секциялар қызметі Үнемі Академиялық топ кураторлары
  5 Шылым шегудің, алкоголизмнің, нашақорлықтың, ЖИТС-тің алдын-алу мақсатында оқу ғимараттары мен жатақханаларда көрнекі насихаттау стендтерін рәсімдеу Үнемі Академиялық топ кураторлары
  6 Студенттерді, оқытушылар мен қызметкерлерді спорттық секцияларда, денсаулық топтарындағы сабақтарға қатыстыру Үнемі Академиялық топ кураторлары
  7 Қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға, тунирлерге қатысу Үнемі Академиялық топ кураторлары
  8 Бұқаралық ақпарат құралдарында экологиялық білімді насихаттау Үнемі Академиялық топ кураторлары
  9 Университеттің оқу ғимараттары мен жатақханаларына тиесілі аумақтарды көркейту және көгалдандыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру Үнемі Академиялық топ кураторлары
  10 «Денсаулық фестивалі» Республикалық акциясы Қыркүйек 2012 ж. Заркенова Ж.Т.
  11 АИВ және ЖИТС мәселелеріне арналған «SOSзнание» тақырыбындағы әлеуметтік плакат конкурсы Қараша-желтоқсан

  2012 ж.

  Жусупбекова З.Д.
  12 Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес күніне арналған «Жастар салауатты өмір салтын таңдайды!» акциясы 1 желтоқсан 2012 ж. Жусупбекова З.Д.
  13 «Не? Қайда? Қашан?» ойынының форматы бойынша «Салауатты жастар – салауатты ұлт» тақырыбына интеллектуалдық турнир Ақпан

  2013 ж.

  Олексюк З.Я.

  Жусупбекова З.Д.

  14 Университет студенттері мен ҚарМУ колледжі оқушыларының арасында салауатты өмір салтын насихаттау бойынша үздік плакатқа шығармашылық конкурс Ақпан

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  15 Туберкулезбен күрес күніне арналған факультет командаларының арасындағы «Біз денсаулықты таңдаймыз» атты спорттық эстафета Ақпан

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  16 «Бірге – салауатты өмір салты үшін» атты дөңгелек үстел Ақпан

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  17 Дүниежүзілік Туберкулезбен күрес күніне арналған туберкулезбен күрес бойынша айлық Ақпан-наурыз

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  18 Университеттің 41-жылдық мерейтойына арналған студенттер арасындағы факультетаралық спартакиада:

  • шаңғы жарыстары;
  • волейбол;
  • үстел теннисі;
  • баскетбол;
  • шахмат;
  • футбол
  Қараша 2012ж. – ақпан

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  19 «Экология – Тазалық – Денсаулық» акциясы Сәуір-мамыр

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  20 Дүниежүзілік шылым шегуге қарсы күрес күніне арналған «Темекі түтініне тәуелсіз жастар» айлығы Мамыр

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  21 «Дені сау ұрпақ – ұлттың болашағы» акциясы Мамыр-маусым

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  22 «Индустриальная Караганда» газетінің сыйлығына жеңілатлетикалық эстафетаға қатысу Мамыр

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  6. Тағылымдамалар ұйымдастыру және жас мамандарды жұмысқа орналастыру, еңбектік және экономикалық тәрбие беру
  1 «Дипломмен – ауылға!» үкіметтік бағдарламасын насихаттау бойынша БАҚ-та, университетте PR-акциялар Жыл ағымында Заркенова Ж.Т.

  Рымханова А.Р.

  Боброва В.В.

  2

  Университет студенттерін дайындаудың барлық бағыттары бойынша «Жас мемлекеттік қызметкер мектебі» жобасын жүзеге асыру Жыл ағымында Академиялық топ кураторлары
  3

  Сабақтан тыс уақытта студенттерді жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру жөніндегі еңбек биржасының қызметі Үнемі Олексюк З.Я.
  4

  Студенттік құрылыс, педагогикалық жасақтарын, «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарын ұйымдастыру Сәуір-тамыз 2013 ж. Академиялық топ кураторлары
  7. Интеллектуалдық мәдениетті дамыту және жас дарындарды

  қолдау

  1 Шығармашылық және мәдени алмасу аясында студент жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыру мақсатында жоғары оқу орындарымен, қоғамдық және жастар ұйымдарымен қарым-қатынас Үнемі Академиялық топ кураторлары
  2 Театрландырылған мерекелер, концерттік бағдарламалар, әдеби-сазды кештер, спорттық-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу Үнемі Академиялық топ кураторлары
  3 Жатақханаларда тұратын студенттер арасында тақырыптық кештер, интеллектуалдық ойындар, викториналар Жыл ағымында Садвакасова Н.А. Арбабаева А.Т. жатақханалардың студенттік кеңестері
  4 Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар мәселелері бойынша студенттердің аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциялары ҒЗЖ жоспары бойынша Академиялық топ кураторлары
  5 ҚарМУ студенттері мен оқытушыларының жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар мәселелері бойынша республикалық және халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысуы ҒЗЖ жоспары бойынша Тусупбекова Г.А.
  6 Факультетаралық «Не? Қайда? Қашан?», «Брейн-ринг», интеллектуалдық ойындары мен пікірсайыс турнирлері Жыл сайын Академиялық топ кураторлары
  7 Конкурстар мен фестивальдер ұйымдастыру және өткізу:

  • бірінші курс студенттерінің арасындағы «Жас талап» конкурсы;
  • «Студенттер қатарына қосу» конкурсы;
  • «Үздік жатақхана», «Үздік секция», «Үздік бөлме» атақтарына конкурстар;
  • шығармашыл жастар фестивалі;
  • «Жастар әуендері» орындаушылар мен жүргізушілер конкурсы;
  • «Мисс және мистер Университет» конкурсы;
  • «Сұлтандар сайысы мен Арулар сыны» конкурсы;
  • келесі номинациялар бойынша «Жыл студенті» конкурсы: Жыл студенті, Жыл интеллектуалы, Жыл дарыны, Жыл шешені, Жыл белсендісі, Жыл спортшысы;
  • «ҚарМУ-дың үздік студенттік тобы» конкурсы;
  • Отан Қорғаушылар күніне, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 68-жылдығына арналған әскери-патриоттық әндер конкурсы;
  • «Бірлікті нығайта отырып – күшке ие боламыз» – «Укрепляя единство, обретаем силу» фестивалі;
  • КТК чемпионаттары
  Қыркүйек 2012 г.

  Қазан

  2012 г.

  Желтоқсан 2012г.

  Ақпан

  2013 г.

  Ақпан

  2013 г.

  Ақпан

  2013 г.

  Наурыз

  2013 г.

  Сәуір

  2013 г.

  Сәуір

  2013 г.

  Сәуір

  2013 г.

  Сәуір

  2013 г.

  Жыл ағымында

  Олексюк З.Я.,

  Жусупбекова З.Д.,

  Садвакасова Н.А.,

  Арбабаева А.Т.

  8 Облыстық, республикалық, халықаралық шығармашылық конкурстарға қатысу:

  • облыстық «Жас сұңқар» патриоттық әндер конкурсы;
  • облыстық «Жас қанат» жас орындаушылар және шоу-бағдарламалар жүргізушілерінің конкурсы;
  • Жастар Дельфий ойындары;
  • Облыстық және республикалық көркем көрмелер, шығармашылық конкурстар;
  • Облыстық және республикалық КТК чемпионаттары
  Желтоқсан 2012г.

  Ақпан

  2013 г.

  Сәуір

  2013 г.

  Жыл ағымында

  Жыл ағымында

  Академиялық топ кураторлары
  9 Білім күніне арналған салтанатты митинг және мерекелік концерт Қыркүйек 2012 ж. Тебенова К.С.,

  Садвакасова Н.А.,

  Арбабаева А.Т.

  10 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне арналған салтанатты жиын Желтоқсан

  2012 г.

  Академиялық топ кураторлары
  11 Жаңа жылды атап өтуге арналған іс-шаралар:

  • Студенттер мен оқытушыларға, қызметкерлерге арналған мерекелік іс-шаралар;
  • балаларға арналған таңертеңгілік
  Желтоқсан 2012 ж. Академиялық топ кураторлары
  12 Университет күніне арналған мерекелік бағдарлама 1 наурыз

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  13 8 наурыз Халықаралық Әйелдер күніне арналған мерекелік бағдарлама Наурыз

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  14 «Наурыз думан!» мерекелік бағдарламасы Наурыз

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  15 «Конституция күнімен, қымбатты отандастар!» – «С Днем Конституции, дорогие соотечественники!» атты мерекелік бағдарлама Тамыз

  2013 ж.

  Академиялық топ кураторлары
  • Студенттер мен оқытушылар құрамының

  әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету

  «Үздік жатақхана», «Үздік секция», «Үздік бөлме» конкурстары Желтоқсан 2012 ж. Академиялық топ кураторлары
  «Жатқхана менің – екінші үйім!» – «Общежитие – мой второй дом!» акциясы Наурыз-сәуір 2013 ж. Академиялық топ кураторлары
  9. Ақпараттық-насихаттау жұмысы
  1

  Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ сайтындағы студенттік өзін-өзі басқару бірыңғай ақпараттық порталының қызметі Үнемі Зарубаева Б.
  2

  «Жастар әлемі» – «Мир молодежи» газетінде, облыстық және республикалық БАҚ-та ҚарМУ-дың студенттік ұйымдары қызметі туралы студенттердің баяндамалары мен басылымдары Үнемі Академиялық топ кураторлары
  3

  1 курс студенттерін ғылыми үйірмелер, қызығушылықтар бойынша клубтардың, шығармашылық ұжымдардың, спорттық секциялардың қызметіне тарту бойынша ақпараттық-насихаттау акциялары Қыркүйек-қазан 2012ж. Арбабаева А.Т.

  Садвакасова Н.А.

  4

  Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың студенттік бірлестіктері ұйымдастырған қоғамдық, интеллектуалдық-танымдық, шығармашылық және спорттық-сауықтыру іс-шаралары Үнемі Академиялық топ кураторлары

 

Top