Мектепке дейiнгi және психологиялық – педагогикалық даярлық

Кафедраның тарихы

70 жылдары Қазақстанда мектептерді жоғары білімді педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету жеткіліксіз болды. Жалпы білім беретін мектептің алғашқы звеносында жалпы орта және орта арнайы білімі бар мұғалімдер жұмыс істеді. Аймақтың қажеттілігін ескере келе, 1983 жылы Қарағанды педагогикалық дене тәрбие институтында педагогика институты құрылады. Қазақ ССР Ағартушы Министерствасының 1983 жылғы 24 наурыздағы № 74 алқалық шешімі бойынша Қарағанды педагогикалық дене тәрбие институтында мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы ашылды. 1985 жылы Қарағанды педагогикалық институтында педагогика және психология (мектепке дейінгі) өзбетінше факультет ұйымдастырылды. Факультеттің алғашқы деканы болып психология ғылымдарының кандидаты, доцент Чувакова О.А. болды. 1987 жылы факультетті биология ғылымдарының кандидаты Иванова А.И. басқарып, факультеттің дамуына, оның оқу материалдық базасын нығайту жұмыстарын жалғастырды.

1992-1993 оқу жылында факультетті психология ғылымдарының кандидаты Баскакова Т.Ю басқарды. 1993-2003 жж. Факультет деканы педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Храпченкова Н.И. болды. 2003 жылдан бастап факультетті педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Шкутина Л.А. басқарып, оның жетекшілігі мен педагогикалық факультеттің дамуы бойынша көптеген жұмыс таратқарылды.

1990 жылдан бастап қосымша мамандықтар бойынша: білім беру мекемелеріндегі пратикалық психолог; балабақшада дене тәрбиесі бойынша нұсқаушы; балабақшада қазақ тілінің оқытушысы; балабақшада бейнелеу өнері бойынша әдіскер кадрларды даярлау басталады.

Негізгі біліктілікпен қоса – мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі; педагогикалық колледжде мектепке дейінгі педагогика және психология оқытушысы атты қосымша мамандандыру мамандық түлектерінің кәсіптік білімдерін қодану ортасын ашты. Осы 1990 жылы, алғаш реет қазақ бөліміне студенттерді қабылдау жүзеге асты. Бұл өз кезегінде бар және енді ашылып жатқан балалақшаларды білікті мамандармен қамтамасыз етуге көмектесті.

Факультет құрамына 2 кафедра енді:

 • Мектепке дейінгі тәрбие педагогикасы мен әдістемесі, меңгерушісі биология ғылымдарының кандидаты, доцент Л.Л.Поппель;
 • Психология кафедрасы, меңгерушісі психология ғылымдарының кандидаты, доцент О.А.Чувакова.

1991 жылы «Психология» бөлімінің ашылуына байланысты педагогика және психология кафедраларын біріктіріп, жалпы психология кафедрасы құрылады. «Жалпы психология» кафедрасын доценттер А.Н.Кирпичев, В.В.Морозова, О.А.Чувакова, С.К.Жантекеев, Р.Ш.Сабирова басқарды.

МДТмӘ кафедрасының құрамы -1991ж. «Жалпы психология» кафедрасының құрамы 1993ж.

1993 жылы Қарағанды педагогикалық институтының базасында құрамына Саран, Теміртау, Қарағанды педагогикалық училищелері, Щучинский педагогикалық колледжі енген оқу-ғылыми педагогикалық комплекстер құрылады. Нәтижесінде педагогикалық училищені және комплекс колледжін үздік бітірген студенттерді үш жылдық оқу мерзіміне қабылдау жүзеге асты.

Жалпы психология және мектепке дейінгі педагогика кафедралары біріктіріліп, аталмыш кафедра 1999 жылықұрылады.

Кафедраны әр уақытта доценттерР.Ш.Сабирова, Ж.А.Карманова, О.А.Михалькова, Г.К.Бельгибаева басқарды. Қазіргі уақытта кафедра меңгерушісі п.ғ.д., доцент Н.В.Мирза.

Педагогика және психология кафедрасының құрамы 2002 жыл

2007 жылдың кафедрасының құрамы

Мектепке дейінгі және психология-педагогика даярлық кафедрасының 2009 жылдың құрамы

Қоғамның педагогика және психология бойынша мамандарға қажет екенін ескере келе, 2000 жылдан бастап, «Педагогика және психология» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлау енгізілді (ҚР БҒМ 10.04.2000 жылғы № 315 бұйрығы). 2004 жылдан 6М010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу (ҚР БҒМ 23.07.2004 жылғы № 642 бұйрығы), 6М010300 – Педагогика және психология (ҚР БҒМ 26.04.2004 жылғы № 361 бұйрығы) мамандықтары бойынша магистранттар даярлау жүзеге асырылды.

Екі мамандық бойынша бакалаврлар даярлау оқу мерзімдері мен оқыту формалары бойынша төмендегідей жүргізіледі: күндізгі оқу формасы – 4 жыл; күндізгі қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; сырттай қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; қашықтықтан оқу формасы – 2 жылдық (екінші жоғары білім). Оқыту 2 тілде жүргізіледі: мемлекеттік және орыс.

Екі мамандық бойынша магистранттарды даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі: кәсіптік (1 жыл), ғылыми-педагогикалық (2 жыл). Оқыту 2 тілде жүргізіледі: мемлекеттік және орыс.

Оқу-тәрбие процесін білікті профессорлық-оқытушылар құрамы ұйымдастырып, жүзеге асырады. Қазіргі уақытта мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық теориясы мен әдістемесі кафедрасында: 3 ғылым докторлары, 7 ғылым кандидаттары, 5 ғылым магистранттары қызмет атқарады.

Кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы ғылыми жобалар мен байқауларға белсене қатысады. ПОҚ ғылыми әрекеті әр түрлі деңгейде байқалады. Сонымен, «Жоғары оқу орнының ұздік оқытушысы» республикалық грантының иегерлері болған: Л.А.Шкутина (2006, 2011 жж.), Н.В.Мирза (2009 ж.), Ж.А.Карманова (2010 ж.), Г.К.Бельгибаева (2011 ж), Р.Б.Маженова (2012 ж.), Р.М.Айтжанова (2015ж.), Г.Б.Бейсенбекова (2016 ж.). Педагогика магистрі А.Н.Санхаева «Академик Е.А.Бөкетоватындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің жас ғалымы» грантының иегері болды (2011 ж.). П.ғ.к., доцент Р.М.Айтжанова (2010 ж.), п.ғ.к., доцент Г.К.Бельгибаева к.п.н. (2011 ж.) п.ғ.д., профессор Н.В. Мирза (2016 ж.), п.ғ.м., Г.Н.Манашова (2016ж.) Т.К.Қамзабаев аатындағы премияның лауреаттары болды. П.ғ.д., профессор Л.А.Шкутина ҚР ПҒА академигі, п.ғ.д, доцент Н.В.Мирза Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспонденттікмүшесі, п.ғ.к., доцент Г.К.Бельгибаева Ресей Жаратылыстану Академиясының профессоры болып табылады.

Н.В.Мирза таланты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік шәкірт ақы иегері (2004-2006 жж.), Қазақстан ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін берілген мемелекеттік шәкірт ақы иегері (2012 ж.); М.К.Омарова дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік шәкірт ақы иегері болып табылады (2012 ж.).

Кафедра үшін «Замануи білім беру» журналын шығару маңызды болып табылады. Аталмыш журналға студенттер, магистранттар, оқытушылар және білім беру қызметкерлері өздерінің ғылыми ізден істері мен пратикалық тәжірибелерін ұсына алады.

Осымен қатар, кафедра ғалымдары «ҚарМУ Хабаршысы» университеттің ғылыми журналының педагогика ғылымдары атты сериясының редакция алқасына енеді (Л.А.Шкутина – бас редактор).

Педагогика және психология, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу бағдарламалары бойынша теориялық даярлау түйскен (контактілі) және қашықтықтан оқыту барысында жүзеге асырылады. Педагогикалық іс-тәжірибеден өту, кафедраның «Познание» (кәсіптік-қарым-қатынас мәселесі), «Психолог» (психологиялық құбылыс ерекшеліктері мәселесі), «Майдан» (өсіп келе жатқан ұрпақтың патриоттық тәрбие мәселесі) психолгиялық-педагогикалық үйірмелеріне қатысу бакалаврлар мен магистранттардың білім беру ұйымдарында кәсіби қызметін жүзеге асыруға даярлығын қамтамасыз етеді.

Дипломдық жобалар кафедраның ғылыми зерттеу тақырыптары шеңберін де орындалады. Студенттердің дипломды жобалары мектепке дейінгі білімнің, педагогика және психологияның замануи мәселелері бойынша зерттеушілік сипат таболады, білім беру ұйымдарының қызығушылықтары мен келісіледі, ал дипломдық зерттеудің нәтижесі жасалған өңдеулерді енгізу актісі мен дәлелденеді.

Бүгін де мектепке дейінгі және психологиялық педагогикалық даярлық теориясы мен әдістемесі кафедрасы тәжірибелі профессорлық-оқытушылар құрамымен, қажетті материалды-техникалық базасымен ерекшеленеді. Қазіргі технологияларды қолдана отырып, академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті қабырғасында қазіргі кезеңде Қазақстан қоғамының дамына қажетті жоғары білікті педагогикалық кадрларды табысты даярлайды.

Мамандық бакалаврлары мен магистранттарын даярлауда бастапқы бағыттардың бірі болып, академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 2011-2015 жж. Дамуының Стратегиялық жоспары табылады. Осы жоспарға іргелі тақырыптардың ішінен кафедраның ПОҚ да тақырыптары енгізілген:

Қазіргі және ақпараттық технологиялардың шоғырлануы негізінде болашақ педагогтарды даярлауды жетілдіру, замануи білім беру технологияларының көмегімен болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру, ЖОО студенттерін азаматтыққа тәрбиелеудің теориялық-әдіснамалық негіздері, қосымша тақырыптар – студенттердің конфессия аралық толеранттылығын қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері, жоғары мектеп жағдайында нағыз ұлт өкілін қалыптастырудың ғылыми-практикалық негіздері. Нәтижесі ретінде: ғылыми басылымдарды, оның ішінде инпакт-фактор журналдарына шыққан мақалалар, студенттер және магистранттармен авторлық бірлестікте шыққан мақалаларды, магистранттар мен оқытушылардың алыс және жақын шетел жоо мен орталықтарында өткен ғылыми тағылымдарына тап өтуге болады.

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу әрекеті диссертацияларда, ғылыми басылымдарда, әртүрлі деңгейдегі конференцияларда талданып, нәтижесі дәрістік курстар мен оқу-әдістемелік өңдеулерде көрініс табады.

Кафедра оқытушылары оқу пәндерін өңдеу және енгізу процесінде келешек ұрпаққа тәрбие мен білім беру саласындағы соңғы ғылыми үрдістер көрсетілген мерзімдік басылымдарды, ғылыми-әдістемелік және қазіргі ғылыми әдебиеттерді қолданады. Олардың ішінде жоғары рейтинг ілі ғылыми журналдар: «Педагогика» (Ресей), «Вопросы образования» (Ресей), «Информационные технологии» (Ресей), «Вестник Российской академии наук» (Ресей), «Альма матер (Вестник высшей школы)» (Ресей), «Adaptive behvitor» (Ұлыбритания), «Accidentanalisisandprevention» (АҚШ) жәнет.б.

Кафедра оқытушыларының ғылыми жетістіктері шетел басылымдарында жарық көреді, атап өтсек «Education and science without borders» (Прага), «Nauka i Studia» (Польша), «International jornal of appliedand fundamental research» (Турция), «Учитель» (Ресей), «Совет ректоров» (Ресей), «Мир образования» (Ресей), «Альма матер» (Ресей), «Международный научный альманах» (Ресей), «Современный научный вестник» (Ресей), «Приднепровский научный вестник» (Украина).

Соңғы үш жылда мектепке дейінгі және психологиялық педагогикалық даярлық кафедрасының оқытушыларының 80 астам ғылыми мақалалары алыс және жақын шетел халықаралық ғылыми конференциялар материалдарында жарық көрген. Кафедра оқытушылары алыс шетел мемлекеттері ішінде мынадай мемлекеттердің конференцияларына белсене қатысады: Болгария, Чехия, Польша, Турция; жақын шетел мемлекеттері: Ресей, Украина, Татарстан және т.б.

Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық теориясы мен әдістемесі кафедрасының ұжымы 2013ж.

Мамандық туралы

Мамандықтар

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша студенттерді даярлау 1984 жылдан басталды. Аталған мамандық студенттеріне білім беру қызметін ұсыну негізінде МЖБС – 2006, 2010 жылғы мазмұны және пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары жатыр. Студенттерді даярлау лицензиясының мерзімі – шексіз. (0000077. ҚР БҒМ 09.06.2000ж. №552 бұйрығы).

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы студенттеріне «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу бакалавры» академиялық дәрежесі тағайындалады.

ҰБТ тапсыруда таңдайтын пәндерБиология, География

Студенттерді даярлау келесі оқу мерзімдері мен оқыту формалары бойынша төмендегідей жүргізіледі: күндізгі оқу формасы – 4 жыл; күндізгі қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; сырттай қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; қашықтықтан оқу формасы – 2 жылдық (екінші жоғары білім). Оқыту 2 тілде жүргізіледі: мемлекеттік және орыс.

МДОжТ мамандығының студенттері балабақшада істәжірибеде

5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша студенттерді даярлау 2000 жылдан басталды. Аталған мамандық студенттеріне білім беру қызметін ұсыну негізінде МЖБС – 2006, 2010 жылғы мазмұны және пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары жатыр. Студенттерді даярлау лицензиясының мерзімі – шексіз. (0000077. ҚР БҒМ 10.04.2000ж. №315 бұйрығы).

5В010300 – Педагогика және психология мамандығы студенттеріне «Педагогика және психология бакалавры» академиялық дәрежесі тағайындалады.

ҰБТ тапсыруда таңдайтын пәндерБиология, География

Студенттерді даярлау келесі оқу мерзімдері мен оқыту формалары бойынша төмендегідей жүргізіледі: күндізгі оқу формасы – 4 жыл; күндізгі қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; сырттай қысқартылған оқу формасы – 3 жыл; қашықтықтан оқу формасы – 2 жылдық (екінші жоғары білім). Оқыту 2 тілде жүргізіледі: мемлекеттік және орыс.

ПжП мамандығының студенттері мектепте істәжірибеде

2017 жылғы ҰБТ тапсырған түлектердің грантқа түсу балдары

Мамандық Түскен жылы Өткен бал
К.о Р.о
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 2017 92 90 Жалпы
88 84 Ауылдық квота
Педагогика және психология 2017 117 116 Жалпы
109 111 Ауылдық квота

МДОжТ кафедрасы төмендегі мамандықтар бойынша магистрлер дідаярлайды:

    • 5М010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша магистрлерді даярлау ҚР МЖБС 7.09.107-2009, «Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ магистрлерді даярлау Ережесі» (Қарағанды, 2003) сәйкес 2007 басталды. Магистрлерді даярлау лицензиясының мерзімі – шексіз. (серия АА №0000031. ҚР БҒМ  23.07.2004ж. №642 бұйрығы). Бекітілген оқу мерзімі: 1 жыл (кәсіптік), 2 жыл (ғылыми- педагогикалық).

6М010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығын аяқтаған бітірушіге педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі тағайындалады.

    • 6М010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша магистрлерді даярлау ҚР МЖБС 7.09.102-2009, «Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ магистрлерді даярлау Ережесі» (Қарағанды, 2003) сәйкес 2004 басталды. Магистрлерді даярлау лицензиясының мерзімі – шексіз. (серия АА №0000031. ҚР БҒМ 26.04.2004ж. №361 бұйрығы). Бекітілген оқу мерзімі: 1 жыл (кәсіптік), 2 жыл (ғылыми- педагогикалық).

6М010300 – Педагогика және психология мамандығын аяқтаған бітірушіге педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі тағайындалады.

Магистранттардың халықаралық тағылымы Словакия қ.

Магистранттардың халықаралық тағылымы, Чехия қ.

Педагогика ғылымының магистрлеріне диплом ұсыну сәті

МДОжТ кафедрасы 6D010300– Педагогика және психология мамандығы бойынша  докторларды даярлайды

PhD докторлық білім беру бағдарламасы, магистрлік дәрежесі бар және жоғары оқу орнын бітірген абитуриенттерге түсуге болады. Педагогика және психология мамадығы бойынша (бакалавр— магистратура – докторантура) әлемдік стандарттарға байланысты жоғары білім алу жүйесімен кадрлерді дайындау сәйкестілігіне кіріспе ретінде PhD докторантурасын ашуына себеб болды. Казіргі кезде кафедрада 9 докторанттар білім алуда.

6D010300–Педагогика және психология мамандығының түлектері доктор PhD академиялық дәрежесін алады.

Халықаралық серіктестік

“Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық” кафедрасының халықаралық әріптестік бойынша жұмысы

Университеттің инновациялық іс-әрекетінің стратегиялық бағытының бірі инновациялық саясат болып табылады. Бұл саясаттың алғашқы міндеттерінің бірі: маман даярлау ісіне шетел тәжірибесін енгізу, тәжірибе алмасу, докторанттар, магистаранттар, студенттер және оқытушылардың академиялық мобильділігі үшін жағдай туғызу, ғылыми байланыс аясын кеңейту болып табылады.

Осы міндеттерді шешу жолы жақын және алыс шетел университеттерімен, жоғарғы оқу орыны кафедраларымен, ғылыми орталықтарымен, ғылыми қауымдастықпен және ұйымдармен тығыз ғылыми байланыс жүйесін орнату болмақ. Қазіргі кезде университет білім және ғылым саласындағы түрлі шетел жоғары оқу орындары және халықаралық ұйымдармен әріптестік жасау мақсатында келіссөздер жасаған. Оның ішінде “Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық” кафедрасы халықаралық әріптестік қатынас жасау мақсатында келесі оқу орындарымен ұзақ мерзімді келіссөздер жасады: Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V. (Германия, Дюссельдорф қ.), Карлов университеті (Чехия, Прага қ.), Кирилл және Мефодия университеті (Словакия, Травана қ), Central European Education Institute (Словакия,  Братислава қ.), К.Г. Разумовский атындағы Мәскеу Мемлекеттік технология және басқару университеті (Ресей, Мәскеу қ.), Вятский Мемлекеттік гуманитарлық университеті (Ресей, Киров қ.).

Осы келіссөздер аясында оқытушылар, магистранттар және студенттер жыл сайын іс-тәжірибеден өтіп, өз білімдерін шетел ғылымы мен тәжірибесімен ұштастырып отырады. Сондай-ақ, профессор-оқытушылар құрамының шетелге шығу тиімділігі біліктілікті жоғарылатумен шектелмейді, олар шетелден игерген тәжірибелерін кафедра, факультет, университет көлемінде таратады, ғылыми қызығушылықты белсендендіру және дамыту мақсатында жаңа оқу курстарын енгізеді.

Соңғы уақытта Германия, Чехия, Словакия, Ресейдің педагогика және психология саласында жүрген көрнекті ғалымдарының қонақ дәрісі кеңінен орын алуда. Қонақ дәрісінің тақырыптары психология, педагогика ғылымы мен тәжірибесінің өзекті мәселерімен тығыз байланысты болып жүр. Сонымен, кафедра оқытушылары келесідей жақын және алыс шетелдің көрнекті ғалымдарынан курстан өтті: Карлов университеті профессорлары, PhD докторы M.Nedelka, N.Mazacova (Чехия), Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V. жетекшісі, психология докторы Н.Б.Михайлова (Германия), М.Горький атындағы Уральск Мемлекеттік университетінің профессоры, фс.ғ.д., Л.В.Медведев (Ресей), Кирилл және Мефодия университетінің профессоры,  PhD докторы Я.Данека (Словакия), құрметті профессор,  PhD докторы Д.Л.Тесзени (Великобритания) және тағы басқалар.

Кафедра оқытушылары TEMPUS халықаралық жобаны жүзеге асыруға (Шкутина Л.А., Мирза Н.В., Карманова Ж.А., Бельгибаева Г.К., Омарова М.К., Санхаева А.Н.) және халықаралық білім беру TEMPUS V “Орталық Азиядағы жоғары білім беру кеңістігіне жол: құрылымына бейімделу және мәдениет сапасын дамыту (TuCAHEA)” жобасын жасауға (Мирза Н.В., Козырская И.Н., Маженова Р.Б.) қатысты.

Ресей білім беру академиясымен әріптестік оған мүше болудан көрінеді: Мирза Н.В. – РАЖ корреспондент-мүшесі, Халықаралық жаратылыстану академиясының мүшесі, Карманова Ж.А. – РАЖ корреспондент-мүшесі, Бельгибаева Г.К., Маженова Р.Б. – РАЖ профессорлары.

Осындай үлгіде кафедрада профессор-оқытушылар құрамының университеттің инновациялық қызметінің стратегиялық бағытын тиімді жүзеге асыратын халықаралық әріптестік жасауына жағдай жасалған.

“Үздік оқытушы – 2015” грантын жүзеге асыру мақсатында Р.М. Айтжаова София Антиполис атындағы университетте (01.05.2016 мен 11.05. 2016ж., Ницца қ, Франция); М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде (01.06.2016 мен 30.06.2016 ж., Мәскеу қ, Ресей); Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университетінде (09.08.2016 мен 24.08.16 ж., Мәскеу қ, Ресей) оқу курстарынан өтті.

2016 жылдың желтоқсан айында оқытушылар Мирза Н.В., Маженова Р.Б., Санхаева А.Н., Каратаева И.П.-лар Я.Купал атындағы Гродненск мемлекеттік университетінің доценті, п.ғ.к., Капалыгин И.И.  өткізген  халықаралық семинарға қатысты (Беларуссия).

2017 жылдың 2-6 наурызында оқытушылар Бейсенбекова Г.Б. мен Маженова Р.Б. Ресей білім беру академиясының академигі, пс.ғ.д., профессор Ш.А. Амонашвилидің  авторлық курсын тыңдады.

2017 жылы Карманова Ж.А. “Ғасырлар тоғысындағы педагогикалық білім: білім беру технологиясы аясындағы инновация және дәстүр” тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастырушы төрағасының орынасары болды (Ресей, Мәскеу қ.).

Осы жылы Шкутина Л.А. мен Карманова Ж.А. “Мәдени-білім беру ортасын дамыту жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру факторы ретінде” тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференциясын ұйымдастырушы комитет мүшелері болды (Ресей, Мәскеу қ.).

Кафедра меңгерушісі – Мирза Н.В. Томск мемлекеттік университеті ұйымдастырған бірнеше онлайн курстардан өтті (17.04.2017-28.04.2017 жж.)

Кафедра меңгерушісі – Мирза Н.В. тілдік іс-тәжірибеден өтті: Language school Jipka,  Prague, Czech Republic 21.05.2017-17.06.2017 жж.

Мирза Н.В. «Methodology and teaching methods of socio-pedagogical disciplines in the field of multilingual education»  (Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic, 28.05.2017-10.06.2017жж.) курсынан өтті.

2017 жылдың қазан айында Маженова Р.Б., Манашова Г.Н., Санхаева А.Н., Мирза Н.В.-лар Dr. FRESLI Mihaly PhD-дан “Халықаралық кммуникацияның жаңа жолы” тақырыбында дәріс тыңдады.

2017 жылдың 5-қазанында академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті “Әлеуметтік басқару академиясымен” (Мәскеу қ.) бірлесе отырып “Тұлғаның қалыптасуындағы мәдени-ғылыми ортаның факторы” атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік ғаламтор конференциясын өткізді. Аталған конференцияның торап алаңында (http://edu.asou-mo.ru/) тұлғаның өзін өзі тану, дамыту және білім алуында білім және ғылым ортасының даму басымдықтары мен мәселелері кеңінен қарастырылды.

11.10.2017ж.-20.10.2017ж аралығында А.Н.Санхаева, Р.Б.Маженова, Г.Н.Манашова, Г.Б.Бейсенбекова, С.А.Кенесбекова, Ж.А.Карманова, Л.А.Шкутина, Г.К.Бельгибаева, М.Б.Искакова, В.В.Николаева  “Білім беру қорытындыларын бағалаудың заманауи әдістері” атты Ресей академиясы Білім берудің стратегиясы Институты (Мәскеу қ.) ұйымдастырған онлайн дәрістен өтті.

Г.Б.Бейсенбекова 28.10.2017ж.-13.11.2017ж. аралығында Integration of a multicultural component in tne process of university education тақырыбы негізінде Братислава қаласындағы (Словакия) Евразия Академиясында тәжірибеден өтті.

2017 жылдың 5-қазанында академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті мен “Әлеуметтік басқару академиясымен” (Мәскеу қ.) бірлескен қызмет турасындағы келісімге қол қойылды.

18.11.17 ж. Педагогтер мен Психологтер Достастығы Халықаралық Академиясы (Мәскеу-Қарағанды қ.) өткізген “Үш жастан соңғы дамыту әлі де кеш емес” атты халықаралық фетивальге Г.Б.Бейсенбекова  және М.Б.Искакова қатысып қайтты.

Халықаралық бірлескен қызмет шеңберінде Янки Купал атындағы Гродненск Мемлекеттік Университетінің доценті п.ғ.к. Е. Белокоз жетекшілік еткен (20.11.2017- 24.11.2017жж., Беларусь Республикасы) біліктілікті көтеру курстары ұйымдастырылды. Аталған дәрістерге кафедра оқытушылары А.Б.Тасмагамбетова, У.М.Конхашова, А.Н.Санхаева, Л.А.Шкутина  қатынасты.

Кафедраның ғылыми қызметі
16 қазан 2018 жылы мектепке дейінгі психологиялық-пед/қ даярлық кафедрасы педагогикалық факультетінде «Мәдени-ағартушылық ортаны дамыту жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру факторы ретінде» атты ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» әріптестерімен бірлескен ІІ Халықаралық ғылыми – тәжірибелік интернет конференция өткізілді. /Москва қ/
Пленарлық отырысқа онлайн 117 адам қатысты, қаладағы хабар 58 нүктелерінде болды.
Конференция аясында әртүрлі деңгейдегі білім беру ұйымдарының білім беру ортасының дамытудың проблемаларына арналған 3 секцияларының жұмысы ұйымдастырылды. Конференцияға 28 Баптарының әртүрлі өңірлерінен, Қазақстаннан жіберген еді, оның ішінде 5 Индонезия мен Ресей Федерациясының баптарының ағылшын тілінде берілген
____________________________Мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық кафедрасы оқытушылары 3 ғылым докторын, 5 ғылым кандидатын, 7 ғылым магистрын ұсына отырып, ғылыми іс-әрекетінің едәуір жоғары деңгейде екендігін танытты.

Кафедра ОПҚ түрлі ғылыми жобалар мен конкурстарға белсенді қатысып жүретіндігін атап өту маңызды. ОПҚ ғылыми қызметі түрлі деңгейде көрініс табады. Мәселен, “ЖОО үздік оқытушысы” атты республикалық грант иелері Л.А. Шкутина (2006 ж., 2011 ж.), Н.В.Мирза  (2009 ж.), Ж.А.Карманова  (2010 ж.), Г.К. Бельгибаева (2011 ж), Р.Б.Маженова  (2012 ж.), Р.М.Айтжанова  (2015 ж.) болып табылады. Педагогика магистрі А.Н.Санхаева “Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің жас ғалымдары” атты грант иегері атанды (2011 ж.). п.ғ.к. Г.К. Бельгибаева (2011 ж.) п.ғ.к. доцент Т.К. Камзабаев атындағы премия лауреаты болды. Ғылым мен техниканың дамуына өлшеусіз үлес қосқаны үшін ғалымдар мен мамандарға бөлінетін мемлекеттік ғылыми стипендия иегерлері болып п.ғ.д., доцент Н.В.Мирза  (2012 ж.), Ж.А.Карманова  (2014 ж.), және жас ғалымдарға берілетін стипендия иегерлері болып магистрлер  – М.К.Омарова  (2012 ж.), А.Н.Санхаева  (2014 ж.) болып табылды.

П.ғ.д. профессор Л.А.Шкутина, ҚР ПҒА, п.ғ.д. доцентН.В.Мирза, п.ғ.д., доцент Ж.А.Карманова – Ресей жаратылыстану Акадаемиясының корреспондент-мүшелері, п.ғ.к. Г.К.Бельгибаева, п.ғ.к. Р.Б.Маженова  Ресей жаратылыстану Акадаемиясының профессорлары атына ие.

Кафедра таяу және алыс шетелдік ЖОО және ғылыми орталықтар, ғылыми қоғамдастықтар мен ұйымдармен  тығыз ғылыми қарым-қатынас жүйесін орната білді. Іске асқан келісімдер негізінде кафедра оқытушылары InterkulturelleWeiterbildungsgesellschafte.V.Карловуниверситеті,  Мәскеу Мемлекеттік технология және басқару университеті, Вятск Мемлекеттік гуманитарлық  университі секілді беделді ғылым ошақтарында іс тәжірибеден өтеді. ОПҚ шетелге іс сапарлары тек тәжірибе мен біліктілікті байытуменен қатар университет, факультет, кафедра деңгейлеріндегі өздері жинақтаған ғылыми тағылымдаманы өзгелерге ұсына алатын, жаңа курстар жасап шығарудағы тәжірибе алмасумен, оқытушылық бағыттағы тәртіп пен қағидаларға негізделген ғылыми мүдделердің жандануы һәм тоғысуымен  аса құнды.

Кафедра ОПҚ халықаралық TEMPUSIV«Орталық азия елдерінде Педагогика мен басқару  бойынша оқыту бағдарламаларын жаңғырту мен дамыту (EDUCA)» жобасына қатысты (Л.А.Шкутина, Ж.А.Карманова, Н.В.Мирза, Г.К.Бельгибаева, М.К.Омарова, А.Н.Санхаева). Аталған жобаның қорытындысы 6М010300 – Педагогика және психология, мамандығы «Білім берудегі Менеджмент» Модульдік білім беру бағдарламасының жасалынуы болып табылды.

“Заманауи білім беру” журналының жарыққа шығуы кафедра үшін маңызды оқиғалардың бірі болды. Аталған журналда өзінің ғылыми ізденістерін іс-тәжірибелерін студенттер, магистранттар, докторанттар, оқытушылар мен ғылым қызметкерлері жариялай алады.

2016 жылы п.ғ.к. кафедра доценті Г.Б.Бейсенбекова “ЖОО үздік оқытушысы” атты республикалық грант иегері атанды.

Ғылым мен техниканың дамуына өлшеусіз үлес қосқаны үшін ғалымдар мен мамандарға бөлінетін мемлекеттік ғылыми стипендия иегері болып п.ғ.д., доцент Н.В.Мирза  (2016ж.) мамандарға бөлінетін мемлекеттік ғылыми стипендия иегері  магистр – Г.Н.Манашова  (2016 ж.) болды.

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласын қадағалау Комитетінің шешімімен Р.М.Айтжановаға Ассоцияцияланған профессоры ғылыми дәрежесі берілді.

2017 жылдың 5-қазанында академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті “Әлеуметтік басқару академиясымен” (Мәскеу қ.) бірлесе отырып “Тұлғаның қалыптасуындағы мәдени-ғылыми ортаның факторы” атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік ғаламтор конференциясын өткізді. Аталған конференцияның торап алаңында (http://edu.asou-mo.ru/) тұлғаның өзін өзі тану, дамыту және білім алуында білім және ғылым ортасының даму басымдықтары мен мәселелері кеңінен қарастырылды.

ОПҚ ғылыми іс-әрекетке студенттер мен магистранттар қауымын дағдыландыру ісіне де белсене қатысуда. Қорытынды ретінде олардың конкурстар мен әртүрлі деңгейлердегі конференцияларда жеңімпаз атанған түрлі жетістерін атап өтуге болады. Солардың қомақты табыстарын төменде атап көрсеткенді жөн көрдік:

А.С.Сергейчик  – 3 орын – 2016ж. – «Ziat» ғылыми әдістемелік орталығы өткізген   «Ғылым шарайнасы»VII Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстары конкурсы, , ғылыми жетекшісі  Ж.А.Карманова.

Ж.Тасболат  – I дәрежелі Диплом  – 02.02.2017ж. – 2016-2017 оқу жылындағы «Психология» бағытындағы Бүкілресейлік олимпиадасы, ғылыми жетекшісіГ.Б.Бейсенбекова

А.К.Султан  – IІ дәрежелі Диплом – 02.02.2017ж. – 2016-2017 оқу жылындағы «Психология» бағытындағы Бүкілресейлік олимпиадасы, ғылыми жетекшісіГ.Б.Бейсенбекова

А.К.Султан  – IІІ дәрежелі Диплом – наурыз 2017ж. – «Бөкетов оқулары-2017»Аймақтық ғылыми-практикалық магистранттар мен студенттер конференциясы, ғылыми жетекшісіГ.Б.Бейсенбекова

А.Б.Тасмагамбетова  – IІІ дәрежелі Диплом – наурыз 2017ж., «Бөкетов оқулары-2017»Аймақтық ғылыми-практикалық магистранттар мен студенттер конференциясы, ғылыми жетекшісі Ж.А.Карманова.

06-07.04.2017 ж.  МДОжТмамандығының студенттері конкурстан тыс VIII Республикалық олимпиадасына «5В010100 – Мектепке дейінгі білім беру және тәрбие» мамандығы бойынша қатыса отырып 1-топтық орынды иеленді, команда жетекшілері Г.К.Бельгибаева  және С.А.Кенесбекова.


Ж.Тасболат  – І дәрежелі диплом – 20.04.2017ж. – «Балаубаев оқулары-9» магистранттар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы, ғылыми жетекшісіГ.Б.Бейсенбекова.

Е.А.Кожухова  – ІІІ дәрежелі диплом – 2017 ж. – НИРС бойынша жаратылыстану, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар негізінде ЖОО Республикалық конкурсы  конкурс, ғылыми жетекшісі Ж.А.Карманова.

Б.Қадыр, Г.Б.Қонысова  – Диплом1 орын – 12.12.2017ж., ғылыми жетекшісі М.Б.Искакова.

Тәрбие жұмысы
7 желтоқсан күні 5В010100- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 35 жылдық мерейтойына орай «Мектепке дейінгі және психологиялық – педагогикалық даярлық» кафедрасы университеттің 5 жатақханасында «Кафедра күні» атап өтілді. Іс-шарамыз студенттерге кафедра тарихын, кафедра мақтаныштарын, өмір жолын ұстаздыққа арнаған оқытушылардың еңбегін насихаттау, университетке деген сүйіспеншілігін ояту, студенттік шақтың қызықты сәттерін естелік ретінде қалдыру мақсатында жоғары деңгейде өткізілді. Мерекелік іс-шарамызға «педагогика және психология», «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтарының студенттері мен оқытушылар құрамы толық қатысып, өз өнерлерін көрсетті. «Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік – сол білімді іске асыра білу дағдысы», – деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, білімі мықты, білігі жоғары жаңашыл оқытушылар ұжымына және студенттерімізге толағай табыстар тілейміз.Бекітілген жоспарға сәйкес факультетіміздің бітіруші түлектерін жұмыспен қамтамассыз ету № 390, 2012 жылдың 30 наурыз айында ҚР Үкіметінің бұйрығы бойынша өткізіледі. Педагогикалық факультетінің «Педагогика және психология» және «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтары бойынша күндізгі оқу түрінде білім алатын 2018-2019 оқу жылында 37 адам күтілетін түлектер санын құрайды. Соның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша – 5 адам, «Серпін» бағдарламасы бойынша – 28 адам, ақылы 4 адам. Жыл сайын түлектерді резюме толтыруға, жеке анкета құрастыруға, құжаттарды дұрыс толтыруға үйретеді. Оқу барысында студенттер резюменің жұмысқа тұру барысындағы маңыздылығы туралы ақпарат алып, оны тиімді жағынан құрастыруды дағдыландырады. Үздік студенттердің резюме мен жеке анкеталарын ҚарМУ сайтында жәнеwww.enbek.kz порталында жария етеді. Сонымен бірге университеттің сайтында түлектер жас мамандарға қойылатын талаптар туралы қажетті ақпаратты ала-алады.
2018 жылдың 7 желтоқсанда педагогикалық факультет «Мансап күні» шарасына қатысты. Университет түлектері бұл шараның нәтижесінде бос жұмыс орындарды және вакантты лауазымдарды таңдайды. Оған келесі жұмыс берушілер шақырылды: № 88 орта мектебі, № 16 мектебі, № 34 ЖОМ ҚММ, ҚММ «Балақай» балабақшасы, «Тлек» балабақшасы ҚММ, ЖШСмектепке дейінгі шағын орталығы «Растем вместе», «Лесок» бөбекжайы. Шаранаың барысында жұмыс берушілер талапкерлермен әңгімелесіп, тиісті ақпаратты толығымен алуға және беруге тырысты.
Жалпы педагогикалық факультетте жұмыспен қамту бойынша жүйелі әрі ұйымдастырылған жұмыс жүргізіліп, потенциалды жұмысберушілермен тығыз қарым-қатынас орнатылады.

Кафедрада өткізілетін тәрбие жұмысы келесі мақсаттарды көздейді: студенттердің әлеуметтік бейімделуінің  табыстылығын, әлеуметтік-мәдени салада өз қабілетін іске асыруды қалыптастыруын, азаматтық-патриоттық ұстанымы,   рухани-адамгершілігі  бар интелелктуалды жеке тұлғаны тәрбиелеу, мәдени мұраны қосу зерделеу,  қазақ халқының салт-дәстүрлерін құрметтеу.

Барлық жоспарланған жүйелі жұмыстар жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін, ғылыми – зерттеу қызметін дамыту және арттыруға, студенттердің шығармашылық әлеуетін тәрбиелеуге бағытталған.

Кафедрада тәрбие жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

 1. Студенттер мен оқытушылар құрамына азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие беру,
 2. Студенттер мен оқытушылар құрамына рухани-өнегелі тәрбие беру;
 3. Студенттер мен оқытушылар құрамына полимәдениетті тәрбие беру;
 4. Студенттер мен оқытушылар құрамының білімге және дамуға қажеттілігін, әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттерін және тұлғаның коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру;
 5. Студенттер мен оқытушылар құрамының арасында экологиялық, дене тәрбиесін беру және салауатты өмір салтының денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру;
 6. Еңбек және экологиялық тәрбие;
 7. Интеллектуалдық мәдениетті дамыту және жас дарындарды қолдау.

Top