Қазақ тіл білімі кафедрасы

Кафедра тарихыОқытушы-профессорлар құрамы
Мажитаева Шара Мажитаевна
Әділова Алмагүл Советовна
Калиев Бектұрсын Аманқұлови
Жуынтаева Замзагүл Нағашыбаевна
Рапишева Жанат Дабыловна
Қазанбаева Айнагүл Зікірқызы
Тұрсынова Мархаба Ахметқалиевна
Рахымберлина Сагила Абдигалиевна
Түйте Елдос Ергазыұлы
Каппасова Айгерим Шугаевна
Капанова Айдана Ергазыкызы
Мамандықтар

«5В050117 – қазақ тілі мен әдебиеті», «5В050205 – филология», «5В050221 – қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша білім алған студенттер мектепте, колледжде, жоғары оқу орындарында, редакция, теле-радио орталықтарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде жұмыс істей алады.

Халықаралық бірлестік

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ кафедрасының ұжымы көп жылдардан бері әлемнің алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтарымен ғылыми серіктестікті жүзеге асырып келеді. Ғылыми ынтымақтастықты нығайту мақсатында кафедра профессоры ф.ғ.д. Ш.Мажитаева  03.07-16.07.2013ж. аралығында Карл атындағы Прага мемлекеттік педагогикалық институтында тағылымдамадан өтті.

Профессор Ш.Мажитаева шетелдік әріптестері Henruk Jankowski және Maria Ivanicsпен, 2017 ж.

Ф.ғ.д., проф. А.С.Әділова «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 15.08.2016ж. шешімімен Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалып, 15.10.-15.12.2016 ж. аралығында Германиядағы Берлин қаласында “Шетел тілдерін оқыту әдістемесі (Лингвистика. Филология 77Т)” тақырыбы бойынша Гумбольдт атындағы Берлин университетінің Орта Азия бөлімінде тағылымдамадан өтіп келді. Тағылымдамадан өту барасында Германия Федеративтік Республикасының білім беру жүйесімен танысу, неміс тілін шет тіл ретінде оқытудағы әдіс-тәсілдер, қазақ тілін шет ел тілі ретінде оқыту, шет тілін үйретудегі тиімді әдіс-тәсілдер, іс-әрекетке негізделген оқыту әдісі, неміс тілі сабағы: тіл үйрене отырып, әдіс-тәсілдерін үйрену сияқты мәселелерді меңгерді, сертификат алды.

Сондай-ақ, А.С.Әділова Германиядағы Қазақстан Республикасының Елшілігі мен «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның Континенталдық Еуропадағы өкілділігінің ұйымдастыруымен «Мәңгілік елдің мәңгілік тілі» (анықтама №301822, 25.11.2016) және Берлин қаласындағы Неміс-қазақ қоғамының ұйымдастыруымен «Қазақстан неміс тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдарында (анықтама 08.12.2016 Берлин қаласы)  тақырыптарында өткізілген дөңгелек үстелдің жұмысына қатысты.

Профессор А.С. Әділова Гумбольдт атындағы Берлин университетінде. 2016 ж.

Кафедра шетелдік әріптестерімен белсенді қарым-қатынасты жолға қойған. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы халықаралық жоғары оқу орындарымен  тығыз ғылыми байланыста. Ол ЖОО-мен филолог магистранттар мен Ph.D. докторанттарды даярлауға қатысты   келісімшарт жасалып, меморандумға қол қойылған:

  1. «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Өзбек мемлекеттік Әлем тілдері университеті профессоры Маханбет Джусупов арасындағы КЕЛІСІМ.
  2. «Филология» бағыты бойынша философия докторантурасы бағдарламасын енгізу бойынша консалтингтік жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Өзбек мемлекеттік Әлем тілдері университеті профессоры Маханбет Джусупов арасындағы МЕМОРАНДУМ.
  3. «Филология» бағыты бойынша философия докторантурасы бағдарламасын енгізу бойынша консалтингтік жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Өзбек мемлекеттік Әлем тілдері университеті философия докторы (Ph.D) Нурсултан Джусупов арасындағы МЕМОРАНДУМ.
  4. «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Өзбек мемлекеттік Әлем тілдері университеті арасындағы КЕЛІСІМ.
  5. «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Шыңжан университетінің (Қытай) профессоры Гулила Алтенбек арасындағы КЕЛІСІМ.
  6. «Филология» бағыты бойынша философия докторантурасы бағдарламасын енгізу бойынша консалтингтік жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Шыңжан университетінің (Қытай) профессоры Гулила Алтенбек арасындағы МЕМОРАНДУМ.
  7. «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Ресей Халықтар достығы университетінің (Ресей) профессоры Улданай Бахтикиреева арасындағы КЕЛІСІМ.
  8. «Филология» бағыты бойынша философия докторантурасы бағдарламасын енгізу бойынша консалтингтік жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ профессоры Шара Мажитаева мен Ресей Халықтар достығы университетінің (Ресей) профессоры Улданай Бахтикиреева арасындағы МЕМОРАНДУМ.
  9. «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету туралы Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ доценті Тұрсынова Мархаба Ахметқалиқызы мен Қытай Халық Республикасы Іле педагогикалық университетінің профессоры Патиман Бидола арасында КЕЛІСІМ.

Факультет ғалымдары шетелдік әріптестерімен, 2018 ж.

Ынтымақтастық нәтижелері:

ЖОО атауы (елі) Құжат түрі Ынтымақтастық түрі Нәтижелер
2015 г.
1 Өзбек мемлекет-тік Әлем тілдері универси-теті Меморандум,  оқу орнымен келісім Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ( PhD) ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету Проф. М.Джусуповпен бірге мақала:   «Язык, речь, речевая деятельность: пони-мание и терминоло-гизация в казахском и узбекском языках»// Язык и культура в социокультурном пространстве. –Szombathely: Savaria University Press, 2015. –P.40-47. Interculturala _ 2015
Ховда университеті Баян Өлгий, Монғолия Ізденуші /хат жазысу/ Ізденуші К.Хожағайынмен бірлесіп мақала:   «Kазақ  әдебиетiндегi мысал жанрының  қалыптасуы мен дамуы»// Materials of the XI International scientific and practical conference, «Fundamental and applied science», – 2015. Vol. 11. Philological sciences. Sheffield: Science and education LTD. Р.23-25.
2016г.
ҚХР, Іле педагогикалық университеті келісім «Филология» бағыты бойынша философия докторанттарының ғылыми жұмыстарына бірлесіп жетекшілік ету М.А.Тұрсынова мен П.Бидола бірлесіп жазған 2 мақала жарияланды:

1.Көне және қазіргі түркі тілдеріндегі лексикалық сабақтастық. Қарағанды университетінің  Хабаршысы. Филология сериясы. – 2016. – №4 (84). – Б. 8-13

2.Түркі тілдері лексикасын салыстыра зерттеу тәжірибесінен

«Ұлы дала» 1-ші гуманитарлық ғылыми форумының матер. – Астана, 2016. – Б. 319-327.

2017-2018 оқу жылынан бастап филология ғылымдарының кандидаты, доцент М.А.Тұрсынова Түркияның Ататүрк университеті әдебиет факультетімен ғылыми байланыс жасауды бастады. Осының нәтижесінде аталған оқу орнының қазіргі түрік диалекттері мен әдебиеттері кафедрасының ғалымы Эсра Явузбен бірлесіп жазған мақала Ататүрк университетінің ғылыми журналында түрік тілінде жарияланды: «Türk dillerinde ben, sen, o zamirlerinin çekimlenmesi». – Atatürk University Journal of Faculty of Letters Sayı. – 2017. – №59. – B. 249-256.

Факультет магистранттары ҮІ халықаралық симпозиумда. Бішкек, 2014 ж.

Кафедра магистранттары жыл сайын Евразия академиясында Братислава қ. (Словакия) шетелдік білім беру жүйесінен тәжірибе жинақтау, оқытудың негізгі әдістемелерін үйрену, мәдениетаралық қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді қарастыру, түрлі құбылыстарға лингвистикалық талдау жасай білуге үйрену мақсатында шетелдік тағылымдамадан өтті.

Кафедраның ПОҚ шетелдік ғалымдардың дәрістеріне, семинарларына үнемі қатысып отырады. Мәселен, 20.06.-22.06. 2013ж. аралығында Ломоносов атындағы МГУ профессоры  Н.П. Андрюшинаның «Лингводидактическое тестирование и проблемы функциональной грамотности» тақырыбындағы дәрісін, PhD докторы, Батыс-Венгер университетінің Славян Филологиясы Институтының ғылыми-зерттеу тобының меңгерушісі профессор Михай Фрешлидің: «Язык и литература в мире глоболизации» 31.10.2014ж. және  мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелеріне арналған «Новые пути межкультурной коммуникации» дәрістеріне 11 қазан 2017 ж. қатысып, сертификат алды.

Кафедрада жасалатын ғылыми бағыттар

ТІЛ ЖӘНЕ ТАНЫМ

Лингвистика ғылымында соңғы жылдары көптеген жаңа бағыттардың  пайда болғаны белгілі.Тіл арқылы көрініс тапқан санадағы дүниелер бейнесін анықтау, тілді когнитивтік тұрғыдан зерттеу қазіргі кезде әлемдік тіл біліміндегі негізгі бағыттардың біріне айналып отыр.

Қазіргі жаһандану үдерісі тіл білімінде тіл және таным  бағыты бойынша жаңа зерттеулердің жазылуына  әсер етті. Бұл жалпы тіл білімінде когнитивтік лингвистика саласының  қалыптасып, дамуына  әсер етті.

Ғасыр тоғысында негізі қаланған тіл біліміндегі жаңа  бағыттың басты мақсаты – тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін кеңейту; санада тілге дейінгі бейнеленген дүниелердің ішкі мәнін түсіндірудің әдіс-тәсілдерін қарастыру, логикалық-позитивті және эстетикалық таным-білімнің реттелген, жүйеленген, өңдеуден өткен ақпараттарын тіл арқылы іздеп айқындау.

2017 жылы кафедраның оқытушылар құрамы 50 аса ғылыми жұмыстарын жариялады, олар Болгарияда, Канадада, Прагада, Польшада, Словакияда,АҚШ-та, Тамбовта, Москвада, Башқұртстанда жарық көрді. Сондай-ақ 2 оқу құралы мен 1 оқу-әдістемелік құралы баспадан шықты.

Кафедра ұжымы осы ғылыми бағытта қарқынды жұмыс істеуде. Мәселен, 2017 жылы профессор Ш.Мажитаева мен доцент Ж.Д. Рапишеваның авторлығымен «Әдеби тілдің функционалдық стильдері: қалыптасуы мен дамуы» – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 211 б., профессор А.С.Адилованың «Қабылдау стилистикасы» – Алматы: «ССК» баспасы, 2017. – 128 б. атты оқу құралдары, кафедра доценттері З.Н.Жуынтаева мен М.А.Тұрсынованың авторлығымен «Қазақ тілі тарихын дәуірлеу мәселелері» оқу-әдістемелік құралы жарық көрді.

Аталған ғылыми бағыт бойынша кафедра ұжымы жариялаған ғылыми мақалалар:

Мажитаева Ш.    Phenomenon of Tolerance in the Information society. European Journal of Science and Theology. August 2017. –vol.13. -№4.    –Р.111-121. http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/65/Contents%2013_4_2017.pdf. /Scopus/

Мажитаева Ш.    Transformation of the pr industry in the context of digital technologies development. Man In India, 97 (22).:  – Р.11-23   /Scopus/

Мажитаева Ш.«Жақсылық» және «жамандық» ұғымының  концептілік мүмкіндігі // Achievement of high school  – 2017:  материали за  XІІІ международна научна практична конф. Vol. 6.  –София: «Бял Град БГ»  ООД, 2017.  –С.45-49.

Әділова А.С.       Особенности медиатекста казахстанского инета. Материалы межд. конф. «Интерпретация текста». 24-25 ноября. – Чита, 2017.

Тұрсынова М.А.         Türk dillerinde ben, sen, o zamirlerinin çekimlenmesi. Atatürk University Journal of Faculty of Letters Sayı. – 2017. – №59. – B. 249-256

Жуынтаева З.Н. Қазыбек бидің шешендің сөздеріндегі күрделі синтаксистік тұтастықтар. Қаздауысты Қазыбек бидің Қаздауысты Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойына арналған «Ұлттық руханият және Қаздауысты Қазыбек би мұрасы» атты ғылыми-практикалық республикалық конференция материалдарының жинағы. – Қарағанды, 2017. – Б.92-95.

Қалиев Б.А. Қазақ ұлттық ойын атауларының сөзжасамы. М.Әуезов және қазақ руханияты: М.Әуезовтің 120 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 20-21 қазан.  – Қарағанды, 2017. – Б. 55-57.

Қазанбаева А.З.          Батырлар жырындағы этномəдени лексика. Қарағанды университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. – №3 (87)/ 2017.   –Б.12-17.

Рапишева Ж.Д. Қазақстанда электронды құжат айналымының қалыптасуы. М.Әуезов және қазақ руханияты: М.Әуезовтің 120 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 20-21 қазан.  – Қарағанды, 2017. – Б. 55-57.

Рахымберлина С.Ә.   Сөйлеушінің өзіндік аясы: таным және пайым. Қазақ тілі мен түркітанудың өзекті мәселелері: ХХІ ғасырдағы рухани жаңғыру. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Назарбаев Университеті 26-28 қазан. – Астана, 2017. – Б. 18

Түйте Е.Е. Қазіргі жастардың сөйлеу тілі. М.Әуезов және қазақ руханияты: М.Әуезовтің 120 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 20-21 қазан.  – Қарағанды, 2017. – Б. 55-57.

Ажарбекова Э.Н.       Transmission of definite/indefinite meaning through context in Kazakh linguistics. Қарағанды университетінің Хабаршысы. Филология сериясы. – №3 (87)/ 2017.   –Б.18-23.

Кафедра оқытушылары «Тіл және таным» мәселелеріне арналған конференцияда, 2017 ж.

Кафедра  профессоры  Ш.Мажитаева қазақ әдеби тілінің мәселелері бағытында да еңбек етуде. Ш.Мажитаеваның қазақ әдеби тілінің қалыптасуы мен дамуына қатысты еңбектері осы ғылыми бағытпен тікелей байланысты. Функционалдық стильдер тарихи категория ретінде әдеби тілдің дамуының маңызды көрсеткіштері болып табылады. Ш. Мажитаеваның еңбектерінде көркем әдебиет стилінің, мерзімді баспасөздің, ғылыми шығармалардың, ХХ ғ. бірінші жартысындағы ресми-іскери құжаттар стилінің ерекшеліктерін анықтау мақсатында кешенді зерттеулер жүргізіледі. Осы ғылыми бағыт бойынша 1 докторлық (2000) и 5 кандидаттық  диссертация (Курмамбаева Ж.Д. (Рапишева) — 2003) Түйте Е.Е. (2009), Нығметова Н. (2010), Хамзина Г. (2010), Кенжитаева Ж.Л. (2010) қорғалды.

Кафедрада жүргізілетін тәрбиелік жұмыс

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған іс-шара

КФ – 11 тобы Қарағанды облыстық тілдерді дамыту орталығында практикадан өтуде. Жетекші – ф.ғ.к., доцент З.Н.Жуынтаева

Қазақ тіл білімі кафедрасында 12 оқытушы бар. Оның 8-і топ кураторлары. Атап айтқанда, КФ-11 тобына Э.Н.Ажарбекова, КС-11, КСк-11 тобына Б.Р.Хасенов, КФ-21 тобына профессор А.С.Әділова, КСк-21 тобына доцент Б.А.Қалиев КФ-31 тобына доцент М.А.Тұрсынова, КС-31 тобына доцент Ж.Д.Рапишева, КФ-41 тобына доцент А.З.Қазанбаева, КС-41 тобына доцент З.Н.Жуынтаева кураторлық етеді.

Қазақ тіл білімі кафедрасында студенттер мен оқытушылар құрамына азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбие беру, рухани-өнегелі тәрбие беру, полимәдениетті тәрбие беру, әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету, ақпараттық-насихаттау жұмысын жүргізу, студенттер мен оқытушылар құрамының білімге және дамуға қажеттілігін, әлеуметтік маңызды және жеке қасиеттері мен тұлғаның коммуникативтік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды өткізу, олардың арасында экологиялық, дене тәрбиесін беру және саламатты өмір салтының денсаулық сақтау ортасын қалыптастыру бойынша іс-шаралар өткізу, тағылымдамалар ұйымдастыру және жас мамандарды жұмысқа орналастыру, еңбектік және экономикалық тәрбие, интеллектуалдық мәдениетті дамытуға, жас дарындарды дамытуға және қолдауға бағытталған іс-шараларды өткізу жұмыстары кафедраның тәрбие жұмысы жоспарына сай атқарылып келеді. Кафедрадағы тәрбие жұмысының барысы кафедра, деканат, факультет Кеңесінің мәжілістерінде үнемі қаралып отырды.

Студенттердің ғылыми-зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту жұмысы бойынша филология факультеті студенттеріне кафедра оқытушылары Ш.Мажитаева, А.Әділова, Т.Пірімбетов, Б.Қалиев т.б. жетекшілік жасап, студенттер аймақтық, республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға үнемі қатысып отырады. Кафедраның ұйымдастыруымен 20.12.2013 жылы профессор Ә.Болғанбаевтың 85 жылдығына орай ұйымдастырылған «Тілтанудағы ірі тұлға» және 11.04.2014 жылы профессор Х.М.Нұрмұқановтың 85 жыл толуына орай қазақ тіл білімі кафедрасының ұйымдастыруымен «Сөз және шеберлік» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциялар өтті.

Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту, мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізуге байланысты атап айтар болсақ:

19.09.2013 жылы КФ-21 тобының студенті Г.Абаканова ҚР халқының Тілдері күні қарсаңында ұйымдастырылған «Тілдарын – 2013» байқауына қатысып, жүлделі 3 орынды иеленді (Кураторы – А.С.Әділова).

20.09.2013 жылы КФ-21 топтары ҚР халықтарының Тілдері күні қарсаңында ұйымдастырылған «Тіл – татулық тірегі!» атты республикалық жастар форумына қатысты (Кураторы – А.С.Әділова).

04.10.2013ж. – Кок-23, КСк-21 топ студенттері ұстаздар күніне орай «Ісі аңыз – ізгі адам» атты мерекелік іс-шара ұйымдастырды (Кураторы – Б.А.Қалиев).

07.10.2013ж. – факультетте КФ-21 тобының ұйымдастыруымен «Біз кімге еліктейміз?» ток-шоуы өтті (Кураторы – А.С.Әділова).

30.10.2013 жылы КФ-31 тобының студенттері облыстық «Бұқарекең жырлайды» атты дәстүрлі Бұқар жырау оқуларына қатысты (Кураторы – М.А.Тұрсынова).

18-22.11.2013 жылы факультеттің 1 курс студенттері ҚарМУ-дың тарихы мұражайына кураторларымен бірге саяхат жасады.

2013 жылдың желтоқсан айында қазақ тіл білімі кафедрасының кураторлары топтарында «ҚР Тұңғыш Президентінің қазақстандық мемлекетті қалыптастырудағы рөлі» және «Қазақстан – 2020: болашаққа жол» Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын (бірінші кезең 2013-2015 жылдар) жүзеге асыру аясында азаматтық белсенділік позициясын қалыптастыру және студенттер бастамашылдығын дамыту бойынша және «Тұңғыш Президенттің қазақстандық мемлекеттің қалыптасуындағы рөлі» атты тақырыптарда кураторлық сағаттар өткізді. Хаттамалары бар.

10.12.2013 жылы Е.Е.Түйте мен факультеттің 12 магистранты Қазақстанның жас депутаттар ассоциациясы өткізген «Будущее представительных органов власти» атты шараға қатысты.

12.12.2013 жылы КФ-31 тобының студенттері Н.В.Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап кітапханасы ұйымдастырған «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» атты поэтикалық марафонға қатысты (Кураторы – М.А.Тұрсынова).

14.12.2013 жылы Е.Е.Түйте, Б.Р.Хасенов Кеншілер мәдениет сарайында өткен ҚР Тәуелсіздігінің 22 жылдығына орай ұйымдастырылған мерекелік жиынға қатысты.

29.01.2014ж. – Е.Е.Түйте мен факультеттің 8 студенті құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен өткен «Профилактика преступлении и праванарушении» атты семинарға қатысты.

18.03.2014ж. – «Шабыт» ақындар клубының бастамасымен Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына орай «Қарағанды – жер жәннаты Арқадағы» атты поэзиялық кеш ұйымдастырылды. Кешке танымал ақындар, әншілер шақырылды. Кешті кафедра оқытушысы Е.Е.Түйте жүргізді.

20.03.2014ж. – кафедра оқытушыларының ұйымдастыруымен Ұлыстың ұлы Күні қарсаңында ұйымдастырылған «Наурыз-мейрамы» атты мерекелік шара өтті.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» идеясын қолдау мақсатында топ кураторлары топтарында кураторлық сағаттар өткізді.

Оқу жылының басынан жоспарланған мәдени іс-шараларды кафедра оқытушылары жатақханада да өткізді. Сонымен қатар, жатақханаға мереке күндері де кафедра оқытушылары қосымша кезекшіліктерге барып отырды.

Кафедра кураторлары «Жас талап – молодое дарование – 2013», «Студенттер қатарына қабылдау-2013», байқауларына студенттерді қатыстырып, белсенділіктерін көрсетті. «Жас талап – молодое дарование – 2013» байқауы бойынша филология факультеті гран-при иегері атанды.

«Университет аумағы мен бекітілген территорияларды тазалау мен қалыпқа келтіру бойынша екіайлық шарасын» өткізу жоспарына сәйкес кафедра оқытушылары мен студенттері күз айларында республикалық, облыстық, қалалық, жалпыуниверситеттік сенбіліктерге шықты. Сонымен қатар, «Тазалық бейсенбісінде» кафедраға қарасты дәрісханалар жуып тазаланды.

 

 Қазақ тіл білімі кафедрасының доценті, ф.ғ.к., тәрбие ісі жөніндегі деканның орынбасры Е.Е.Түйте. Жас талап – 2013. Дайындық барысы

 Жас талап – 2014

 Ф,ғ.к., доцент Б.А.Қалиев және КФ-21 тобының студенттерінің Ішкі істер қызметкерлерімен кездесуі

 Профессор А.С.Әділова және КФ-31 тобының студенттері. Астана қаласында өткен пәнаралық олимпиада. ІІІ орын

Top