Қылмыстық құқық және криминология

Кафедра тарихы


Кафедра меңгерушісі Машабаев Аманбек Жуканович

Кафедраның меңгерушісі, з.ғ.к. Машабаев Аманбек Жуканович

1977 жылы экономика және заң факультетінің бөлінуіне байланысты үш кафедра құрылды: мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, азаматтық құқық және процесс, қылмыстық құқық және процесс.

қылмыстық құқық және процесс кафедрасының бірінші кафедра меңгерушісі заң ғылымдарының кандидаты, доцент Курманов К.Ш. болды.

Сонымен бірге кафедраны з.ғ.к., доцент А.В.Попов, з.ғ.к., доцент К.К.Кусниденов, з.ғ.к., доцент Куликов В.И., з.ғ.к., доцент Ижнина Л.П., з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж.

1991 жылы қылмыстық құқық және процесс кафедрасы екі жеке кафедраға бөлінді: қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық процесс және криминалистика.

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж., ал қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының меңгерушісі з.ғ.к., доцент Ким К.В. болып тағайындалды.

Доцент Балтабаев К.Ж. аға ғылыми қызметкер қызметіне ауысуына байланысты 1996 жылы кафедраның меңгерушісі з.ғ.к., доцент Машабаев А.Ж. тағайындалды.

Сондай-ақ кафедрада з.ғ.к., доцент Ағыбаев А.Н. (қазіргі уақытта з.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі,), з.ғ.к., доцент Курманов К.Ш.(қазіргі уақытта Қырғыз ұлттық мемлекеттік университетінің профессоры,з.ғ.д.), з.ғ.к., доцент Жунусов Б.Ж. (қазіргі уақытта «Фемида» Қарағанды заң институтының ректоры,з.ғ.д., профессор), Дулатбеков Н.О. (қазіргі уақытта з.ғ.д., профессор, ҚР Мәжіліс депутаты), з.ғ.к., доцентНуртаев Р.Т. (қазіргі уақытта Қазақ гуманитарлық заң университеті, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.д., профессор), з.ғ.к., доцент Балтабаев К.Ж. . (қазіргі уақытта, ҚР Конституциялық Кеңесінің мүшесі, з.ғ.д., профессор), аға оқытушы Сыздық Б.К. (қазіргі уақытта з.ғ.к., «Қарағанды Болашақ Академиясы» қылмыстық және азаматтық құқық кафедрасының меңгерушісі).

Бүгінгі күні кафедрада 12 оқытушы қызмет етеді, оның ішіне 5 з.ғ.к., және 7 аға оқытушы. Кафедраның 10 оқытушысы сабақты қазақ тілінде береді. ПОҚ орта жасы 32 жылды құрайды.

Кафедра «Құқықтану», «Кеден ісі», «Халықаралық құқық» және «Құқық және экономика негіздері» мамандықтары бойынша студенттерді оқытуды қамтамасыз етеді.

Оқу жоспарына сәйкес кафедраның оқытушыларымен бес негізгі пән және төрт арнайы курс жүргізіледі. Негізгі пәндер: Қылмыстық құқық Жалпы бөлім, Қылмыстық құқық Ерекше бөлім, Қылмыстық атқару құқығы, Криминология және Құқықтық статистика негіздері. Арнайы курстар: Қылмыстарды саралау теориясы, Жаза тағайындау теориясы және тәжірибесі, Конфликтология, Криминалды психология.

2003 жылдан бастап қылмыстық-құқықтық мамандану студенттері үшін кафедра жаңа арнайы курстар жасап шығарды: Меншікке қарсы қылмыстарды саралау сұрақтары, Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату, Экономикалық қылмыстарды саралау, Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар, Халықтың денсаулығына және адамгершілігіне қарсы қылмыстар.

Кафедраның пәндері бойынша оқу үрдісі оқу-әдістемелік құралдармен, әдістемелік құралдармен, әдістемелік нұсқаулықтармен, сөздіктермен қамтамасыз етілген.

Қылмыстық-құқықтық маманданудың түлектері сот билігінің, прокуратураның, ІІМ, адвокатураның мамандары ретінде, сот орындаушылары және т.б. жұмыстарға бағытталады.

Кафедра өзінің ғылыми қызметінде Б.С.Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды заң институтының және «Қарағанды Болашақ Академиясының» қылмыстық құқық және криминология кафедрасымен тығыз байланыста, олардың жетекші ғалымдары кафедраның ізденушілеріне ғылыми жетекшілік етеді, диссертациялық зерттеулерді бірге талқылауды жүргізеді. .

Оқытушылар құрамы
Мамандықтар
Кафедра обеспечивает обучение студентов по специальностям «Юриспруденция», «Таможенное дело», «Международное право» и «Основы права и экономика» для студентов дневной и заочной формы обучения.
Халықаралық ынтымақтастық

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасы мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес ұйымдармен, жақын және алыс шетел ЖОО-ның қылмыстық-құқық пәндері кафедраларымен белсенді қызмет жүргізеді.

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушылары қолданыстағы қылмыстық және қылмыстық-атқарушылық заңнаманың жеке нормаларын түсіндірумен тұрақты түрде шұғылданады, мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдарға заңгерлік көмек көрсетеді. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жүйесі үшін кадрларды даярлау, кәсіби қайта даярлау және арттырудың қазіргі заманғы тиімді жүйесін қалыптастыру саласында ынтымақтастық және бірлескен қызмет жасау туралы 2013 жылғы 5 желтоқсандағы Келісім (Мәскеу қ.) шеңберінде қалмыстық құқық және қылмысты зерттеу кафедрасы және ПОД/ФТ саласындағы Желілік Институты белсенді қатысушы.

Кафедра басшылығы мен оқытушыларының басшылығымен жыл сайын студенттер және магистранттар республикалық, өңірлік, халықаралық ғылыми-теориялық конференцияларға, ғылыми студенттік жұмыс конкурстарына белсенді түрде қатыса отырып, сол шеңберде номинанттар мен лауреаттар бола алады.

Ғылыми бағыттар
Қылмыстық құқық және криминология мен қылмыстық процесс және криминалистика кафедралары Болгария Республикасының Св. Климент Охвицкий атындағы София университеті философия факультетінің п.ғ.д., профессор Бойко Ганчевскиймен бірлесіп, ІІМ Академиясы заң факультетінің психология және қылмыстық полиция кафедрасы «Балаларды жыныстық қанау: қылмыстық -психологиялық аспектілері» монографиясымен 2013 жылы жұмысын бастады.
Кафедра еліміздегі өңірлер бойынша Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-нің ішінде, сондай-ақ шетелдерде халықаралық, ғылыми-тәжірибелік және ғылыми-теоориялық конференцияларға белсенді түрде қатысып тұрады.
Кафедраның негізгі ғылыми бағыттары:
• Жеке адамға қарсы қылмыстардың біліктілік мәселелері;
• Әділ сотқа қарсы қылмыстардың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаты;
• Қылмысқа қатысудың теориялық мәселелері;
• Қылмыстық-атқарушылық құқықтың маңызды проблемалары;
• Абайсыз қылмыстың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаты.


Тәрбиелік жұмыс

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының тәрбиелік жұмыс процесі студент жастардың жеке басының кәсіптік дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға, жоғары оқу орны түлектерінің рухани, адамгершілік, патриоттық, азаматтық, еңбекқорлық, жауапкершілік, ұйымдастырушылық, дербестік, бастамашылық, тәртіптілік, өзін-өзі шығармашылық танытуға, салауатты өмір салты мен мәдени құндылықтарына ұмтылу қабілеті сияқты әлеуметтік – жеке бас сапаларының базасы ретіндегі кәсіптік және жалпы мәдени құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

Кафедрадағы тәрбиелік жұмыс бекітілген жоспар бойынша жүргізіледі. Студенттерді тәрбиелеудің проблемалары мен міндеттері кафедра мәжілістерінде қарастырылады, оқытушылардың және тәрбиелік жұмыс үшін жауапты курс-инспекторының есептері тыңдалады, бұл кафедра мәжілісінің хаттамасында көрсетіледі.

Кафедра оқытушыларымен тәрбиелік жұмысты ұйымдастырудың формалары мен әдістері жыл сайын жетілдіріп тұрады. Конкурстар, әңгімелесулер, дебаттар, пікір-таластар, кураторлық сағаттар, кездесулер, дәрістер, экскурсиялар, тәжірибелі жұмыскерлермен кездесулер және т.б. сияқты тәрбиелік жұмыс түрлері кеңінен қолданылады.

Кафедра оқытушыларымен жүргізілген тәрбиелік ісшаралар студенттердің шығармашылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін, студенттік өзін-өзі басқаруды дамытуға, студенттердің қоғамдық белсенділіктерін арттыруға бағытталған.

Қазақтандық патриотизмді қалыптастыруға, адамгершілік, ізгілік және жалпы адамгершілік құндылықтар идеялары негізінде тәрбиелеуге бағытталған тәрбиелік жұмыстардың мазмұны, формалары мен әдістері жоғары кәсіби білім беру және маманның қабілеттілікке бәсекелестік модельдеріне сәйкес келеді.

Мамандарды, медицина жұмыскерлерін қатыстырып, ЖИТС-пен күрес орталығы мамандарының қатысуымен кинофильмдерді көрсетіп, салауатты өмір салтын насихаттап, құқық бұзушылықтың, діни экстремизммен және лаңкестіктің, ЖИТС және нашақорлықтың алдын алу жөніндегі тәрбиелік жұмыстарға ерекше көңіл бөлінеді сонымен бірге Мемлекет Басшысының Жолдауын түсіндіру бойынша үлкен жұмыстар жүргізіледі.

Студенттердің дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтын қалыптастыру жұмыстары назардан тыс қалдырылмайды. Аталған бағыт студенттерде салауатты салттың саналы қажеттілік пен дағдыларын қалыптастыруды, бейәлеуметтік мінез-құлықтың пайда болуына теріс қатынастарды қалыптастаруды қарастырады.

Университет кафедрасымен жалпы студенттердің сондай-ақ қоршаған ортаға, табиғатқа, этикалық жауапкершілік қатынастарын, олармен ақылға қонымды қатынасты қалыптастыру және дамыту, еңбек акцияларына белсенді қатысу қажеттілігін қалыптастыру қолға алынған.

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессор -оқытушылар құрамы сонымен бірге жетекшілік ететін курс студенттері сенбіліктерге белсенді түрде қатысып тұрады.

Top