Қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының тарихы

Кафедраның тарихы
 • Кафедраның тарихы


  Кафедра меңгерушісі з.ғ.к.доцент Жамиева Р.М.

  Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің Заң факультетінде 1991 жылы маусымында қылмыстық құқық және іс жүргізу кафедрасының құрамынан қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы ерекшеленді 2001 жылы з.ғ.к. доценті Ким Клара Васильевна басқарған кафедраның қалыптасуына және дамуына түбегейлі үлес енгізген. Ол кафедраның әдістемелік, оқу ұйымдастырушылық, тәрбиелік жұмысымен айналысты және аспиранттардың ғылыми жетекшісі болды. Осылай кафедраның оқытушылары оның жетекшілігмен кандидаттық диссертацияларды қорғады 1999 жылы Р.М. Жамиева , 2003 жылы Л.К. Аренова, 2007 жылы – Б.Р. Сембекова

  Кафедраның бастаулары з.ғ.к., доцент А.В.Попов, з.ғ.к.,доцент М.А.Сон, з.ғ.к., доцент Г.Ж. Сулейменова, з.ғ.д., профессор А.В. Кудрявцева, доцент В.Е. Сухотерин және басқалар. Олардың дәрістерін студенттер жетістікпен қолдануды. 1993-1994 жылдары кафедра бұрын жұмыс істеген А. В. Кудрявцева қазір Ресей федерациясының судьсы болып жұмыс істейді. Сонымен қатар кафедра құрамында келесі оқытушылар жұмыс істеді: Ж. М. Нурмуханов, К.С. Сартабаев, Н.М. Дузельбаев, М.Р. Джаксимбеков, С.А. Бекжанова, К.А. Кремляков, Ю.М. Сон, Н. Б. Муздыбаев, Б.Т. Муканов, Сембекова Б.Р. Р.Н. Шайхаденов, С.В. Захарова және басқалар. Қосымша жұмыс істеуге тәжірибелік және ғылыми басты мамандар шақырылды: з.ғ.д., профессор Ю.Д. Лившиц, Г.В. Оленберг, з.ғ.м., доцент, психиатр Т.К. Кудеринов, соттық медик А.Е. Кирнос, з.ғ.к., доцент А.О. Шакенов, з.ғ.д., проф. А.Н. Ахпанов, з.ғ.д., проф. Т.Е. Сарсенбаев, з.ғ.к. доцент А.К. Калиев және басқалар.2004-2012 жылдары кафедрада эксперт-криминалист, білімі бойынша химик, отставкадағы подполковник, аға лобарант, инженер Полященко Л.Н., жұмыс істеді.

  Қазір кафедра құрамында кафедра меңгерушісі з,ғ,к, доценті Р.М. Жамиева (1992 бітіруші), доценттер: В.Е. Сухотерин (1979 бітір), к.ю.н., доцент Б.Р. Сембекова (1985, ҚазМУ біт), з.ғ.к. Л.К. Аренова (1997 бітір); аға оқытушылар: Г.Б. Султанбекова , ҚазМУ біт 1985), М.Т. Абзалбекова (2001 бітір), Н.М. Тусупов (2003 бітір), Г.В. Оленберг, оқытушылар бакалавриат және магистратураны бітірушілер ҚАрМУ Амантаева А.А. Джузганова З.Б. Жуманбаева. Қазіргі уақытта кафедраға шақырылған заң ғылымдарының кондиттары мен профессоры А.О. Шакенов, А.К. Калиев, және аға оқытушы С.В. Захарова жұмыс істейді. Кафедрада академиялық мобильдік шенберінде София (Болгария) университетінің заңгері және білімі бойынша психолог, психология ғылымдарының докторы, профессоры Бойко Ганчевски жұмыс істейді.

  Барлық оқытушыларда заң ғылымдарының академиялық дәрежесі, базалық заң білімі, ғылыми педагогикалық стажы және құқық қорғау органдарында жұмыс істеген тәжірибелері бар. Доцент Л.К. Ареновада екінші жоғары психологиялық білімі бар. Жамиева Р.М. «Үздік оқытушы – 2007» грант атағына иеленді. Кафедра оқытушылары өз кәсіби деңгейін тұрақты жоғарылатуда, университет пен облыстың өмірінде белсенді істер атқаруда. Бұл шет елдік және аумақтық сертификат пен диплом, Қазақстан Республикасының білім және ғылым минстрінің, Университет және факультет басшылығының грамоталарымен және қала әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Екі оқытушы адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияланды.

  Кафедра халықаралық ғалымдармен байланыстары бар Ресей, Германия, Болгария, Литва, Украина, Беларус, Өзбекістан. Ғылыми тәжірибелік конференцияларда, жинақтарда, ғылыми еңбектерінде белсенді қатысып шығарылуда.
Кафедраның құрамы
 • Кафедраның құрамы

  Жамиева Роза Муслимовна – қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының меңгерушісі, заң ғылымдарының кандидаты және доцент.

  Негізгі жұмысы:

  1. Қылмыстық істер бойынша адвокаттың қорғау тактикасы. Учебное пособие. – Алматы, 2000. – 14,25 п.л. (в соавторстве Е. Каиржановым);
  2. Қылмыстық істерде қорғаудың криминалистикалық және іс жүргізу мәселелері. Учебное пособие. – Караганда, 2004. – 10,06 п.л.;
  3. Тергеу әрекеттеріне адвокат қорғаушы ретінде қатысу (по материалам Российской Федерации и Республики Казахстан). – Караганда, 2008. – 9,75 п.л. (в соавторстве с В. Федерякиным);
  4. Кәсіби қорғауда тактика шешімдерінің қабылдау және іске асыру теорияы //Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты: Сб. статей. – Екатеринбург, 2002, 1,5 п.л.;
  5. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теоретикалық-құқықтық аспектілері Монография. – Караганда:- Издательско- полиграфический центр Казахстанско-Российского университета, 2012. – 198 с. (С. 100-154)
  6. Қылмыстық іс жүргізуде айыптауды қорғаудың теориялық мазмұнының кейбір аспектілері // Школы и направления уголовно-процессуальной науки Доклады и сообщения на учредительной конференции Международной ассоциации содействия правосудию. Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г. /Под ред. А.В. Смирнова. – СПб., 2005. – С. 90-94
  7. Применение данных психологии поведения в адвокатской деятельности//Бюллетень международной ассоциации содействия правосудию. – 2012. – № 1(6) с. 27-37

  Негізгі ғылыми бағыттары қылмыстық іс жүргізуде жеке тұлғаның заңды мүдделерін және құқықтарын қорғау, Қазақстан ұлттық заңнамаларының халықаралық құқықтық нормалары мен стандарттартарының имплементациялық мәселелері және қылмыстық заңсыз құдалау қатысушыларының құқықтарын қорғау мәселері болып табылады.

  Криминалистикалық адвокатолия мектебі– 1999 жылы Қазақстанда және кеңестік кезеңнен кейінгі мемлекеттер аумағында бірінші рет профессор Каиржанов Е.И. және Ким К.В. бірлесіп жасалған.

  Халықаралық бірлестіктер: Болгария Республикасының профессоры қонағы Бойко Ганчевски – криминалды мінез құлықтың диогностикасы мен зерттеу мәселелері, полиграфты қолдану мәселелері. Болгар тіліндегі ұжымдық монография «жедел-іздестіру тобы мен психологиялық профилдік қызметіндегі полициялар ұрлық жасаған айыпкерлерді табу»София, Республика Болгария, учебник «Криминальное поведение: диагностика и исследование»(қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының ұжымы), оқулық құрал «Криминалистикалық психология»(ұжымдық автор ), тақырып бойынша монография «Терроризм және діни экстремизм (психологиялық және құқықтыұ аспектлер)»( ұжымдық)

  Аренова Лейла Клементьевна– қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының заң ғылымдарының кандидаты.

  Ғылыми бағытыты – Криминальное поведение: диагностика и исследование. Учебник. – Караганда, 2013 (в соавторстве). Криминалистическая психология. Учебное пособие. – Караганда, 2015. (в соавторстве)

  Сухотерин Владимир Егорович, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы

  Сухотерин В.Е. «заңтану» мамандығының «Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары» және «Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау» пәндері бойынша сабақ береді. Осы көрсетілген пәндер бойынша электрондық оқу-әдістемелік материалдар және оқу-әдістемелік кешендер жариялаған.

  Ғылыми бағытыты – Криминальное поведение: диагностика и исследование. Учебное пособие. – Караганда, 2013; Криминалистическая психология. Учебное пособие. – Караганда, 2015. (в соавторстве) Роль прокуратуры в обеспечении и защите прав человека в Республике Казахстан. Международная научно-практическая конференция “Европейская наука XXI века – 2012”. – Чехия, 2012.

  Сұлтанбекова Гульмира Булатовна Қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты – Криминальное поведение: диагностика и исследование. Учебное пособие. – Караганда, 2013. Проблемные вопросы института следственного судьи в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Сборник материалов международного круглого стола, посвященного 60-летию профессора КазГЮУ Ким К.В. – Астана, 2015.

  Абзалбекова Марал Тлеугабыловна – Қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты – Қылмыстық іс жүргізуде үкімді қаулылаудың процессуалдық негіздері. “Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін халықаралық құқықтық қамтамасыз ету” жоғарғы оқу орындары арасындағы ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Караганда, 2015.

  Оленберг Галина Васильевна – Қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты– «Судебная экспертология», «Криминалистика» дәрістік және семинар сабақтарын өткізеді. Онымен «Судебная экспертология», «Судебная экспертиза» курсы бойынша оқу-әдістемелік кешендер шығарылды, «Практикум по криминалистике (криминалистическая техника)», «Практикум по судебной экспертологии» оқулық құрал

  Тусупов Нурлан Мухамеджанович – қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты– The anglo-saxon and continental models existing juvenile justice.Современные проблемы криминалистики: Сборник материалов международного круглого стола, посвященного 60-летию к.ю.н., профессора кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Казахского Гуманитарно-Юридического Университета Ким К.В. (23 января 2015). Астана, 2015.

  Джузганова Аймеден Анапияевна қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты – Формирование и развитие кибернетики в криминалистике. Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов. Челябинск, 2013.

  Жуманбаева Зере Бакитжановна – қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты – Формирование и развитие кибернетики в криминалистике. Экономические, юридические и социокультурные аспекты развития регионов. Челябинск, 2013.

  Рысжанова Гульнур Саматовна – қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы.

  Ғылыми бағытыты – Қазақстан Республикасындағы Сот төрелігі және оның принциптері. Vedecky pokrok na Prelomu Tysyachalety. Прага 2013.


Мамандық туралы
 • Мамандық туралы

  5В0301000–«Заңтану»(бакалавриат)

  5B030200–«Халықаралық құқық»(бакалавриат)

  6М030100 – «Заңтану» (магистратура)

  Оқу процессінде кафедрада жеті міндетті профилді пәндер бойынша және онға жақын таңдау пәндер бойынша компонент оқытылып жатыр. Кафедра екі мамандық : 050301 – заңтану, 050302 – Халықаралық құқық бойынша әзірленеуде.


Халықаралық серіктестік
 • Международные сотрудничество

  Кафедра имеет тесные международные связи с учеными России, Литвы, Украины, Беларуси, Узбекистана и других. Это отражается в активном участии в научно-практических конференциях, сборниках научных трудов.
Кафедраның ғылыми қызметі
 • Кафедраның ғылыми қызметі

  Қылмыстық жеке түрлерін тергеу бойынша компьютерлік бағдарламаларына кафедра оқытушыларымен дайындалып енгізілді. Ерекше белгіліп айтқанда “Криминалистика” пәні бойынша ситуативтік тапсырмаларды шешу бойынша заң факультетінде компьютерлік бағдарламлар бірінше рет жасалды.

  Кафедра студенттердің заңи ойлануының дамуына ғана емес, сонемен практика қызметінде білімі мен дағдыларын қолдана алуына назар аударды. «ҚР Қылмыстық іс жүргізу», «Соттық риторика», «Адвокатура», «Прокурорлық қадағалау», «Криминалистика» пәндері бойынша сабақ өткізгенде оқытушылар студенттердің адамдармен тиімді және нәтижелі қарым-қатынас қабілеттіліктерін дамыта алуына, саяси пікірлер мен әлеуметтік теорияларды, жазылмаған ережелерді, құқық қағидаларының сілтемелерін дәлелдеу білуіне тырысады.

  Оқытушылар іс жүргізу әрекеттерін заң жүзінде сауатты рәсімде алауына, іс жүргізу әрекетін өндірісте қажетті операцияларды жасай алуына, қылмыстық сот өндірісі барысында пайда болатын ерекше және типті оқиғалардың кризистік бағаларын дағдыларын алуына өз күштерін салуда. Бұл бағыттың маңызы интерактивты әдістеме оқуларын қолдана алу болып табылады.

  Сабақта осы пәндер бойынша студенттерге тапсырмаларды орындау, іс жүргізу құжатттарын дайындау, іскерлік ойындарды өткізу, бағдарламалық тапсырмаларды орындау, оқулық фильмдерді көріп талқылау, және заңдық психология, трассология, іздерді алу бойынша семинарлық және тәжірибелік сабақтарға қатысады. Видеоға жазылған іскер ойындар оқытушымен біргелікте талданады.

  Соттардың жұмысымен танысу үшін кафедра оқытушылары жүйелі ағымдағы оқу жылдан бастап студенттерді аудандық және Қарағанды облыстық соттағы қылмыстық және азаматтық істер бойынша сот процесстеріне қатысып, сонымен қатар құқық қорғау органдарының қызметкерлерін кураторлық сағатқа шақырады.


Тәрбие жұмысы
 • Тәрбие жұмысы

  Университет және заң факультетінің тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасында тәрбие жұмысы өткізіледі. Жұмыс келесі негізгі бағыттар бойынша жүргізіледі:

  • қоғамдық-саяси, патриоттық және құқықтық тәрбие
  • адамгершілік, эстетикалық, этностықмәдени дамыту мен тәрбие
  • студенттің ғылыми-зерттеушілігі мен шығармашылығы
  • әлеуметтік жұмыс
  • спорттың жаппай түрлерін дамыту және салауатты өмір түрлерін насихаттау
  • жемқорлық және діни экстремизм әрекеттерін алдын алу
  • жатақханаларда тәрбиелік жұмыс

  Кафедрада тәрбие жұмысы топ кураторы және инсппектормен жүзеге асырылады. Куратор студенттердің үлгеріміне және сабаққа қатысуына негізгі назарын аударса ал инспектор тарапы бақылайды. Кафедра тұрақты негізде үлгерім барлауын жүргізеді.

  Кафедра кураторлары тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес тақырыптық кураторлық сағат өткізіледі. Бірінші курста кураторлар топпен танысады. Ережеге сәйкес, білім күні университеттің басшыларымен бірінші курс студенттердің кездесулеріне қатысады. Кураторлар жетекшілік топпен Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ археология және этнография мұражай; табиғат мұражайы кездесуді ұйымдастырады. Кураторлар кураторлық сағатта студенттерді Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің этикалық нормаларымен таныстырады жән түсіндіреді ҚарМУ де кез келген сыбайлас жемқорлықпен күрес, Қазақстан Республикасында антикоррупциондық саясатқа арнаулы тақырыпта кураторлық сағат өткізіледі және республикада антикоррупциондық заң талданып талқыланады. Университет, факультет және кафедра басшылары ағымдағы оқу жылдың жетекші топ студенттерін құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен, өкілеттерімен кездесулер өткізіледі. Жетекші топтың студенттері ғылыми зерттеушілік үйірмелерге, аймақтық, республикалық студенттердің олимпиада мен конференцияларына қатысады.

  Кафедра студенттердің адамгершілік, мәдени-эстетикалық, этномәдени тәрбиесіне көп назар аударады. Дәстүрге арналған К.С.Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік Орыс Халық Достық орден драма театры, Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры, Кеншілер мәдениет сарайы, бейнелеу көркем өнер облыстық мұражайы барады. Жетекші топтардың студенттерімен діни мәселер бойынша пікірталастар, әңгімелер, діни экстремизм мәселелер талқыланады. Жетекшілік топтардың студенттері әр түрлі ұлттық мерекеге, ұмытылмас күндерге, мерекелік шараларға студенттер белсенді қатысып, әзірленіп дайындалады «Студенттердің қатысуы», «Үздік топ», «Үздік студент», «Үздік куратор» конкурстарға қатысады.

  Тәрбие жұмысының ең негізгі бағыты болып кафедра кураторы отан сүйгіштік тәрбие деп санайды. Студенттермен бірге кураторлар мерекелік шараларға, Қазақстан Республика халқының тілдер күніне, мерекелік шаралардың өткізілуіне және ұйымдастырылуына, Ұлы Отандық Соғыс Жеңістер күніне арналған шараларға, университеттің және факультеттің ардагерлер кездесуіне қатысады, сонымен қатар кафедраның лабароторияларын, оқу корпусындағы аймақтарды сәулеттендіру мәселесі жан-жақты қарастырылады.

  Куратор жұмысының маңызды бөлімшесі спорттың жаппай түрлерін дамыту және салауатты өмір түрлерін насихаттау. Топпен бірге куратор әр түрлі акцияларға, спартакиадаларға, конкурстарға және дөңгелек үстелдерге қатысады. Мысалы, Жетекшілік топтардың студенттері факультет арасында Ректор Кубогының спартакиасына қатысады: шаңғы жарыс, баскетбол, волейбол, столдық теннис, шахматтар, оңай атлетикалық кросса және футбол.

  Әртүрлі акциялар өткізіледі «Шылым тарту – бұған уақыт жоқ» немесе «Жастар ЖИТС пен нашақорлыққа қарсы күрес». Ал жатақханаларда «Я делаю вызов наркомании» конкурс өткізіліп тұрады.

  Кураторлық топтың студенттері Облыстық бірлескен «Фтизиатрия» туберкулез ауруының алдын алу мәселесі бойыншы, ЖИТС таралуының алдын алу орталығы мен наркодиспансер өкілдерімен және дәрігерлермен кездесулерге қатысады.

  Жатақханалардағы жұмыстар бойынша жауапты оқытушылар салауатты өмір салты, көркемөнер, әдеби, ғылыми жететістіктер, жастар саясатының дамуының ішкі және сыртқы өзекті мәселелер бойынша стендтер, және жатақханалардағы бұрыштарды рәсімдеуге көмектеседі, жатақханалардағы саяси-тәрбиелік және мәдени-жаппай жұмыстары бойынша факультет пен кафедрада өткізіледі.

  Студенттер қауіпсіздік техника және жатақханаларды тұру ережелермен танысу мақсатымен университтің жатақханалар бойынша жорықтар ұйымдастырылады.


Top