Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ҒЗИ, ғылыми орталықтары және ғылыми зертханалары

 

 

р/р

Зертханалар атауы
ҒЗИ
1 1 Сарыарқа археологиялық институты
2 2 Молекулалық нанофотоника институты
3 3 Техникалық физика және экология мәселелері институты
4 4 Нарықтық қатынастар институты
5 5 Химиялық мәселелер институты
6 6 Қазақ халқының рухани мұраларын зерттеу жөніндегі институт
7 7 Құқықтық зерттеулер және мемлекеттану институты (2013 ж.)
Ғылыми орталықтар
8 1 «Иондық-плазмалық технологиялар және қазіргі заманғы аспап жасау» ғылыми-зерттеу орталығы
9 2 Этномәдени және тарихи-антропологиялық зерттеулер орталығы
10 3 «Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығы (2014 ж.)
11 4 «Химиялық материалтану және нанохимия» технологиялық инкубаторы
12 5 Биотехнология және экомониторинг зерттеу паркі
13 6 Студенттік жобалық-конструкторлық бюро (2014 ж.)
14 7 «Иондық-плазмалық технологиялар және қазіргі заманғы аспап жасау» ғылыми-зерттеу орталығы базасындағы «3D-технология» зертханасы (03қыркүйек, 2015 ж.)
Ғылыми зертханалар
15 1 «Зерттеудің физика-химиялық әдістері» инженерлік бейіндегі зертханасы
ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
16 2 Координациялық қосылыстардың термодинамикасы зертханасы
17 3 Мұнай химиясы зертханасы
18 4 Полимерлерді зерттеудің физика-химиялық әдістері зертханасы
19 5 Табиғи қосылыстар химиясы зертханасы
20 6 Биологиялық белсенді заттардың синтезі және зерттеулер зертханасы
21 7 Кванттық химия және ЭПР-спектроскопия зертханасы
ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
22 8 «Гидродинамика және жылу алмасу» ғылыми-зерттеу зертханасы
23 9 Ұжымдық пайдалану орталығы ретіндегі электрондық микроскопия факультетаралық ғылыми зертханасы (2014 ж.)
БИОЛОГИЯ-ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
24 10 Экологиялық мониторинг ғылыми-зерттеу зертханасы
25 11 «Экологиялық-генетикалық зерттеулер» ғылыми-зерттеу зертханасы
МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

26 12 «Математикалық және компьютерлік үлгілеу» зертханасы
27 13 «Robotics and Intelligent Machine (RIM)» ғылыми-зерттеу зертханасы
ШЕТ ТІЛДЕР ФАКУЛЬТЕТІ
28 14 Тілдік білім беру мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу зертханасы
ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
29 15 Қазақстандағы діни жағдайларды кешенді зерделеу ғылыми-зерттеу зертханасы
Top