КТ бейіндік пәндері

 

ЖОБА

 

Кешенді тестілеудің пәндері көрсетілген Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың
мамандықтар тізбесі (қысқартылған оқу түрі бойынша ұқсас мамандықтарға түсетін
колледж түлектері үшін)

 

Код

Мамандықтар
атауы

Жалпы
кәсіптік пәндер

Бейіндік
пәндер

1


БІЛІМ

1

5B010100

Мектепке
дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика
және психология негіздері

Тәрбие
жұмысының теориясы мен практикасы

2

5B010200

Бастауышта
оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика
және психология негіздері

Тәрбие
жұмысының теориясы мен практикасы

3

5B010300

Педагогика
және психология

Педагогика
және психология негіздері

Тәрбие
жұмысының теориясы мен практикасы

4

5B010400

Бастапқы
әскери дайындық

Педагогика
және психология негіздері

Шығармашылық
емтихан

5

5B010500

Дефектология

Педагогика
және психология негіздері

Биология

6

5B010700

Бейнелеу
өнері және сызу

Педагогика
және психология негіздері

Шығармашылық
емтихан

7

5B010800

Дене
шынықтыру және спорт

Педагогика
және психология негіздері

Шығармашылық
емтихан

8

5B010900

Математика

Педагогика
және психология негіздері

Математика

9

5B011000

Физика

Педагогика
және психология негіздері

Физика

10

5B011100

Информатика

Педагогика
және психология негіздері

Информатика

11

5B011200

Химия

Педагогика
және психология негіздері

Химия

12

5B011300

Биология

Педагогика
және психология негіздері

Биология

13

5B011400

Тарих

Педагогика
және психология негіздері

Қазақстан
тарихы

14

5B011500

Құқық және
экономика негіздері

Педагогика
және психология негіздері

Құқық және
экономика негіздері

15

5B011600

География

Педагогика
және психология негіздері

География

16

5B011700

Қазақ тілі
мен әдебиеті

Педагогика
және психология негіздері

Қазақ тілі

17

5B011800

Орыс тілі мен
әдебиеті

Педагогика
және психология негіздері

Орыс тілі

18

5B011900

Шетел тілі:
екі шетел тілі (ағылшын)

Педагогика
және психология негіздері

Ағылшын тілі

5B011923

Шетел тілі:
екі шетел тілі (неміс)

Педагогика
және психология негіздері

Неміс тілі

5B011924

Шетел тілі:
екі шетел тілі (француз)

Педагогика
және психология негіздері

Француз тілі

19

5B012000

Кәсіптік
оқыту

Педагогика
және психология негіздері

Қазақстан
тарихы

20

5B012100

Қазақ тілінде
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика
және психология негіздері

Қазақ тілінде
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі

21

5B012200

Орыс тілінде
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Педагогика
және психология негіздері

Орыс тілінде
оқытпайтын мектептердегі орыс тілі

22

5B012300

Әлеуметтік
педагогика және өзін-өзі тану

Педагогика
және психология негіздері

Тәрбие
жұмысының теориясы мен практикасы

23

5B012800

Физика-Информатика

Педагогика
және психология негіздері

Физика

2


ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

24

5B020100

Философия

Қазақстан
тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану
және саясаттану негіздері)

25

5B020200

Халықаралық
қатынастар

География

Дүниежүзі
тарихы

26

5B020300

Тарих

Қазақстан
тарихы

Дүниежүзі
тарихы

27

5B020400

Мәдениеттану

Қазақстан
тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану
және саясаттану негіздері)

28

5B020501

Филология:
Қазақ тілі

Қазақ тілі

Қазақ
әдебиеті

5B020502

Филология:
Орыс тілі

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

29

5B020600

Дінтану

Қазақстан
тарихы

Шығармашылық
емтихан

30

5B020700

Аударма ісі

Қазақ
тілі/Орыс тілі

Шетел тілі
(ағылшын, неміс, француз)

31

5B020800

Археология
және этнология

Қазақстан
тарихы

Дүниежүзі
тарихы

32

5B021000

Шетел
филологиясы

Қазақ
тілі/Орыс тілі

Шетел


тілі

3


ҚҰҚЫҚ

33

5В030100

Құқықтану

Мемлекет және
құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық
құқығы

34

5В030200

Халықаралық
құқық

Мемлекет және
құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық
құқығы

35

5В030400

Кеден ісі

Мемлекет және
құқық теориясы негіздері

ҚР азаматтық
құқығы

4


ӨНЕР

36

5В042100

Дизайн

Сызу

Шығармашылық
емтихан

5


ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС

37

5B050100

Әлеуметтану

Қазақстан
тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану
және саясаттану негіздері)

38

5В050200

Саясаттану

Қазақстан
тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану
және саясаттану негіздері)

39

5В050300

Психология

Қазақстан
тарихы

Психология
негіздері

40

5В050400

Журналистика

Қазақ
тілі/Орыс тілі

Шығармашылық
емтихан

41

5В050600

Экономика

Қаржы және
несие

Ұйым
экономикасы

42

5В050700

Менеджмент

Экономика
негіздері

Менеджмент

43

5В050800

Есеп және
аудит

Қаржы және
несие

Ұйым
экономикасы

44

5В050900

Қаржы

Қаржы және
несие

Ұйым қаржысы

45

5В051000

Мемлекеттік
жəне жергілікті басқару

Экономикалық
теория негіздері

Маркетинг

46

5В051100

Маркетинг

Экономика
негіздері

Маркетинг

47

5В051300

Әлемдік
экономика

Экономикалық
теория негіздері

Ұйым қаржысы

48

5В051400

Қоғамдық
байланыс

Экономикалық
теория негіздері

Шығармашылық
емтихан

49

5В051900

Еңбекті
ұйымдастыру және нормалау

Экономикалық
теория негіздері

Қаржылық және
экономикалық есепті талдау

50

5В052100

Мемлекеттік
аудит

Қаржы және
несие

Ұйым
экономикасы

6 Ж

АРАТЫЛЫСТАНУ
ҒЫЛЫМДАРЫ

51

5B060100

Математика

Физика

Математика

52

5В060200

Информатика

Математика

Алгоритмдеу
негіздері және бағдарламалау

53

5В060300

Механика

Математика

Физика

54

5В060400

Физика

Математика

Физика

55

5B060600

Химия

Биология

Химия

56

5В060700

Биология

Химия

Биология

57

5В060800

Экология

Химия

Биология

58

5B060900

География

Қазақстан
тарихы

География

7 Т

ЕХНИКАЛЫҚ
ҒЫЛЫМДАР
ЖӘНЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

59

5B070100

Биотехнология

Химия

Биология

60

5B070300

Ақпараттық
жүйелер

Математика

Алгоритмдеу
негіздері және бағдарламалау

61

5B070500

Математикалық
және компьютерлік модельдеу

Математика

Алгоритмдеу
негіздері және бағдарламалау

62

5B071300

Көлік,
көліктік техника және технологиялар

Физика

Еңбекті
қорғау

63

5B071600

Аспап жасау

Физика

Электроника
және схемотехника негіздері

64

5B071700

Жылу
энергетикасы

Физика

Жылутехника
және жылумен қамтамасыз ету

65

5B071900

Радиотехника,
электроника және телекоммуникациялар

Физика

Электроника
және схемотехника негіздері

66

5B072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы
химиялық технология

67

5B072100

Органикалық
заттардың химиялық технологиясы

Химия

Жалпы
химиялық технология

68

5B072300

Техникалық
физика

Математика

Физика

69

5B073100

Қоршаған
ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Электротехника

Материалтану
негіздері

70

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Жалпы
химиялық технология

8


ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

71

5В090100

Kөлікті
пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Физика

Еңбекті
қорғау

72

5В090200

Туризм

География

Туристтік
қызметті ұйымдастыру

73

5В090500

Әлеуметтік
жұмыс

Қазақстан
тарихы

Әлеуметтік
мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

74

5В090600

Мәдени-тынығу
жұмысы

Қазақстан
тарихы

Шығармашылық
емтихан

75

5В090800

Бағалау

Экономикалық
теория негіздері

Менеджмент
негіздері

76

5В090900

Логистика
(сала бойынша)

Физика

Еңбекті
қорғау

77

5В091200

Мейрамхана
ісі және мейманхана бизнесі

Қазақстан
тарихы

Мейрамхана
мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Top