Колледж түлектері үшін тестілеу пәндері

 

 

Шифр

 

Мамандықтар атауы

 

Жалпы кәсіптік пәндер

 

Бейіндік пәндер

 

1 БІЛІМ

1 5B010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Педагогика және  психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
2 5B010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Педагогика және  психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
3 5B010300 Педагогика және психология Педагогика және  психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
4 5B010400 Бастапқы әскери дайындық Шығармашылық емтихан Педагогика және  психология негіздері
5 5B010500 Дефектология Педагогика және  психология негіздері Биология
6 5B010700 Бейнелеу өнері және сызу Шығармашылық емтихан Педагогика және  психология негіздері
7 5B010800 Дене шынықтыру және спорт Шығармашылық емтихан Педагогика және  психология негіздері
8 5B010900 Математика Педагогика және  психология негіздері Математика
9 5B011000 Физика Педагогика және  психология негіздері Физика
10 5B011100 Информатика Педагогика және  психология негіздері Информатика
11 5B011200 Химия Педагогика және  психология негіздері Химия
12 5B011300 Биология Педагогика және  психология негіздері Биология
13 5B011400 Тарих Педагогика және  психология негіздері Қазақстан тарихы
14 5B011500 Құқық және экономика негіздері Педагогика және  психология негіздері Құқық және экономика негіздері
15 5B011600 География Педагогика және  психология негіздері География
16 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және  психология негіздері Қазақ тілі
17 5B011800 Орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және  психология негіздері Орыс тілі
18 5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі Педагогика және  психология негіздері Шетел тілі
19 5B012000 Кәсіптік оқыту Педагогика және  психология негіздері Қазақстан тарихы
20 5B012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және  психология негіздері Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі
21 5B012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және  психология негіздері Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі
22 5B012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Педагогика және  психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
23 5В012500 Химия-Биология Педагогика және  психология негіздері Биология
24 5B012800 Физика-Информатика Педагогика және  психология негіздері Физика
25 5В012900 География-Тарих Педагогика және  психология негіздері География
 

2 ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

26 5B020100 Философия Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
27 5B020200 Халықаралық қатынастар География Дүниежүзі тарихы
28 5B020300 Тарих Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
29 5B020400 Мәдениеттану Қазақстан тарихы Әлеум-гум. ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
30 5B020501 Филология: қазақ тілі Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
5B020502 Филология: орыс тілі Орыс тілі Орыс әдебиеті
31 5B020600 Дінтану Шығармашылық емтихан Қазақстан тарихы
32 5B020700 Аударма ісі Қазақ тілі/Орыс тілі Шетел тілі (ағылшын, неміс,француз)
33 5B020800 Археология және этнология Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
34 5B021000 Шетел филологиясы Қазақ тілі/Орыс тілі Шетел тілі
 

3 ҚҰҚЫҚ

35 5В030100 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы негіздері ҚР азаматтық құқығы
36 5В030200 Халықаралық құқық Мемлекет және құқық теориясы негіздері ҚР азаматтық құқығы
 

4 ӨНЕР

37 5В042100 Дизайн Шығармашылық емтихан Сызу
 

5 ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС

38 5B050100 Әлеуметтану Қазақстан тарихы Әлеум-гум. ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
39 5В050200 Саясаттану Қазақстан тарихы Әлеум-гум. ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
40 5В050300 Психология Қазақстан тарихы Психология негіздері
41 5В050400 Журналистика Шығармашылық емтихан Қазақ тілі/Орыс тілі
42 5В050600 Экономика Қаржы және несие Ұйым экономикасы
43 5В050700 Менеджмент Экономика негіздері Менеджмент
44 5В050800 Есеп және аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
45 5В050900 Қаржы Қаржы және несие Ұйым қаржысы
46 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару Экономикалық теория негіздері Маркетинг
47 5В051100 Маркетинг Экономика негіздері Маркетинг
48 5В051300 Әлемдік экономика Экономикалық теория негіздері Ұйым қаржысы
49 5В051400 Қоғамдық байланыс Шығармашылық емтихан Экономикалық теория негіздері
50 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау Экономикалық теория негіздері Қаржылық және экономикалық есепті талдау
51 5В052100 Мемлекеттік аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
 

6 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

52 5B060100 Математика Физика Математика
53 5В060200 Информатика Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
54 5В060300 Механика Математика Физика
55 5В060400 Физика Математика Физика
56 5B060600 Химия Биология Химия
57 5В060700 Биология Химия Биология
58 5В060800 Экология Химия Биология
59 5B060900 География Қазақстан тарихы География
 

7 ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

60 5B070100 Биотехнология Химия Биология
61 5B070300 Ақпараттық жүйелер Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
62 5B070500 Матем. және комп. модельдеу Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
63 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар Физика Еңбекті қорғау
64 5B071600 Аспап жасау Физика Электроника және схемотехника негіздері
65 5B071700 Жылу энергетикасы Физика Жылутехника және жылумен қамтамасыз ету
66 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Физика Электроника және схемотехника негіздері
67 5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
68 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
69 5B072300 Техникалық физика Математика Физика
70 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Электротехника Материалтану негіздері
71 5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
 

8 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

72 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Физика Еңбекті қорғау
73 5В090200 Туризм География Туристік қызметті ұйымдастыру
74 5В090500 Әлеуметтік жұмыс Қазақстан тарихы Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру
75 5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы Шығармашылық емтихан Қазақстан тарихы
76 5В090800 Бағалау Экономикалық теория негіздері Менеджмент негіздері
77 5В090900 Логистика (сала бойынша) Физика Еңбекті қорғау
78 5В091200 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі Қазақстан тарихы Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Top