Әлеуметтік сауалнамалар

2018-2019 оқу жылына арналған әлеуметтік сауалнамалар жоспары
2016-2017 оқу жылындағы әлеуметтік сауалнамалар нәтижелері бойынша Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ білім алушылары мен оқытушыларының қанағаттану көрсеткіштері

Факультеттер

Білім аушылардың ҚарМУ-дағы оқу сапасына қанағаттану көрсеткіші

ПОҚ-тың ҚарМУ-дағы басқару жүйесі мен еңбек жағдайына қанағаттану көрсеткіші

Қанағаттану көрсеткішінің сипаттамасы

Студ.

Магистр.

Доктор.

1.

Математика және АТ факультеті

94%

95%

100%

95%

жағымды

2.

Педагогика факультеті

95%

97%

100%

95%

жағымды

3.

Тарих факультеті

93%

95%

100%

95%

жағымды

4.

Биология-география факультеті

95%

97%

100%

94%

жағымды

5.

Дене шынықтыру және спорт факультеті

97%

97%

жоқ

94%

жағымды

6.

Химия факультеті

96%

96%

100%

93%

жағымды

7.

Философия-психология факультеті

94%

96%

жоқ

93%

жағымды

8.

Физика-техникалық факультеті

95%

96%

100%

92%

жағымды

9.

Филология факультеті

95%

97%

100%

92%

жағымды

10.

Заң факультеті

91%

97%

100%

91%

жағымды

11.

Шет тілдері факультеті

95%

95%

100%

90%

жағымды

12.

Экономика факультеті

94%

95%

100%

90%

жағымды
Білім алушылардың оқу пәнінің оқытылу сапасын бағалауға арналған сауалнама(каз.рус.)
Оқытушылардың студенттік рейтингісі
2018 жыл үлгерім көрсеткіштері

Сурет 1. 2018 жылы бітірген студенттердің үлгерім көрсеткіштері

Сурет 2. 2018 жылы бітірген магистранттардың үлгерім көрсеткіштері

Сурет 3. 2018 жылы бітірген докторанттардың үлгерім көрсеткіштері
Top