Менеджмент кафедрасы

Кафедра тарихы

«Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.д., профессор, Ғылымның және өндірісті ұйымдастыру тәжірибесінің Халықаралық Академиясының академигі

Каренов Рашид Саттарович

«Менежмент» кафедрасы 2002 жылы «Маркетинг» кафедрасын бөлу нәтижесінде дербес екі кафедра құрылуымен туындады: «Менеджмент» және «Маркетинг».

1994 жыл – 07.02 – «Экономика және менеджмент» мамандығы ашылды; 07.05 – «Маркетинг және коммерция» (қазақша және орыс тілдерінде мамандарын дайындау)

1997 жыл – 07.04 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы ашылды;

1997 жыл – кафедраның 25 жылдығы;

1998 жыл – мамандықтардың шифрларын өзгерту: 09.02 – «Менеджмент (әлеуметтік сфералар мен салаларында)», 09.05 – «Маркетинг және коммерция»;

1999 жыл – 09.15 – «Еңбек ресурстарын басқару» мамандығы ашылды;

2000 жыл – 07.12 – «кәсіпорында экономика және басқару» мамандығы ашылды;

Қазіргі таңда кафедрада екі мамандық бойынша мамандар дайындалады: 5В050700 – «Менеджмент», 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару».

1994 жылдан бастап «Маркетинг», ад 2002 жылдан бері осы күнге дейін кафедраның меңгерушісі болып Каренов Рашид Саттарович қызметін атқарып жүр – экономика ғылымдарының докторы, ҚР Білімнің құрметті жұмыскері, Информатизациялаудың Халықаралық Акадеиясының академигі, Ғылымның және өндірісті ұйымдастыру тәжірибесінің Халықаралық Академиясының академигі, профессор, «2006 жылдың үздік оқытушысы» мемлекеттік гранттың иегері, 1500 аса ғылыми және әдеби еңбектерінің авторы, соның ішінде 64 монография, оқулықтар мен оқу құралдары, аналитикалық шолулар.

Оқытушы-профессорлар құрамы
Мамандықтар
 1. 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

 

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  оқу бағдарламасын жүзеге асыру ғылыми, педагогикалық, кәсіби-тәжірибелік қызметті орындау үшін қажет іргелі білімдерді, инновациялық үстанымдарды және зерттеу дағдыларын игерген бәсекеге қабілетті жаңа форматтағы мамандар даярлауды заманауи сапа стандарттарын, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру арқылы көппрофильді классикалық білім беру саласында аймақтық көшбасшылықты сақтау болып табылатын университет миссиясымен анықталады. Жалпы университеттік миссиямен қатар экономика факультеті «экономика факультетінің миссиясы ғылымда, өндірісте, кәсіпкерлік қызметте, кәсіби білімде, жүзеге асыруға қабілетті жаңа формациядағы экономистерді даярлау» миссиясын ұстанады. Осы арқылы мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесінің басшы қызметкерлерін, менеджерлерді, мемлекеттік қызметкерлерді, мамандарды, бөлім басшыларын, аудандық, қалалық, облыстық әкімдіктердегі ғылыми-өндірістік орталықтарының сарапшыларын даярлауға бағытталған «Мемлекеттік және жергілікті басқару» оқу бағдарламасының білім беру форматы анықталады.

Оқу бағдарламасын қалыптастыру білім және ғылым министрінің қолданыстағы ережелеріне сәйкес пән тұжырымдамасын суреттейтін, кәсіби құзыреттіліктерді анықтайтын, түлектердің біліктілік сипаттамаларын тағайындайтын мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде жүзеге асырылады.

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»   мамандығы бойынша мамандар даярлау Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 07.08.2004 жылы №671 бұйрығымен бекітілген ҚР мемлекеттік стандартына сәйкес жүргізіледі. 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»   мамандығы бойынша білім беру қызметімен шұғылдануға рұқсат беретін мемлекеттік лицензия 2001 жылы 15 мамырда алынған сериясы БМ №0000056. 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша №0000031 лицензиялық картаны ҚР ғылым және білім министрлігінің №346 бұйрығымен 15.05.2001 жылы берілген. 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша ҚР МЖ МБС түпнұсқасы бар. Электрондық типтік оқу бағдарламасы және көшірмесі бар.

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша бакалаврлар даярлау 1998 жылдан бері оқытудың күндізгі және сырттай түрлерінде қазақ және орыс тілдерінде жалпы орта білім арнайы кәсіби орта білім және жоғары білім негізінде жүргізіледі. Оқу мерзімдері: жалпы орта білім негізінде – 4 жыл, арнайы кәсіби білім негізінде күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша 3 жыл, жоғары кәсіби білім негізінде – сырттай 2 жыл.

Алғашқы оқу бітіріп шыққан түлектер күндізгі оқыту түрі бойынша 1997 жылы, орта және арнайы орта кәсіби білім негізінде сырттай оқыту түрі бойынша 1998 жылы жүзеге асты.

2000 жылы қазақ тілінде оқыту тобына тұңғыш рет студенттер қабылданды. 2011 жылы ҚР білім және ғылым министрлігінің Ұлттық Аккредитациялау Орталығы жоғары оқу орындары арасында Ұлттық рейтинг жүргізді, нәтижесінде 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы ҚР жоғары оқу орындары арасында жүлделі 2-ші орынға қол жеткізді.

Жоғары оқу орнындағы оқуын бітірген соң 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы түлектеріне «экономика және бизнес бакалавр» академиялық дәрежесі берілді.

Қазіргі кезде аталған мамандықта оқитын студенттер саны 33 адам, олардың ішінде ҚР ғылым және білім министрлігінің гранты бойынша 6 адам оқыды, қалғандары келесім-шарт негізінде оқиды.

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы үшін бітіртуші кафедра «Менеджмент» кафедрасы болып табылады. Есепті кезеңде ҚР МЖ МБС 5.03.2009 «Оқушылар контингенті» талаптарына сәйкес түлектер жинау мен бітіріп шығу жүзеге асырылуда. Ол төмендегі кестеде көрсетілген:

 

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша бакалаврларды даярлау динамикасы

 

ГМУ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Күндізгі 39 43 27 25 33 36 25
Сыртқы 29 27 13 22 18 11 8
Барлығы 68 70 40 47 51 47 33


6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  Магистратура.

6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша магистрлер даярлау жоғары білім негізінде қазақ және орыс тілдерінде 2004 жылдан бері жүзеге асырылуда. Білім беру қызметі ҚР білім және ғылым министрлігі 01.02.2002 жылы бекілкен сериясы АА №0000031 мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырылуда.

Магистрлардың алғашқы түлектері 2006 жылы шықты. Аталған мамандық түлектері 6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  (ғылыми-педагогикалық) бағыттар бойынша экономика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі; 6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  (бейіндік бағыт бойынша) экономика және бизнес магистрі атағын алады.

Қазіргі кезде магистранттар контингенті 4 адамды құрайды, оның ішінде 2 адам (50 пайыз) қазақ тілінде, 2 адам орыс тілінде, 2 адам мемлекеттік білім гранты негізінде, 2 адам келесім-шарт негізінде оқиды.

 

6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»  мамандығы бойынша магистранттарды даярлау динамикасы

 

ГМУ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Кәсіптік 5 2 2 4 12 11 2
Ғылыми-педагогикалық 6 4 2 10 10 1 2
барлығы 11 6 4 14 22 12 4
Соның ішінде
Грант 6 4 4 6 4 6 2
Коммерция 5 2 8 18 6 2

 1. 5В050700- Менеджмент

 

5В050700- Менеджмент оқу бағдарламасының спецификасы қарқынды дамып келе жатқан Қазақстан экономикасы үшін мәдени, білімді мамандар-менеджерлерді дайындау болып табылады. «Әлеуметтік сфера мен салаларындағы менеджмент» және «Кәсіпорын менеджменті» траекториялары ұсынылды. Оқу бағдарламасының мақсаты жалпымәдени, әлеуметтік-тұлғалық, жалпығылыми, құралдық және кәсіпқойлық құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. Осылардың барлығы түлектерге таңдалған іскерлік аясында жұмыс істеуге және еңбек нарығында табысты болуға, басқарушылық іскерліктің принциптары мен әдістерін игеруге, кәсіпкерлік және іскерлік белсенді болуға, жоғарғы кәсіби құзыреттер негізінде тиімді маркетингтік шешімдерді қабылдау дағдыларын алуға мүмкіншілік береді.

Бітіруші кафедра білімді, дағдыларды, дағдыларды, құзыреттілікті, жеке қасиеттерді және заманауи еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтитын аккредиттелген білім беру бағдарламасының дамыған магистрант үлгісінің болуын өзектейді. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен басқаруда факультет пен жұмыс берушілер қатысады. Әдетте, магистратура бағдарламаларын игеру нәтижесінде қалыптасқан құзыреттер тереңірек және дипломдық модельдерде оларда ғылыми, педагогикалық және ғылыми компоненттердің болуымен ерекшеленеді. Білім беру бағдарламалары бойынша оқу бағдарламалары міндетті және элективті компоненттер арасындағы пропорцияларды, барлық міндетті пәндер тізімін, практиканың барлық түрлерін және академиялық жұмыстың басқа түрлерін ескере отырып әзірленеді, бұл қазақстандық кредиттер мен ECTS кредиттері бойынша олардың еңбек қарқындылығын көрсетеді және оқу жылының басына дейін бекітілген. Ұсынылған білім беру бағдарламаларының және олардың жекелеген компоненттерінің өзектілігі оқытушылар мен жұмыс берушілердің қатысуымен кафедра отырысында, әдебиеттердің, оқу-әдістемелік материалдардың және басқа да материалдық-техникалық құралдардың бар екендігін ескере отырып анықталады. Оқу траекториясына, құзіреттіліктерге, элективті модульдерге қатысты барлық сұрақтар шешімдері жазылған кафедраның оқу-әдістемелік секцияларында қарастырылады. Оқушыларды барлық жоспарланған пәндермен игеру оларға өздерінің кәсіби қызметінде көмектесетін қажетті білім, дағды және құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік береді. 5В050700 (050507) «Менеджмент» мамандығы бойынша мамандарды даярлау 1993 жылдан бастап мемлекеттік және орыс тілдерінде орта жалпы, орта кәсіптік білім беру және жоғары білім негізінде күндізгі және сырттай оқыту нысандарында жүргізілді. Оқыту мерзімі: 4 жыл – ҚКА базасында күндізгі, 3 жыл – күндізгі оқу бөлімі негізінде, 5 жыл – ҚКА базасында сырттай оқу бөлімі, 3 жыл – АКТ негізіндегі сырттай оқу бөлімі, 2 жыл – ЖЭС негізінде сырттай оқу бөлімі. Күндізгі бөлімнің бірінші нөмірі 1997 жылы өтті, 1998 жылы орта және орта кәсіптік білім негізінде білім беру нысанына сәйкес өтті. 5В050700 – «Менеджмент» (бакалавриат) мамандығы бойынша бакалаврларды жаңа стандарттар бойынша дайындау Қазақстан Республикасының Білім Министрлігі бекіткен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Міндетті Білім Стандартына сәйкес 01.09.2001ж. № 0000056 BM сериясының білім беру қызметіне арналған мемлекеттік лицензия 2001 жылғы 15 мамырда қабылданды. 522230 – «Менеджмент» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 16.06.2001 ж. № 474 бұйрығына сәйкес №0000056 лицензияның қолданылу мерзімі шектеусіз. Берілген лицензияға қосымшалар бар: «AA сериясы №0000031 070900 -« Ұйымды басқару (салалар бойынша) », АА №0000031 522230 -« Менеджмент », АА сериясы №0000031 5В050700 -« Менеджмент », тиісінше, ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтарына Қазақстан 2001, 2002, 2004 жж Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2003 жылғы 26 тамыздағы, 2004 жылғы 07 шілдедегі және 2005 жылғы 23 желтоқсандағы бұйрығына сәйкес бекітілген және пайдалануға енгізілген ҚР БМСК бар. 5В050700 – Мемлекеттік білім беру мекемесінің «Менеджмент» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламалары орыс және ресми тілдерде бар.
Барлық жұмыс оқу бағдарламалары қол жетімді және стандартты бағдарламаларға сәйкес келеді. Түлектердің жұмысының негізгі бағыттары: қызметтің түрі мен көлеміне қарамастан, білім беру мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары, меншік нысандарының барлық ұйымдары (фирмалары). Түлектерге арналған жеке кәсіпкерлік және кәсіпкерлік, аймақтық, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер, қаржылық және банк жүйесі.

Менеджмент 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Күндізгі 36 32 24 7 16 14 25
Сыртқы 33 71 29 28 13 12 5
Барлығы 69 103 53 35 29 26 30

6М050700- Магистратура

«6М050700 – Менеджмент (Экономика және Менеджмент)» мамандығының алғашқы түлектері кафедрадан 1998 жылы шығарылды. Кафедра түлектері орта және жоғары оқу орындарында, мемлекеттік органдарда, ұлттық және жекеменшік компанияларда жұмыс істейді және бизнеспен айналысады.

Қазіргі уақытта «6M050700 – Менеджмент» білім беру бағдарламасы бойынша 10 магистрант, соның ішінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 5 адам білім алады. «6M050700 – Менеджмент» магистрлерін даярлау бағытында білім беру қызметі мемлекеттік лицензиялық мемлекеттік лицензияға сәйкес жүргізіледі: АБ № 0137349 сериясы.

Оқу үрдісі келесі оқыту формалары бойынша жүзеге асырылады:

жоғары кәсіби білім негізінде (күндізгі, ғылыми және педагогикалық бағыт) – 2 жыл;

– жоғары кәсіби білім негізінде (күндізгі қысқартылған, бейінді бағыт) – 1 жыл.

Оқыту тілі – қазақша, орысша.

Магистратураның оқу бағдарламалары бойынша оқуды тәмандаған тұлғаларға «6M050700 – Менеджмент» (1 жыл) экономика және бизнес магистрі академиялық дәрежесі бар және «6M050700 – Менеджмент» (2 жыл) мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі деп мемлекеттік дипломмен марапатталады.

ОП түлектерінің кәсіптік қызметтерінің мазмұны бағыттары бойынша кәсіби қызметтің келесі түрлерінің қосады:

 • Ғылыми-зерттеушілік іскерлік:
 • – ағымдағы зерттеулер жүргізу құралдарын әзірлеу, олардың нәтижелерін талдау;
 • – сауалнамаларды, есептерді және ғылыми жарияланымдарды дайындауға арналған деректерді дайындау;
 • – зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, зерттеу мәселелерін шешудің әдістерін және құралдарын таңдау;
 • – ғылыми зерттеулерді, соның ішінде статистикалық зерттеулер мен сауалнамаларды ұйымдастыру және жүргізу;
 • – кәсіби қызметтің саласына байланысты зерттелген үрдістердің, құбылыстар мен объектілердің теориялық және эконометриялық үлгілерін әзірлеу, алынған нәтижелерді бағалау және түсіндіру;
 • Жобалы-экономикалық іскерлік:
 • Шаруашылық жүргізуші субъектілердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің міндеттерін әзірлеу және дамыту;
 • Әртүрлі меншіктегі кәсіпорындар мен ұйымдар жоспарларының экономикалық бөлімдерін жасау;
 • – әртүрлі нарықтардағы экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеу;
 • Аналитикалық іскерлік:
 • Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді әзірлеу және негіздеу және оларды есептеу әдістемесі;
 • – экономикалық есептеулер үшін ақпарат көздерін іздеу, талдау және бағалау;
 • – белгісіздік фактісін ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау;
 • – кәсіпорынның, өнеркәсіптің, облыстың және жалпы экономиканың негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің динамикасын болжау;
 • Ұйымдық-басқарушылық іскерлік:
 • – кәсіпорындардың, ұйымдардың және олардың жеке бөлімшелерінің даму стратегияларын әзірлеу;
 • – шаруашылық және шаруашылық қызметтерді басқару және әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың бөлімшелері, мемлекеттік және муниципалдық органдар.

«6М050700-Менеджмент» жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, Университеттің стратегиялық құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Е.А. Бөкетов.

 

Менеджмент 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Профильді 2 4 6 11 5 6 5
Ғылыми-педагогикалық 2 4 8 5 2 5
Барлығы 2 6 10 17 10 8 10


2011-2017 жылдарға арналған «Менеджмент» кафедрасының жалпы рейтингісінің динамикасы төмендегі суретте көруге болады


Халықаралық серіктестік

Университет өзінің инновациялық саясаты тұрпатында серіктестік қатынастарды орнату барысында алғашқы міндеттер ретінде келесілерді анықтады:

 • Мамандарды даярлаудағы халықаралық ьәжірибені еңгізу;
 • Оқытушылар,магистранттар мен студенттерге академиялық мобильділік үшін жағдайлар жасау;
 • Ғылыми байланыстарды кеңейту.

Серіктестік қатынастар аясында университеттік саясатқа негізделе отырып, экономикалық факультет өзінің іскерлігін әртүрлі бағыттағы бірлескен жобаларды іске асыруға бағдарлайды.

Білім алушылар  үшін ішкі және сыртқы мобильділік мүмкіншілігі маңызды фактор болып табылады. Академиялық мобильділік қазақстандық білім алу жүйесі үшін студенттердің прогрессін қамтамасыз ететін салыстырмалы жаңашыл формалырының бірі болып табылады. Қазіргі таңда еліміздің ЖОО (ВУЗы) мен мемлекет студенттер, магистранттар мен оқытушылардың академиялық мобильділігінің формаларын еңгізу үшін белгілі бір жағдайлар жасауда. Қазақстанның жоғарғы оқу білім жүйесіндегі мобильділік бөлінеді – сыртқы және ішкі мобильділік.  Студенттер, магистранттар мен оқытушылардың академиялық мобильділігі академик Е.АБукетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеттің студенттер, магистранттар, докторанттар, оқытушылар мен қызметкерлердің академиялық мобильділігі туралы Ережесіне сәйкес іске асырылады.

Халықаралық серіктестік «Менеджмент» кафедрасының іскерлігіндегі айырылмас бөлігі болып табылады, оның мақсаты – әлемдік ғылыми және білім кеңістігіне интеграциялануы. Бұл жұмыс алдыңғы қатарлы шетел университеттерімен серіктестік бағдарламалар аясында асырылып, халықаралық білім жобаларды іске асыру, ғылыми-тәжірибелік семинарлар мен конференцияларды ұйымдастыру, оқытушылар мен магистранттарды айырбастау көмегімен жүргізу іске асырылады. Осыған байланысты факультет білім және ғылым аясында ұзақмерзімді серіктестік келесім шарттар жасасты: Szent Istvan University, Hungary, Урал мемлекеттік экономикалық университет (Ресей Федерациясы), білім мекемелер Ассоциациясы «Education Network»  (Қырғыз Республикасы), Жоғарғы экономикалық мектеп г. Прага (Чешская Республика), Ф.М.Достоевский атындағы Омск мемлекеттік университет,  білім мекемелерінің аймақтық ассоциациясы “Education Network” және EERC экономикалық зерттеулер Консорциумы, Праганың халықаралық және қоғамдық қатынастар  Университеті (Чешская Республика). Ішкі мобильділік аясында университет келесі келісім-шарттарды құрды: Аль-Фараби атындағы КазНУ, Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ, Байконурова атындағы ЖезУ, Ш.Уалиханов атындағы  КМУ.

Кафедраның ғалымдары ғылыми стажировкаларын танымал ғылым орталықтарында өткізді: ВШЭ (Прага), білікті жоғарлатудың халықаралық орталығы (Германия), Печь Университеті (Венгрия), Лодз Университеті (Польша), Регенсбург Университеті (Германия).

Кафедра халықаралық серіктестік туралы келесі келісімдерді жасасты:

–  Прага қаласындағы Экономикалық Университет және кәсіпорын мен менеджмент экономикасы факультеттері арасындағы серіктестік туралы келесімі (Чехия) (09.09.2011 г.);

– Омбы сервис мемлекеттік университеті арасындағы серіктестік туралы келесімі договор, Омбы, Ресей (28.08.2011 г.);

– Молдавия Экономикалық академиясымен арасындағы серіктестік туралы келесімі, Кишинев, Молдова (10.10.2012 г.);

– Урал мемлекеттік экономикалық университеті ФГБОУ ВПО арасындағы серіктестік туралы келесімі (19.10.2012г.).

Білім бағдарламалары бойынша шетел ғалымдары тартылды:

– доктор PhD, экономика жоғарғы мектебінің ассоциирленген  профессор высшей (Прага, Чешская Республика) Ладислав Тылл (29.08.2012 г.- 12.09.2012 г.);

– д.э.н., профессор, РАН экономика институтының энергетикалық саясат секторының меңгерушісі Волошин В.И. (24.05.2010 г.- 31.05.2010 г.);

– д.э.н, профессор, М.В. Ломоносова атындағы ММУ қазақстандық филиалының директоры Сидорович А.В. (22.02.2010 г. -26.02.2010 г.);

– доктор PhD, Сцент-Иштван Университетінің ассоциирленген профессорі (Венгрия) Лазло Ваза (27.02.2012 г. – 07.03.2012 г.);

– д.э.н., Қырғыз-Ресей Славян Университетінің профессорі Кочербаева А.А. (17.10.2011 г.- 05.11.2011 г.);

– саяси ғылымдарының докторі, Прагадағы халықаралық және қоғамдық қатынастар Университетінің саясат пен әлеуметтік ғылымдар департаментінің бастығы (Чешская Республика) Илона Свихликова (03.11.2011 г.- 15.12.2011 г.);

– профессор, заведующий кафедрой «Корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса», директор Института корпоративного управления и предпринимательства Уральского Государственного Экономического Университета (Российская Федерация) Ткаченко И.Н. (07.09.2012 г.-20.09.2012 г.);

– доктор PhD, ассоциированный профессор Технического Университета Клуж-Напоки (Румыния) Войку Сукала (17.03.2013 г. -30.03.2013 г.);

– доктор PhD, профессор Печского университета Жолт Хустъи (Венгрия) (31.03.2014г.-11.04.2014г.);

–  доктор PhD, профессор Экономического университета Катовице Кристина Лисиецка (Польша) (31.03.2014г.-11.04.2014г.);

– доктор PhD, профессор Интернациональный Университет Делта Алмаз Толумбек (Оттава, Канада) (25.03.2015-8.04.2015);

– профессор Международной Евразийской академии телевидения, радио и печати Мажейка Кипрас-Стасис –Арас Иозович (Москва, Россия) (23.11.2016-2.12.2016)

Бірлескен іскерлік нәтижесінде оқытушылар мен студенттердің академиялық мобильділігі әжептәуір жоғарлады, университеттік ғылым деңгейі жоғарлады, жоғарғы рейтингтік журналдардағы ғылыми басылымдары саны өсті, жаңашыл оқу пәндері еңгізілді,  дипломдық жұмыстар мен магистерлік диссертациялар тақырыптары жаңартылды, қонақ лекциялар тәжірибесі кеңейтілді.

Шетел ЖОО (ВУЗ) бірлесе білім бағдарламаларының бар болуы және білім процессіне қазақстандық ғылыми-зерттеушілік ұйымдарын тарту маңызды факторының бірі болып табылады. Кафедрада «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша бірлесе білім бағдарламалары бар, атап айтса ГМУ-42 тобының студенті Тажентаев Ж., Прагада экономика жоғарғы мектебінде 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап 2014 жылдың қаңтар айына дейін білім алып келді.

Соңғы 5 оқу жылындағы оқу процесіне тартылған ПОҚ-шетел оқытушылар саны

(2  кредиттен аса)

 

Аты-жөні Лауазымы, ғылыми дәрежесі Келген елі Негізгі жұмыс орны
1 Ладислав Тылл PhD, ассоциированный профессор Чешская Республика Высшая школа экономики в Праге
2 Волошин Владимир д.э.н., профессор, зав. сектором энергетической политики Российская Федерация Институт экономики РАН
3 Кристиан Цомплак PhD, профессор Польша Вроцлавский университет
4 Илона Свихликова доктор политических наук, в Праге (Чешская Республика) Департамента политологии и социальных наук Университета Международных и Общественных отношений
5 Мондира Дутта PhD, профессор Индия Университет Джавахарлар
6 Мажейка Кипрас-Стасис –Арас Иозович Москва, Россия Международной Евразийской академии телевидения, радио и печати
7 Кочербаева А.А. д.э.н., профессор Кыргызстан Кыргызско-Российский Славянский университет
8 Митко Стоев доктор инженерии, ассоциированный профессор факультета математики и естественных наук Болгария Юго-Западный Университет «Неофит Рильский»
9 Ласло Ваза PhD, ассоциированный профессор Венгрия Университет Сцент-Иштвана
10 Родина Лариса Александровна Профессор, д.э.н Россия Омский ГосУниверситет

Им.Ф.М.Достоевского

11 Владимир Пророк PhD, к.ф.н. Чешская Республика Высшая школа финансов и управления
12 Ткаченко Ирина Николаевна профессор, зав. каф. Корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса Российская Федерация Уральский Государственный Экономический Университет
13 Владимир Рудны д.э.н., профессор Польша Университет экономики в Катовице
14 Яцек Шолтысек д.э.н., профессор Польша Университет экономики в Катовице
15 Радим Валенчик Csc, профессор Чешская Республика Высшая школа финансов и управления
16 Владимир Рудны д.э.н., профессор Польша Университет экономики в Катовице
17 Алмаз Толумбек доктор PhD, профессор Оттава, Канада Интернациональный Университет Делта
18 Раффай Золтан PhD, ассоциированный профессор Венгрия Печский Университет
19 Жолт Хусти PhD, ассоциированный профессор Венгрия Печский Университет
20 Лисецка Кристина PhD, ассоциированный профессор Польша Университет экономики в Катовицах
21 Войку Сукала доктор  PhD, ассоциированный профессор Клуж-Напоки (Румыния) Технического Университета
22 Сидорович А.В. д.э.н, профессор, Москва, Россия

 

Директор казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова

 

Басты орын ЖОО (ВУЗ) арасындағы академиялық айырбастар бағдарламаларына беріледі, яғни толыққанды ғылыми байланыстар дамуына және студенттердің айырбас бағдарламаларына қөңіл бөлінеді. Айталық, «Менеджмент» кафедрасның оқытушылары мен студенттері, магистранттары келесі стажировкалардан өтіп келді: Акыбаева Г.С. – Германиядағы халықаралық кәсіби біліктілікті жғарлату орталығында біліп алып келді; Ержанова С.К. – 01.02.2013 – 14.03.2012жж аралығында Печь университетінде стажировка өтіп келді де (Сексард, Венгрия),  «Regional and Tourism Marketing»& «Regional and Settlement Marketing» сертификатын алып келді, ал 22.03.2013-30.03.2013жж аралығында Печь университетінен «Business management», «Business economics» тақырыптарын қорғап келді, Сеул қаласындағы (Корея) өткен халықаралық конференциясына қатысты, «Measurement potential and impacts of ecotourism» сертификатын иемдеді (28-30 маусым 2013ж);  Калыков А.К. – The summer school “Cohesion and Socio-Economic Tension in the Process of Inernational Integration” Университет г.Лодзь (2012г. )Польша; магистранттар Набиева Ф.Е., Сыздыков Е.Ж. 06.11.2011 – 03.02.2012 жж аралығында Прагадағы халықаралық және қоғамдық байланыстар жоғарғы мектебінен білім алып бағдарламалардың барлық сауалдарын орындар келді; Ахметова А.С. – 2013 жылы Прагадағы экономика жоғарғы мектебіне барып стажировка өтіп келді.

Менеджмент кафедрасы келесі бағыттар бойынша халықаралық серіктестікті іске асырады:

 • М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен (Ресей), Ф.М.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетімен (Ресей), Орынбор мемлекеттік университетімен, Урал мемлекеттік экономикалық университетімен (Ресей), Экономика жоғарғы мектебі (Прага), Szent Istvan University (Венгрия), Osteuropa-InstitutMunchen (Германия), “Education Network” білім мекемелер ассоциациясымен (Қырғыстан) білім мен ғылым аясында ұзақмерзімді келесімдер аумағында;
 • Халықаралық бағдарламаларға қатысу аумағында ғылыми зерттеулерді іске асыру, мысалға Tempus және ErasmusMundus білім мен мәдениет бойынша Европалық комиссиясының бағдарламалары;
 • Қонақ лекцияларын оқуға шетел ғалымдары тартылды: доктор PhD, экономика жоғарғы мектебінің ассоциирленген профессор высшей (Прага, Чешская Республика) Ладислав Тылл; д.э.н., профессор, РАН экономика институтының энергетикалық саясат секторының меңгерушісі Волошин В.И.; д.э.н, профессор, М.В. Ломоносова атындағы ММУ қазақстандық филиалының директоры Сидорович А.В.; доктор PhD, Сцент-Иштван Университетінің ассоциирленген профессорі (Венгрия) Лазло Ваза; д.э.н., Қырғыз-Ресей Славян Университетінің профессорі Кочербаева А.А.; саяси ғылымдарының докторі, Прагадағы халықаралық және қоғамдық қатынастар Университетінің саясат пен әлеуметтік ғылымдар департаментінің бастығы (Чешская Республика) Илона Свихликова;  профессор, заведующий кафедрой «Корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса», директор Института корпоративного управления и предпринимательства Уральского Государственного Экономического Университета (Ресей Федерациясы) Ткаченко И.Н.; – доктор PhD, Техникалық Университеті ассоциирленген профессор Клуж-Напоки (Румыния) Войку Сукала; доктор PhD, профессор Печь университетінің Жолт Хустъи (Венгрия); доктор PhD, Экономикалық университетінің профессорі Катовице Кристина Лисиецка (Польша); доктор PhD, Интернационалдық Университет профессорі Делта Алмаз Толумбек (Оттава, Канада); профессор Международной Евразийской академии телевидения, радио и печати Мажейка Кипрас-Стасис –Арас Иозович (Мәскеу, Ресей);
 • Кафедар оқытушылар мен студенттері «Шақыртылған профессор» аясындағы бағдарлама бойынша семинарға қатысып АҚШ, Германия, Польша, Венгрия, Ресей, Қырғыз, Чехия, Канада мемлекеттерінің профессорларының лекция курстарын тыңдап шықты
Ғылыми - зерттеушілік жұмыс

Ғылыми – зерттеушілік жұмыс (ҒЗЖ)

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарлы-есептік сипатқа ие, оны шығару кафедраның жылдық жоспарлары мен ҒЗЖ есеп-берулері,  оқытушылардың жеке жұмыс жоспарлары куә етеді. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылған штаттық оқытушылар үлесі 100 пайыз. Шығарушы факультетте менеджмент аясында д.э.н., профессор Каренов Р.С. бастамасымен «Заманауи менеджменттің жаңа ойлары мен концепциялары» бағытында ғылыми мектеп қалыптасты.

Кафедра оқытушыларының ғылыми жұмыстарының нәтижелері ғылыми мақалаларында басылып шығады. Есептік мерзімге 621,85 баспа парақтар (б.п.) жалпы көлемінде 442 ғылыми мақала басылып шықты (2010-2011 оқу жылында –87/135,3 (б.п.); 2011-2012 оқу жылында – 38/27,65 (б.п.); 2012-2013 оқу жылында– 116/134,32 (б.п.); 2013-2014 оқу жылында – 77/154,31(б.п.); 2013-2014 оқу жылында – 25/55,27(б.п.); 2013-2014 оқу жылында – 58/ 91,24(б.п.)). Оның ішінде шетел басылымдарында 6,2 баспа парақтар жалпы көлемінде 19 мақала басылды ( 2010-2011 оқу жылында – 2,5 (б.п.),  2011-2012 оқу жылында – 2,75 (б.п.), 2012-2013 оқу жылында – 1,4 (б.п.)). Импакт-фактормен журналдарында 3 макала басылды (2011-2012 оқу жылында – жалпы көлемі 0,8 (б.п.),  2012-2013 оқу жылында – жалпы көлемінде –  0,4 (б.п.)). Жалпы көлемімен 0,45 (б.п.) 2 мақала (Каренов Р.С., Ержанова С.К.) Мәскеу қаласындағы Импакт-факторы бар «Экономист» журналына жіберілді. Соңғы 5 жылда кафедраның оқытушылары Қазақстан, Ресей, Чехия, Польша, Украина, Қырғызстан, Болгарияда өткен республикалық және халықаралық конференцияларына қатысты.

2013 жылдың ақпанынан бастап «Серия: Экономика» ҚарМУ Жаршы журналы ККСОН МОН РК журналдар тізіміне енді.

 

Басылымдар түрлері бойынша кафедра ПОҚ басылымдар сандарының динамикасы

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего
Оқулықтар мен оқу құралдары 1 1 2 1 5
Электрон оқулықтары 1 1 2
Конференциялар 53 12 57 73 43 33 271
Монографиялар 4 1 3 5 1 1 15
Импакт-фактор 1 4 3 7 15
ККСОН 29 19 27 15 12 5 107
ҚР басқа журналдарында басылымдар 1 6 20 27

 

Кафедраның жас ғалымдары белсенді ғылыми жұмыс жүргізуде: э.ғ.к., доцент Мамбетова С.Ш., э.ғ.к., доцент Акыбаева Г.С., э.ғ.м., аға оқытушы Ескерова З.А., э.ғ.м., аға оқытушы Мусабекова А.О. Соңғы 6 жыл ішінде жас ғалымдардың басылымдарының жалпы саны 110 ғылыми мақала құрады, оның жалпы көлемі 85,8 б.п. болды. Сонымен қоса, 3 ғылыми мақала шетел журналдарында басылып, соның ішінде 2-і РИНЦ базасы бойынша импакт-факторы бар журналдары болып табылады (IF-0,187). ККСОН ұсынылған журналдарда жалпы көлеммен 15,2 б.п. 25 мақала жарық көрді. Конференция материалдарында жалпы көлемі 11,5 б.п. 36 ғылыми мақала басылды.

 

Сурет 1 Кафедра ПОҚ ғылыми басылымдарының динамикасы

 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері шығармашылық жұмыстарды жазу барысында, элективтік курстарды құрастыруда, электрондық оқу құралдарын құрастыруда, «Менеджмент технологий» оқу-әдістемелік нұсқаулар (Каренов Р.С., 2009г.), «Өздік менеджмент» (Аменова С.С., 2012г.), «Самоменеджмент» (Аменова С.С., 2011г.), «Туризм менеджменті» (Акыбаева Г.С., Мизам М., 2011г.), ТГУ пәні бойынша СМӨЖ өткізу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар (Бокижанова Ф.И., Ахметова А.С., 2012г.), «Управление проектами» оқулығы (Каренов Р.С., 2013г.), «Эколого-экономические проблемы рекультивации нарушенных горными работами земель»  монография (Каренов Р.С., 2013г.) оқу процессіне еңгізіледі.

Количественные и качественные показатели публикаций профессорско-преподавательского состава кафедры Менеджмента за 2011-2016 года

года Монографии Учебники Учебн.пособия Публикации Всего
Рейтинговые журналы (ИФ) Журналы дальнего и ближнего зарубежья Журналы рекоменд. ККСОН Мат-лы конф. ближ. и дальн. зарубежья Мат-лы междунар. конф. РК Другие издания
Thomson Reuters Scopus РИНЦ
2011 4/100 29/14,8 8/2,8 45/17,2 1/0,5 87/135,3
2012 1/6,75 1 1/0,4 19/13,65 3/1,95 7/1,8 6/3,1 38/27,65
2013 3/70,75 п.л. 1 3/2,2

п.л

3/1,97 27/15,21 3/3,94 54/

24,65

20/

15,6

116/

134,32

2014 5/107,3 1/25,75 2/0,55 1/0,6 15/8,88 53/

11,23

77/

154,31

2015 26,5 2/42,6 4/2,24 4/21 12/7,5 5/2,24 25/55,27
2016 2/52,6 1/ 26,1 1 п.л 0,3п.л. 5/ 2,85 48/8,39 58/ 91,24

 

 

Жалпы алғанда, шығарушы кафедраның ғылыми-зерттеушілік жұмысы «ЖОО Ғылыми-зерттеу жұмысы» ГОСО ҚР 5.03.011-2006 талабына сәйкес келеді.

«Менеджмент» кафедрасында «Жоғарғы мектепте сабақ беру әдістемесін жетілдіру» атты әдістемелік семинар әрекет етуде. Дайындалған жоспарларға сәйкес «Оқу процесінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып сабақ беру әдістемесі», «Жоғарға мектепте оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану», «Білім беруде сапа менеджмент теориясының дамуы» атты өзекті тақырыптар бойынша семинар сабақтары өткізілді.

«Менеджмент» кафедрасының ПОҚ соңғы 6 жылда университет студенттерінің сапалы білім беруін қамтамасыз ету мақсатында монография, оқу құралдарын, оқулықтарды басып шығаруға аса көп көңіл бөлуде.

Есептік 2011-2016 жж кафедраның оқытушылары жалпы көлемі 240,76 б.п. 18 монография, оқу құралдарын, оқулықтарды, оқу-әдістемелік және әдістемелік нұсқаулықтарды, соның ішінде мемлекеттік тілде – 25 б.п. басып шығарды.

 

«Менеджмент» кафедрасының оқытушылары  2010 – 2016жж. басып шығарған оқулықтары, монографиялары, оқу-әдістемелік құралдарының тізімі

 

Аты-жөні Басылымдар атауы Басылым сипаты Жылы
1 Каренов Р.С. Приоритеты стратегии индустриально-инновационного развития горнодобывающей промышленности Казахстана Монография 2010 год
2 Аменова С.С. Логистика Оқу құралы 2010 год
3 Аменова С.С., Жаксыбаев К.Р. Логистикалық менеджмент Оқу құралы

 

2011 год
4 Каренов Р.С. Эколого-экономическая и социальная эффективность геотехнологических методов добычи полезных ископаемых Монография 2011 год
5 Акыбаева Г.С., Мизам М. Туризм менеджменті Оқу құралы

 

2011 год
6 Бокижанова Ф.И. Теория государственного управления Курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау 2011 год
7 Акыбаева Г.С. Повышение роли торгово-промышленных  палат в регулировании предпринимательской деятельности

 

Монография 2012 год
8 КареновР.С.,

Каренов К.М.,

Баймухамедов М.Ф.

Управление проектами Оқу құралы

 

2013 год
9 Каренов Р.С. Эколого-экономические проблемы рекультивации нарушенных горными работами земель Монография 2013 год
10 Каренов Р.С,

Баймухамедов М.Ф.

Проблемы становления и развития современного менеджмента Монография 2013 год
11 Каренов Р.С. Новые идеи и концепции в современном менеджменте Монография 2013 год
12 Каренов Р.С,

Баймухамедов М.Ф.

Информационный менеджмент Оқулық 2014 год
13 Каренов Р.С.

 

Приоритеты и тенденции развития менеджмента в перспективе Монография

 

2014 год
14 Каренов Р.С. Управленческие технологии Монография 2014 год
15 Каренов Р.С.

Казбеков Т.Б.

Ахметова А.С.

Стратегиялық басқару Оқу құралы

 

2015 год
16 Каренов Р.С. Энергетический менеджмент Оқу құралы 2015 год
17 Каренов Р.С. Проблемы современного менеджмента и маркетинга Монография

 

2015 год
18 Каренов Р.С.

 

Проблемы эффективности развития отраслей народного хозяйства Казахстана Монография

 

2016 год
19 Каренов Р.С.

Стыбаева А.З.

Муканова А.С.

Энергетикалық менеджмент Оқу құралы

 

2017 год

 

«Менеджмент» кафедрасы ғылыми-зерттеушілік іскерлікке студенттерді тарту, ғылыми конференциялар мен конкурстарға студенттер мен ПОҚ қатысуын қамтамасыз ете отырып алдыңғы қатарлы ғалымдар мен тәжірибелік қызметкерлерді жұмысқа қабылдай отырып ғылыми ұжымдардың дамуы, ғылыми-зерттеушілік лабораториялар, ғылыми мектептер мен шеберханалар дамуы үшін жағдайлар жасалуда. Орталық Қазақстанда э.ғ.д., академик Каренов Р.С. менеджерлер мен маркетологтардың ғылыми мектебін құрды. Оның ғылыми жетекшілігімен 50 шақты диссертациялары қорғалды.

Кафедрамен жас ғалымдар мен оқытушылардың ғылыми потенциалын дамыту үшін жағдайлар жасауда. Айталық, келешек мамандығын жедел адаптациялауға, пәнде анағұрлым тереңдетіп оқуға, студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмысын дамытуға, келесі студенттік ғылыми үйірмелер әрекет етуде: логистикалық менеджмент мәселелері, экономиканы мемлекеттік басқару мен реттеу мәселелері, экологиялық менеджмент мәселелері, сапа менеджмент мәселелері, антикризистік менеджмент мәселелері, муниципалдық менеджмент мәселелері, ақпараттық менеджмент мәселелері, инновациялық менеджмент мәселелері, әлеуметтік менеджмент мәселелері, инвестициялық менеджмент мәселелері, стратегиялық менеджмент мәселелері, өндірістік менеджмент мәселелері, кәсіпкерлік менеджмент мәселелері, оперативтік менеджмент мәселелері. Ғылыми үйірмелер іскерлік нәтижелері хаттамалар мен есеп-берулерді берілген (кафедра отырыстарының хаттамалары (№ 1, 10 2011-2012 оқу жылы, № 1 2012-2013 оқу жылы, № 1 2013-2014 оқу жылы, № 1 2014-2015 оқу жылы, № 1 2015-2016 оқу жылы, № 1 2016-2017 оқу жылы).

Ғылыми потенциалды дамыту мақстында алдыңғы қатарлы тәжірибелер мен ғалымдардың лекциялары мен кездесулері ұйымдастырылады, сонымен қатар шетелге білім алу мен стажировкалар жүргізіледі – Чехия, Словакия, Венгрия, Ресей.

ПОҚ бөлімінде жобаларға қатысу, басылымдар, шетел стажировкалары келесі стандарттарында көрсетілген: 1. «Білім бағдарламасын басқару», 9. «Профессорлы-оқытушылық құрам мен оқытудың тиімділігі» және осы стандарттарға сәйкес келетін қосымшалар.

Жалпы алғанда, ЖОО (ВУЗ) ғылыми-зерттеушілік іскерлікке студенттерді тарту, ғылыми конференциялар мен конкурстарға студенттер мен ПОҚ қатысуын қамтамасыз ете отырып алдыңғы қатарлы ғалымдар мен тәжірибелік қызметкерлерді жұмысқа қабылдай отырып ғылыми ұжымдардың дамуы, ғылыми-зерттеушілік лабораториялар, ғылыми мектептер мен шеберханалар дамуы үшін жағдайлар жасалуда.

Кафедра представила комиссии планы научно-исследовательской работы за 2010-2011 учебный год (утв. проректором по науке от 25.09.2010), за 2011-2012 учебный год (утв. проректором по науке от 01.07.2011), за 2012-2013 учебный год (утв. проректором по науке от 14.12.2011, протокол №5), за 2013-2014 учебный год (утв. проректором по науке от 26.08.2013г, протокол №1), за 2014-2015 учебный год (утв. проректором по науке от 26.08.2014г, протокол №1) за 2015-2016 учебный год (утв. проректором по науке от 26.08.2015г, протокол №1) за 2016-2017 учебный год (утв. проректором по науке от 26.08.2016г, протокол №1).

Жыл сайын кафедра ПОҚ Астаналық экономикалық форумға белсене отырып қатысады. (Астана, мамыр). Қазіргі уақытта, ұжым инициативалық тақырыпқа жұмыс істеуде «Заманауи менеджменттің жаңа ойлары мен концепциялары». Кафедрада мемлекеттік бюджеттен және шаруашылық келісім негізінде қаржыландырылатын қаражаттар есебінен тақырыптар жоқ.

Кафедра оқытушыларының ғылыми жұмыстарының нәтижелері монографиялар, ғылыми еңбектер жинақтарында, ғылыми мақалалар, доклад тезистерінде, аналитикалық шолуларда көрінісін тапты. Ол шығарушы кафедраның ұсынылатын білім қызметтерінің сапасын, ғылыми-зерттеу белсенділігін анықтайды.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысына авторлық магистрлік зерттеулер мен ғылыми басылымдар өткізу аясында 100 пайызбен магистранттар тартылады.

Тәрбиелік жұмыс

 

Top