География кафедрасы

Кафедра тарихы

Кафедра тарихы

  1990 жылдың 31 мамырында Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМудың Ғылыми мүшелердің шешіміне байланысты, ректордың бұйрығымен қыркүйек айында биология – факультетінде, қазіргі биология-география факультетінде география кафедрасы ашылды. 0110-География мамандығының ашылуы Орталық және Солтүстік Қазақстан облысынтарының орта мектептерінде оқытушы-географтардың жетіспеушілік мәселелерімен байланысты болды. Сонымен қоса экологиялық және экономикалық мәселерді шешуде, географияның маңызының өсуі, ғылыми және мемлекеттік мекемелерде маман-географ, табиғатты қорғау-экологиялық және қоғамдық-экономикалық мекемелерге кадрлар керек болды. 1590 жылы алғашқы түлектер қазақ тобына -25 адам және 25 адам орыс тобына түсті. 2 жылдан кейін алғашқы тускен студенттерден өндірісте үздіксіз оқыту қалыптасты. 1995 жыл мен 2002 жыл арасында география кафедрасында 300 студент күндізгі және сырттай бөлімді бітіріп  шықты. Қазіргі уақытта негізгі бітірген түлектердің тобы Орталық Қазақстаннан жалпы орта білім беру мектептерінде, лицейлер мен гимназияларда жұмыс істейді. Ғылыми-зерттеу жұмысында бейімділіктерін көрсеткен және үздікке бітірген түлектер, соның ішінде С.Талжанов, П.Максутова, Т.Жангожина кафедраға оқытушы болып қалды, ал А.Кулмаганбетова, Р.Кажена және т.б аспирантурага калды.

Кафедраның қалыптасуына ықпал еткен эконом-географтар, «Экономикалық география және өнеркәсіптік экономикасы» Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеттің экономика факультетінің кафедрасының оқытушылары болды, Олар – г.ғ.к., доцент Қожахмет М.К., аға оқытушы Дүйсекеева Ш.Е. және оқытушы Чистякова Г.Н. Университеттің географтарының базалық білімі республикадағы ҚазМУ-да және С.М. Киров (қазіргі Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) университеттің жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз етілді. Олар гидрология, метеорология, геоморфология, картография және геодезия саласындағы мамандар болды.

География кафедрасы, 2007 ж.

(бірінші қатар: Жантлесова Д.М., Максутова П.А., Рустемов Р., Дюсекеева Ш.Е., Кожахмет М.К., Жумадилда Б.И., Лисунов Н.М., Кадирбаева Д.А., Талжанов С.А.

екінші қатар: Жангожина Г.М., Жакатаева Б.Т., Жетписов С.У., Кенжина К.Д., Абиева Г.Б., Акпамбетова К.М., Суймуханов У.А., Чистякова Г.Н., Мамонтова Т.Н., Досмахов С.М., Канафин Ж.А.)

Қазіргі уақытта география факультеті 13 оқытушыны құрайды, оның ішінде 4 ғылым кандидаты, 7 аға оқытушы және 2 оқытушы.

Кафедраның оқытушылары мен студенттері халықаралық, республикалық, аймақтық конференцияларға белсенді қатысады және ғылыми мақалалардың жарияланымдары бар.

География кафедрасының құрылғаннан бері 40-тан астам оқу-әдістемелік оқу құралдары қазақ тілінде және орыс тілінде шығарылды, оның авторлары: K.M.Aкпамбетова «Геоморфологияның кысқаша курсы» «, (1994, соавтор М.Ж. Жандаевпен) «Қазақстанның геоморфологиялық аридтты территориялары» 1-ші және 2-ші бөлімдері (1996, 2002), «Орталық Қазақстанның физикалық географиясы» (2004 ж.); М.К. Қожахмет «Экономикалық және Қазақстанның әлеуметтік географиясы» (1997, соавтор И.Н. Хайрлиевпен), «Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе» (1998), «Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы»; Б.И. Жұмаділдә «Картография негіздері» (2004); Б.Т. Жақтаев «Метеорология негіздері» (2004); П.А.Максутова (2005 жылы соавторы Ш.Е.Дюсекеева және А.О.Қулмағанбетовамен) «Қарағанды облысының физикалық географиясы» және т.б. оқулықтар.

Кафедраның ашылған алғашқы күндерінен бастап студенттердің далалық-оқу практикасына үлкен көңіл бөлінді. Қазіргі уақытта «География» мамандығы үшін 7 тпрактика түрі қарастырылған. Бұл топографиялық, жалпы географиялық, экономикалық-географиялық, кешенді, педагогикалық, өндірістік және диплом алды практикасы. Практикадан өту кезінде студенттер Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Қазақстан аймақтарының көркем табиғи бұрыштарына барады, ТӨК Қарағанды-Теміртау өндірістік нысандарына, сондай-ақ оқу орындарына барады.

Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Ақмола және Қазақстанның басқа да аймақтарындағы білім бөлімшелерінен түлектерді жұмысқа қабылдау туралы өтініштер түседі. Осы өтініштерге сәйкес көптеген түлектер жұмысқа жіберіледі.

География кафедрасы, 2010 ж.

(бірінші қатар: Суймуханов У.А., Жакатаева Б.Т., Жумадилда Б.И., Кожахмет М.К., Талжанов С.А.,

Дюсекеева Ш.Е., Чистякова Г.Н., Лисунов Н.М.

екінші қатар: Кадирбаева Д.А., Жангожина Г.М., Лучинская Т., Абиева Г.Б., Кулмаганбетова А.О., Канафин Ж.А., Акпамбетова К.М., Абилова А.Б., Кенжина К.Д., Акыжанова А.Ш., Малаева Л.Т., Досмахов С.М.)

 

Кафедрада «Орталық Қазақстанның географиялық және геоэкологиялық мәселелері» тақырыбында ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар кафедра Байқоңыр ғарыш айлағының қоршаған ортаға әсері жөніндегі халықаралық жобаға – «Байқоңыр» ғарыш айлағының геоэкологиялық жағдайын Кешенді бағалау және географиялық талдау жұмыстарына қатысады. Кафедрада «Орталық Қазақстанның экологиялық-географиялық зерттеулері» оқу-ғылыми зертханасы жұмыс істейді.

Кафедраның жанында ғылыми-әдістемелік семинарлар ьжұмыс істейді, онда география мәселелерін талқылады,снымен қоса жариялану үшін дайындалған ғылыми мақалаларды, кандидаттар мен аспиранттар есептерін тыңдайды. Кафедра оқу үрдісін жақсартуға, оқу жұмыс бағдарламаларының құрылуымен жаңартылуына, оқу үрдісінде ТСО және компютерлік техниканы қолдану, оқулық және оқу әдістемелік кешен құрастыру, студенттерді ғылими-зерттеу жұмыстарына тарту, жаңа мамандық курстарды ашуға жұмыс істеу, географиялық ғылымның жаңаша деңгейін дамыту мен практика сұраныстарына жауап беруге көп көңіл бөледі.

Қазіргі уақытта кафедра «5В011600, 5В060900-География» мамандығы бойынша студенттерді қазақ және орыс бөлімдерінде іріктейді. Күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушыларға (гранттар, несиелер, коммерциялық негізде), сырттай оқу түріне (коммерциялық негізде 5 жыл), жоғары білім негізінде қысқартылған білім беру нысаны (коммерциялық негізде 2,5 жыл) жүргізіліп жатыр.

География кафедрасы, 2015 ж.

(бірінші қатар: Сакитаева К.К., Малаева Л.Т., Талжанов С.А., Кожахмет М.К., Кадирбаева Д.А., Чистова А.М.

екінші қатар: Аманжолов А.И., Кенжина К.Д., Акпамбетова К.М., Абиева Г.Б., Жангожина Г.М., Досмахов С.М.)

География кафедрасы, 2018 ж.

Оқытушылар құрамы

Акпамбетова Камшат Макпалбаевна, география кафедрасының меңгерушісі

– география ғылымдарының кандидаты, доцент. Геоморфология, Геология, Қазақстанның физикалық географиясы, Физика-географиялық мәселелері, Геология палеогеография негіздерімен, Қазақстанның геоморфологиясы пәндерді оқытады. Е.А. Бөкетов атындағы КарМУ-де 1991 жылдан бері жұмыс істейді.

Білікті арттыру

– Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары аясында қолданылатын дидактикалық материалдар мен оқыту әдістерін әзірлеу. 19.01.2013 ж. № 092013 куәлігі. 2013 ж., ҚМУ ФПК.

– жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын тәуелсіз ұлттық аккредиттеу. 08.04.2013 ж. НКАОКО сертификаты.

– ұтымды табиғат пайдалану саласындағы шешімдерді қолдаудың геоақпараттық жүйесі. FPK FGBOU «Алтай мемлекеттік университеті». Барнаул қаласы, №411 Біліктілікті жоғарылату туралы сертификаты, 2015 ж.

– Табиғатты ұтымды басқару және өңірлердің тұрақты дамуы ФПКО «Алтай мемлекеттік университеті». Барнаул, 2016 ж. № 699 біліктілікті арттыру туралы куәлік.

– Get started with online learning. The open University. London, 2016.

– The Earth in my pocket: an introduction to geology. The open University. London, 2017.

– географияның білім беру және зерттеу мәселелерін шешудегі заманауи технологияларды қолдану. Қарағанды, ҚМУ, ФДО-04/03/2017.

– Орташа білім беру жийесін мазмынының жарықтығы. Сертификат № 02. Қарағанды, КМУ, 2017ж.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ-нің президенті, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 30-жылдық мерейтойына байланысты марапатталды. Букетов университеттің дамуына қосқан зор үлесі үшін;

– Қарағанды ​​қаласының әкімінің білім беру жүйесінде жемісті қызметі және педагогикалық және ғылыми кадрларды тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін, сондай-ақ академик Е.А. туғанына 80 жыл толуына орай Құрмет грамотасымен марапатталды. Букетов;

– Профессор П.С. Кравицкая сыйлығының лауреаты.;

– «ҚарМУ-дың 40 жылдығы» мерейтой медалімен марапатталған. Академик Е.А. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың 40 жылдығына байланысты. Букетов университеттің дамуына қосқан үлесі үшін.

– ҚР Еңбек сіңірген қайраткері. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2017

Басылымдар (2014-2017)

-Кіші өзен алаптарының гидроэкологикалық жағдайын жақсарту мәселелері турлар (Zhesdі özenі mysalynda) ғасырдың зоологиясы: халықаралық материалдар. ғылыми-практикалық. конференция (2014 жылдың 27-28 наурызы) .- Қарағанды, 2014. – 420-426 б. (соавторы Абиева Г.Б.)

– Қазақстанда және іргелес аумақтарда қоршаған ортаның мониторингі үшін эндогендік минералданудың орналасуын талдау. Географияның теориялық және қолданбалы мәселелері: халықаралық ғылыми зерттеулердің материалдары. конференция (9-10 маусым, 2014). – 2 бөлім. Астана, 2014.-К. 99-102.

– Қазақстандағы құрғақ ландшафтардың жерлерін рекультивациялаудың геоморфологиялық аспектісі. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар Р – 2014. – № 6 (74) 2014. – 69-73 б.

– аумақты игеру нәтижесінде зақымданған жерлерді рекультивациялау. Ғылым және инновация – Қазақстанның «жасыл экономикасының» дамуындағы маңызды факторлар: республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағандының 80 жылдығына арналған конференция (2014 ж., 19-20 қыркүйек). – Қарағанды, 2014. – 140-144 б..

– Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде бұзылған аумақтардың рельефі (Орталық Қазақстан). Қырғыз ұлттық университетінің хабаршысы. J. Balagasyna – 2014. – Арнайы шығарылым. – 140-143 б.

– рекреациялық және геоморфологиялық жүйелерді (КРУ) бедердің рөлі мен функциясы gornopromyshlen үкіметтік Қазақстан өңірлерін. туризм, рекреациялық география және инновациялық: Материалдар II-Бүкіл Ресей koy.nauch.-Pract. халықаралық қатысуымен конференция (2014 жылғы 22-25 қыркүйек). – Иркутск, 2014. – 103-105 б.

Қазақстанның өңірлерінің тау-кен жұмыстарының техногендік рельефін қалыптастыру процестері. Экзогендік бедер түзуші процестер: Ресей мен ТМД елдерінде зерттеулердің нәтижелері: Геоморфологиялық комиссия XXXIV РҒА (7-9 қазан 2014 ж) Пленумының материалдары. – Волгоград, 2014.

– су тасқыны кезеңінде Орталық Қазақстанның өзендері бассейндеріндегі апатты оқиғалардың. Қарағанды ​​университетінің хабаршысы. -Серия биологиясы. Медицина. География. – 2014 ж. – № 4 (76). – 107-112-б. (соавторы Шадский Е.Е.).

– Қазақстандағы геоэкологиялық зерттеулер. тоқсанында іргелі мәселелері, зерттеу және одан әрі зерттеудің негізгі бағыттары нәтижелері: төрттік зерттеулер (15-20 қыркүйек 2015) арналған материалдар IXVserossiyskogo кездесу. – Иркутск, 2015. – 8-10 беттер.

Science – 2015: ХІ халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға арналған материал (2015 жылғы 17-25 сәуір). – Т. 16. София, 2015. – П. 21-24. (соавторлар Рахметова А.А., Чистова А.А.)

– Қазақстанның құрғақ аймағының гидрографиялық желісін геологиялық және геоморфологиялық талдау. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері – 2016 ж. – № 03 (86). – 1 бөлім. – 204-208 б. (соавторлар Абиева Г.Б., Жангожина Г.М.)

– Development of the geomorpho-dynamic processes in basin of Nura river.Ключови въпроси в съвременната наука – 2015: материали за XI международна научна практична конференция (17-25 април 2015). – Т. 16. София, 2015. – С. 21-24. (соавторы Рахметова А.А., Чистова А.А.)

– Geographic factors of formation of Kazakhstan arid relief. Вестник Карагандинского университета. -Серия Биология. Медицина. География. – 2016. – № 2 (82). – С. 79-86. (соавторы Л. Дэвид, Чистова А.А.)

– Paleogeography arid zone of Kazakhstan. Вестник Карагандинского университета. – Серия Биология. Медицина. География. – 2016. – № 2 (82). – С. 56-61. (Золтан, Рахметова А.А.)

– Қазақстанның тау-кен өңдеуші аймақтарын жеңілдету және қалпына келтіру процестері. Қазіргі ғылымның сұрақтары: ұжым. ғылым. монография. – Мәскеу: Изд. Internauka, 2016. T. 9. – P. 6-34.

– Орталық Қазақстанның гидрологиялық желісін географиялық талдау. Қазақстанның мектептері мен университеттеріндегі география. – 2016 ж. – № 3 (69). – 9-12 беттер.

– су тасқыны кезінде Орталық Қазақстан өзенінің алқаптары. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар Р – 2016. – №5 (95) 2016.- С. 61-65.

– Қазақстанның құрғақ ландшафттарының техногендік рельефтері мен процестері. Теориясы мен қазіргі заманғы Геоморфология әдістері: Материалдар XXXV Пленумы Геоморфологиялық комиссия РҒА (3-8 қазан 2016). – Симферополь қаласы, 2016 ж. – 323-327 б.

– Қазақстанның құрғақ аймағының су-ресурстық әлеуеті. ЭКСПО-2017: Болашақтың технологиялары: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Конференция (20-22 қазан 2016). – Қарағанды, 2016 ж.

– Орталық Қазақстанның табиғат кешендерін далалық практика нысандары ретінде. Қарқаралы облысының ландшафттық әртүрлілігі және биогеографиялық мамандықтар студенттерінің практикалық тәжірибесі: Интернеттің материалдары. ғылыми-практикалық. конференция. – М .: геогр. Мәскеу мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы, 2016 ж., 57-63 б.

– Орталай Қазақстан кіші өзендерінің өзгерістері және қазіргі жағдайы. Ауылдың географиясы – табиғаты. – 2016 ж. – № 6 (84). – 3-7 беттер.

– Орталық Қазақстандағы құрғақшылық. Қазіргі ғылымның сұрақтары: ұжым. ғылым. монография. – Мәскеу: Изд. Internauka, 2016. T. 17. – P. 6-23.

– құрғақ ландшафтардың өзен алқаптары. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар Р – 2017. – №1 (103) 2017. – П. 49-53.

– Қазақстанның табиғи және рекреациялық ресурстарын геологиялық және геоморфологиялық бағалау (Оңтүстік Қазақстан облысының мысалында). Wschodnie Әріптестік – materiły XIII międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji (07 -15 września 2017 Roku) – № 9. Przemyśl, Ғылым Мен Studia, 2017 – C. 31-36

– Орталық Қазақстанның геологиялық және геоморфологиялық ескерткіштері. Жарық Ғылым әлеуетті: Материалдық XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция № 9. Софья «Byal GRAD-BG UDM» 2017 –  П. 47-52 (15 – 22 Септември 2017.).

– Қазақстанның құрғақ аридті территорияларының геоморфологиясы. Оқулық. Қарағанды, КарМУ, 2017 ж. (совторлар Абиева Г.Б., Жангозина Г.М.)

                   

Абиева Гулшара Бакбергеновна, география кафедрасының эдвайзері

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Оқытатын пәндері: «Геоэкология және Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын қорғау», «Қазақстанның физикалық географиясы». 2002 жылдан бастап Е.А. Букетов атындағы КарГУ мемлекеттік университетінде жұмыс істейді.

Білікті арттыру.

– педагогикалық-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстары. Сертификат 23.12.2013ж. Еуропалық студенттер мен кәсіпкерлер қауымдастығы.

– экологиялық аудит. 25.11.2015 ж. № 00393 куәлігі. ҚР ІІМ.

– Экологиялық кодекс. Іске асыру. 25.11.2016 ж. № 00761 куәлігі. ҚР ІІМ.

– Экология және табиғат пайдаланудағы математикалық модельдеу және ақпараттық технологиялар. 10.12.2015 ж. №443 куәлігі. Алтай мемлекеттік университеті.

– Заманауи педагогикалық технологы. 08.10.2016 ж. № 0131523 куәлігі. «Өрлеу» ДК »АҚ.

– Жергiлiктiң күнделiктi жергiлiктi күндерi мен аламын. 04.03.2012 ж. № 477017 куәлігі. Университеттің ФПК.

– Қарқынды ағылшын тілі курсы (бастауыш деңгей). Сертификат №705017 04.03.2017ж. Университеттің ФПК.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– Қазақ географиялық қоғамының мүшесі, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Е.А.Букетов атындағы КарМУ адал еңбегі мен 2017 жылғы Университеттің дамуына қосқан зор үлесі үшін құрмет грамотасымен марапатталды.

Басылымдар (2014-2017)

– Қарағанды облысы өзендерінің экологиялық-геоморфологиялық мәселелері (кіші өзендер мысалында). «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации: Материалы междунар. науч.-практ. конф: (10-17 января 2014г.) / BogmalloBeachResort, Goa, India, 2014. Т.III.-Б.179.

– Кіші өзен алаптарының гидроэкологиялық жағдайын жақсарту мәселелері туралы (Жезді өзені мысалында). Ғасырлар тоғысындағы зоология: Халықарал.ғыл.-практ.конф.материалда-ры: (27-28 наурыз 2014 ж.) /ҚарМУ – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014.- Б.420-426.

– Кіші өзен алаптарын экологиялық-географиялық тұрғыдан бағалау (Қарқаралы өзені мысалында). «Эффективные инструменты современных наук – 2014»: Материалы X междунар. научно-практ.конф.: (27 апреля – 05 мая) – Прага: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2014. – С. 63-67.

– Геоэкология: Оқулық. Алматы, «ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы», 2014.- 264 б.

– Матақ өзені аумағына ықпал етуші антропогендік әсерлер және оны оңтайландыру жолдары. Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология, медицина, география сериясы.-2015. – №1 (77).-Б.110-118.

– Влияние промышленных и бытовых отходов, сбросов и выбросов на экологическую обстановку Карагандинской области. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар сериясы.-2016. – №2 (111).-Б.130-136.

– Орталық Қазақстанның кіші өзендер аумағына әсер ететін ластаушы көздер. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал Экологическое образование в Казахстане. -2016. – №1 (49). – Б. 31-33.

– Geoenvironmentalanalysis ofthe small rivercatchment areas (on the example of the RiverKarkaralinka). Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология, медицина, география сериясы.-2016. – №2 (82). Б.87-92.

– Орталық Қазақстанның кіші өзендерінің өзгерістері және қазіргі жағдайы. Республиканский научно-педагогический журнал «География және табиғат». -2016.- № 6 (84). -Б.3-7.

– Адамзат географиясы аймақтар мен өлкелерге жаһандық көзқарас. Оқулық. Алматы, «ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы», 2017.- 478б.

Аманжолов Айдын Иманкешович, «ГИС және электрондық картография» лабораториясының жетекшісі

 

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Оқытатын пәндері: «Картография», «Топография». 2012 жылы Е.А. Бөкетов атындағы университетінде жұмыс істейді.

Білікті арттыру.

– РУДН, повышение квалификации по курсу Экономическая география., М., 2016

– Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы. Караганда, КарГУ, 2017.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ Географиялық қоғамы» РҚБ-нің мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Қазақ географиялық қоғамының грамоталармен марапатталған, 2015,2017

Басылымдар (2017-2017)

– Использование шахтного газа как источник альтернативной энергии (на примере Карагандинского каменноугольного бассейна).        Печат. (статья)          Қазіргі ботаника: Биоәртүрлілік, биоресурстар, битехнология: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары: Қарағанды: ҚарМУ, 2014. Б. 323-325

– Аркгис 10 бағдарламасы көмегімен атмосфераның ластануын картографиялау (Қарағанды – Теміртау өндірістік территориясы мысалында).      Академик Е.А.Бөкетовтың ғылыми және шығармашылық мұрасы: Е.А.Бөкетовтың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары: 2 т.- 1 т. – Қарағанды: ҚарМУ, 2015. Б. 455-459.

– Қазақстанның экономикалық аудандастыру мәселелер.         Академик Е.А.Бөкетовтың ғылыми және шығармашылық мұрасы: Е.А.Бөкетовтың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары: 2 т.- 1 т. – Қарағанды: ҚарМУ, 2015.  Б. 474-476..

Досмахов Сагидолла Мухтарович, декан орынбасары

 

– жоғары білім. Географ, география пәнінің мұғалімі. Оқытатын пәндері: «Экономикалық, әлемнің әлеуметтік және саяси география», «Әлемдік экономика География», «География оқыту әдістемесі», «География және экология оқыту әдістемесі», «Экономикалық және ТМД әлеуметтік география», «Қазақстандағы географиялық және экологиялық білім беруді дамыту». 1993 жылы Е.А.Бөкетов атындағы университетте жұмыс істейді

 Білікті арттыру

– РИПКПСО «Өрлеу», Алматы, 2016

– халықтар достығы университеті, экономикалық география, М., 2016 мөлшерінде біліктілік жетілдіру.

– «Инновациялық білім беру жоғары оқу орындарында технологиялар», Башқұрт gosudarstvennyyuniversitet. Уфа, 2017

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ мүшесі. «Нұр Отан» партияның мүшесі

Марапаттар мен жүлделер.

– білім беру жүйесінде жемісті қызметі үшін Қарағанды ​​әкімінің дипломымен марапатталды. 2017

– Қазақ географиялық қоғамының грамотасымен марапатталған, 2017

Басылымдар (2014-2017)

– Өнеркәсіпті өңірдегі экологиялық ахуал және оның географиялық аспектілері.Қарағанды университетінің хабаршысы.Биология,Медицина,География сериясы.-2013.-№3-Б.78-82.

– Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстан мыс өнеркәсібінің даму деңгейі мен өндірістің алатын орны.  Вопросы географии Казахстана:труды Казахского географического общества.-Караганда:КарГУ 2014.-Т.2.-С.62-66

– Нарықтық экономика кезеңіндегі Қазақстан қара металлургиясының даму жағдайы мен өндірістегі экологиялық мәселелерді шешу жолдары.Қарағанды,2010.,2010.-Б78-81

– Экологиялық білімдер жүйесін мектеп географиясы сабақ үрдістерінде пайдалану мәселелері.Сборник региональной научно- практической конференции «Географическое образование в Центральном Казахстане»Караганда,2015.-2015.-Б.78-81

– Орталық Қазақстанның табиғаты мен әлеуметтік жағдайына байланысты географиялық атаулардың туындау себептері мен мәні.Қарағанды университетінің хабаршысы.Биология, Медицина, География сериясы.-2015.-№1-Б.86-91.

– Орталық Қазақстанның табиғаты мен әлеуметтік жағдайына байланысты географиялық атаулардың тарихи туындау себептері мен мәні. «Атамекен» Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 2015.-Б150-152.

– Орталық Қазақстанның негізгі өндірістері мен қоршаған ортаға тигізетін әсері.Қазіргі ботаника. Караганда, 2017

Жангожина Гаухар Махановна, декан орынбасары

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі,  мамандығы «6M060900-География». Оқытатын пәндері: Жаратылыстану, Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, географиялық зерттеу  әдістері, Биогеография , Ландшафт және физикалық-географиялық аудандастыру, Геология палеогеография негіздерімен.  2005 жылы Е.А.Бөкетов атындағы университетте жұмыс істейді

Білікті арттыру

– РИПКПСО «Өрлеу», г.Алматы. 2015

– Германия (г.Дюссельдорф). 2015

– Орташа білім беру жийесін мазмынының жарықтығы.  Қарағанды, КМУ, 2017ж.

 Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ-нің мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Университеттің жас ғалымдар грантының иегері (2008).

Басылымдар (2014-2017)

– Main stages and directions of conversion of a river basin of Nura. Вестник Карагандинского университета. – Серия Биология. География. Медицина. – 2014. – №2 (74). – С. 121-125;

– Погребенные долины Центрального Казахстана. Вестник Карагандинского университета. – Серия Биология. География. Медицина. – 2014. – №3 (75). – С. 112-116;

– Климатические условия бассейна реки Нура. Вестник Карагандинского университета. – Серия Биология. География. Медицина. – 2015. – №1 (77). – С. 112-116;

– Русско-казахско-англо-немецкий терминологический словарь-справочник по физической географии. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2013. – 580 с.

– Русско-казахско-англо-немецкий терминологический словарь-справочник по экономической географии. – Электронный учебник. МЮРК от 26 мая 2014 года;

– Русско-казахско-англо-немецкий терминологический словарь-справочник по физической географии. – Электронный учебник. МЮРК от 29 апреля 2015 года;

– География сабақтарында деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын қолданудың тиімділігі. Conduct of modern science-2015. – Прага, 2015. 81-84 б.

– Formation of ancient valleys of the river Nura. – Серия Биология. География. Медицина. – 2016. – №2 (74). – С. 75-78;

– Геолого-геоморфологический анализ гидрографической сети аридной зоны Казахстана. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 03 (86). – Ч. 1. – С. 204-208.

– The role and signicance of small business in the economy of Kazakhstan. Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №1 (21). – С.48-531 (21) (соавторы Чистякова Г.Н., Малаева Л.Т., Досмахов С.М.)

– Anthropogenic loadof the Nura river basin. Актуальные научные исследования в современном мире. – Украина, 2017. – С. 28-31.

– Оқытудың жаңа технологияларының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. Қазіргі биология: теориялық, қолданбалық аспектілері және пәнаралық байланыстары. – Қарағанды, 2017. – С. 282-286.

Кадирбаева Дидар Артыкбаевна

– педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.  Оқытатын пәндері: «Тарихи география», «Туризмнің негіздері және жергілікті тарихты зерттеу», «Топонимика» 2005 жылы Е. А. Бөкетов атындағы университетте жұмыс істейді.

Білікті арттыру

– КарМУ, 2013

– Томson Reutors семинарі, 2014

– РИПКПСО «Өрлеу», г.Алматы. 2017

– ҚББФ, 2017

 Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ-і, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Негізгі басылымдар

– Географиялық карталарды жіктеудегі демалыс және туризм карталарының орны. Вопросы географии Казахстана: труды Казахского географического общества. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ. – Қарағанды, 2012.

– Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика. Вопросы географии Казахстана: труды Казахского географического общества. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ. – Қарағанды, 2012.

– Бейімді-бағдарлы оқытудың мәселелері. Вопросы географии Казахстана: труды Казахского географического общества. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ. – Қарағанды, 2012.

– Топонимикалық атаулардың жіктелуі. «Ғылым және білім – Қазақстан-2050»Стратегиясының жетекші факторлары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. 20-21 маусым 2013.

– Сарыарқа даласындағы кейбір жер атауларының географиялық ерекшеліктері. Магистранттар мен студенттердің XXXVI ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Қарағанды-2013.

– Anthropogenic load of the Nura river basin. – Переяславл-Хмельницкий, 2017. – С. 28-32. Жангожина Г.М., Кенжина К.Д.

Кенжина Кулпаш Дакеновна, филиалдардың меңгерушісі

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы. Оқытатын пәндері «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе», «Экономикалық және Қазақстанның әлеуметтік географиясы», «әлемнің Рекреациялық география», «географиялық зерттеулер Аэроғарыш әдістері», «Тарихи география», «Метеорология климатология негіздерімен». 1996 жылы Е.А. Бөкетов атындағы КарМУ-де жұмыс істейді

Білікті арттыру

– РИПКПСО «Өрлеу», г.Алматы. 2016

– РУДН, повышение квалификации по курсу Экономическая география., М., 2016

– Орташа білім беру жийесін мазмынының жарықтығы.  Қарағанды, КМУ, 2017ж.

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ-нің мүшесі, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің, 2016 25 жылдығына байланысты Құрмет грамотасымен марапаттады.

Басылымдар (2014-2017)

–Karaganda region, the main cancer – causing factors in the geographic view In the years of census, 1999-2009. Вестник КарГУ. Серия Биология. Медицина. География. -Қарағанды, 2016. – С. 93-96. Тоимбекова К., Дэвид Л.

– Geo-Economics: basics and development. The Eighth International Conference on Eurasian scientific development. Vienna, Austria, 2016. –С. 227-231

– Трансшекаралық өзендер мәселелері. Постиндустриалды әлем: жасыл өсім және жасыл экономика: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.  – Өскемен, 2016. – С. 70-75.

– Anthropogenic load of the Nura river basin. – Переяславл-Хмельницкий, 2017. – С. 28-32. Жангожина Г.М., Кадирбаева Д.А.,

– Қарағанды облысындағы қатерлі ісік ауруларын тудырушы негізгі факторлардың географиялық көрінісі (1999-2009 санақ жылдары санатында). Вопросы географии Казахстана. Қарағанды, 2016. – С. 51-54.

– География мамандығы түлектерін жұмысқа орналастыру мәселелері. Вопросы географии Казахстана. – Қарағанды, 2016. – С. 55-58.

– Факторы неблагоприятно влияющие на демографическую ситуацию городского населения. Вестник КарГУ. Серия Биология. Медицина. География. Караганда, 2015. – С.125-128. Кенжин А.

– Қарағанды қаласы халқының демографиялық жағдайына экологиялық факторлардың әсері. – 2015. – Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – С. 268-273. Абилова А.Б., Талжанов С.А.

– Орталық Қазақстан халқының демографиялық жағдайларына экологиялық факторлардың әсері. – Караганда, 2017. – С. 103-107. Қарағанды университетінің Хабаршысы. Биология.Медицина. География сериясы. 1 (85)

– Қоршаған орта жағдайларының халық денсаулығына әсері. Ғасырлар тоғысындағы зоология. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Караганда, 2014. – С.451-454

Кулмаганбетова Айгуль Ораловна, кәсіподақ ұйымдастырушысы

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушысы. Оқытатын пәндер: «Географиялық зерттеулер Аэроғарыш әдістері», «Геоинформатика», «Қазақстан және жер кадастры Жер», «Климатология және метеорология негіздері», «Әлемнің рекреациялық географиясы», «Топонимика», «Жалпы жертану». 1998 жылы Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ жұмыс істейді.

Білікті арттыру

– ҚББФ, КарМУ, 2017

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» РҚБ, ХДП «Нұр Отан» мүшесі.

Басылымдар (2017)

– Экологическая культура как интегративное свойство личности. Современная Биология: Теоретические, прикладные аспекты и междисциплинарные связи: Материалы международной научно-практической конференции: (13-14 октября 2017г.). Караганда: Изд-во Тенгри, 2017. – С.240-243.

– Особенности развития функциональной грамотности обучающихся на уроках географии. Современная Биология: Теоретические, прикладные аспекты и междисциплинарные связи: Материалы международной научно-практической конференции: (13-14 октября 2017г.). Караганда: Изд-во Тенгри, 2017. – С.286-293.

– Қазақстан қара металлургия өнеркәсібінің дамуындағы өндірістік және шикізаттық факторлар. Современная Биология: Теоретические, прикладные аспекты и междисциплинарные связи: Материалы международной научно-практической конференции: (13-14 октября 2017г.). Караганда: Изд-во Тенгри, 2017. – С.350-354.

– Табиғат карталарын құрастыруда ArcGIS бағдарламасының рөлі. Современная Биология: Теоретические, прикладные аспекты и междисциплинарные связи: Материалы международной научно-практической конференции: (13-14 октября 2017г.). Караганда: Изд-во Тенгри, 2017. – С.354-359.

Малаева Лайла Таймыровна,

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Оқытатын пәндер: «Геоморфология», «Геология», «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе». Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-де 2005 жылдан бастап жұмыс істейді.

Білікті арттыру.

-Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов. ФПК в ФГБОУ «Алтайский государственный университет». Удостоверение о повышении квалификации № 699, Барнаул, 2016.

– Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы. Караганда, КарГУ, 2017.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– Қазақ географиялық қоғамының мүшесі, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Марапаттар мен жүлделер.

– Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне байланысты 2017 жылы танылды (жұмыс кітабына енуімен).

Басылымдар (2014-2017):

– Орталық Қазақстандағы орта, шағын бизнестің эдіснамалық негіздері және шаруашылық дамуының алғы шарттары. Вопросы географии Казахстана: Казахского географического общества.- Қарағанда: Изд – во КарГУ, 2014. – Т.6.- С .25-30.

– Қазақстанның экономикалық аудандастыру мәселелері. Е.А.Бөкетовтың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 6материалы». Қарағанды: 2015. –  С .474-476.

– Қарағанды қаласы халқының демографиялық жағдайына экологиялық факторлардың әсері. Е.А.Бөкетовтың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалы» Қарағанды: 2015. –  С. 268-273.

– Орталық Қазақстанда қара металлургия өнеркәсібін аймақтық дамытудың экономикалық географиялық алғы шарттары. Вопросы географии Казахстана: Казахское географическое общество.- Караганда: Изд-во КарГУ, 2016. – Т.7.- С .42-46.

– Историко  – географический аспект происхождения терроризма. Қәзіргі замандағы дін: этникалық және конфессияаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру, діни экстремизим мен терроризмнің алдын алу: КҚЭУ – нің 50 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми – тәжірбиелік конференция материалдары. Keu./ru/sci-20498/konferens. Қарағанды: 2016.- C. 163-165.

– “III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Ақтөбе: Қазақ-орыс халықаралық университеті. 2016. –Б. 208-211.

– Қазақстанның экономикалық аудандарындағы жалпы ішкі өнім бойынша аумақтық өзгерістер. Қазақстан инновациялық гуманитарлық-заң университеті ҚазИГЗУ Хабаршы. – Семей, 2016. Т. 2.-С. 127-130.

– Қазақстан Республикасының экономикалық аудандарындағы жалпы ішкі өнім бойынша аумақтық өзгерістер. Последните постижения на Европейската наука-2016. Материали за XII международна научна практична конференция (17-25 юни). София, 2016. – T. 13. C. 64-69.

– Инновационное развитие в использовании туристическо рекреационного потенциала в Казахстане. Қәзіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі

X Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция Мақалалар жинағы  (4 бөлім) Қоғамдық гуманитарлық ғылымдар zhumashev@fpp.kz, www.fpp.kz. – Алматы, 2016.- Б. 161-164.

– Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Академик Е.А.Бөкетов атында,ы Қарағанды мемлекеттік университеті (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқулық). 2016 ж. № 2349.

– Эколого – экономический аспект в оптимизации деятельности медной промышленности в Республики Казахстан. Научно практический журнал. Биосферное хозяйство: теория и практика.http://biosphere-sib.ru/news/369/.– Иркутск, 2017 –T 1 (2).- С. 67-76. (соавтор Досмахов С.М.)

– The role and significance of a small business in the economy of Kazakhstan. Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. – Переяславль – Хмельницкий, 2017.-T. 1 (21).-C. 48-52. (соавторы Чистякова Г.Н., Досмахов С.М., Жангожина Г.М.).

– Мектеп физикалық география курстарында жер-су атауларын қолданудың маңыздылығы. Заманауи әлемдегі ғылым мен білім Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Қарағанды, 2017.- С. 104-106.

Суймуханов Узакпай Алтынбаевич

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі, мамандығы «6M060900-География», аға оқытушы. Оқытатын пәндері: «Жалпы география», «географиялық зерттеу әдістері», «құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы», «Орталық Шетелдік Азияның физикалық географиясы» «ТМД елдерінің физикалық географиясы», «Топонимика», «Ландшафттану». Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-де 1990 жылдан бастап жұмыс істеу.

Білікті арттыру:

– РИПКПСО «Өрлеу», г.Алматы, 2016

– РУДН, повышение квалификации по курсу Экономическая география., М., 2016

– Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы. Караганда, КарГУ, 2017.

Кәсіби ұйымдарда мүшелік.

– Қазақ Географиялық қоғамының мүшесі, ХДП мүшесі «Нұр Отан»

Марапаттар мен жүлделер.

–  «Қазақ Географиялық Қоғамы» РҚБ-нің грамотасы, 2017

Негізгі басылымдар

– Мектеп курсындағы экологиялық білім беру мәселелерінің алғы шарттары «Экологияның өзекті мәселелері» IV Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары. Қарағанды, 2013. – Б.218 -221

– Ақтөбе облысының табиғи аймақтық кешендерінің антропогендік ықпалына баға беру «Экологияның өзекті мәселелері» IV Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары. Қарағанды, 2013. – Б.326 -329

– Өндірісі дамыған аймақтардағы табиғи – аумақтық кешенді антропогендік ықпалды бағалау Сборник региональный научно-практической конференции «Географическое образование в Центральном Казахстане», (25 ноября 2013) Караганда, 2013. – С.240 – 243

– Қазақстан Республикасының транзиттік темір жол әлеуеті халықаралық еңбек бөлінісінде «VI Жандаев оқулары» Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Алматы, 2013.-Б.227-232

– «Жалпы Жер тану» пәні бойынша жүргізілетін іс – тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2013.-54 б.

– Топонимикалық атаулардың жіктелуі. «Ғылым және білім – Қазақстан-2050» Стратегиясының жетекші факторлары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. 20-21 маусым 2013.

– Бурабай аңыз өлке Арқадағы Академик Е.А.Бөкетов Қарағанды Мемлекеттік Университетінің 40 жылдық мерейтойына арналған ғылыми – практикалық конференциясының материалдары Қарағанды – 2014

– Қарағанды қаласының атмосфералық ауаның ластануына автокөліктің қосатын үлесі Академик Е.А.Бөкетов Қарағанды Мемлекеттік Университетінің 40 жылдық мерейтойына арналған ғылыми – практикалық конференциясының материалдары Қарағанды – 2015

Талжанов Серикболат Алдунгарович, биология-география факультетінің деканы

 

– география ғылымдарының кандидаты, география кафедрасының доценті. Оқытатын пәндері: «Қазіргі әлемдегі географиясы», «Экономикалық және географиялық мәселелері» Қазақстан және жер кадастры «Жер ресурстарын». Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-де 1995 жылдан бері жұмыс істеу.

Білікті арттыру:

– РИПКПСО «Өрлеу», г.Алматы, 2015

– РУДН, повышение квалификации по курсу Экономическая география., М., 2016

– Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы.  Караганда, КарГУ, 2017.

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

– Қазақ географиялық қоғамының мүшесі, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Басылымдар (2014-2017)

-Поликультурное воспитание как составная часть современного образованияEuropean Researcher. – 2014.- Vol.(78).- № 7-1 P. 1273-1277// DOI:10.13187/issn.2219-8229 //www.eujo.Импакт-фактор – 0,7 (Пирмагамбет З.И., Досмахов С.М.);

-Қызмет көрсету географиясы. Оқу құралы. Қарағанды қ. «Қазақстан – Ресей Университетінің баспасы», 2014. – 67 Б. (Кәдірбаева Д.А.);

-АРКГИС 10 бағдарламасы көмегімен атмосфераның ластануын картографиялау (Қарағанды – Теміртау өндірістік территориясы мысалында) Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Е.А. Букетова «Научное и творческое наследие академика Е.А. Букетова». – Караганда, 2015. – С. 455-460. (Сейткалиев И.О., Жангожина Г.М., и др.);

-Адольф Янушкевичтің қазақ даласына сапары мен жазбаларындағы зерттелген табиғи, экономикалық және әлеуметтік мәселелері Вопросы географии Казахстана: труды Казахского географического общества. – Караганда: Изд-во КарГУ,  2014. – Т. 6. – С.86 – 89.;

-Mapping air pollution by means the program ArcGIS 10 Вестник Карагандинского университета. Серия Биология, медицина, география. – 2016. – № 2 (82) – С. 62-68. (Сейткалиев И.О.);

-Развитие и реализация 5 институциональных реформ в образовательном пространстве Казахстана Вопросы географии Казахстана: труды Казахского географического общества. – Караганда: Изд-во КарГУ,  2016. – Т. 7. – С.103 – 106 (Акпамбетова К.М., Кожахмет М.);

-Географиялық білім беруде мұнай және мұнай өнімдерінің қызмет көрсету саласындағы маңызын талқылау Матерали за ХII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2016». – София «Бял ГРАД-БГ» ООД (Республика България), 2016. – Том 13. – С. 58-61. (Кутжанова Г.Г.);

-«Желтау» тауына тарихи-географиялық сипаттама Матерали за ХII международна научна практична конференция «Последните постижения на Европейската наука – 2016». – София «Бял ГРАД-БГ» ООД (Республика България), 2016. – Том 13. – С. 70-72.;

-Тhe role and significance of a small business in the economy of kazakhstan Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1(21), ч.  –  C. 48-52. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411;

-Некоторые гидроклиматические факторы и их влияние на режим р. НураSCIENCE AND WORLD International scientific journal, № 3 (43), 2017, Vol. I, Volgograd, 2017. Impact factor of the journal «Science and world» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Australia) Impact factor of the journal «Science and world» – 0.350 (Open Academic Journals Index, Russia) http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_3_43_march_vol_i.pdf;

ГАЖ – технологиялары арқылы «Геоинформатика» пәнінін оқыту кезінде «География» мамандығы студенттерінің ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру Вестник Карагандинского университета. Серия Биология, медицина, география. – 2017. – № 2 (86) – С. 132-138.( Аманжолов А.И., Суймуханов У.А., Досмахов С.М.).;

Чистова Алина Александровна

– жаратылыстану ғылымдарының магистрі, мамандығы «6M060900-География». Оқытатын пәндер: Геология палеогеография негіздерімен, Геоморфология, Геология, Қазақстанның физикалық географиясы. 2013 жылы Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ-де жұмыс істейді.

Білікті арттыру.

– «ҚГҚ» РҚБ-ің семинары, 2014

–  Школа лекторского мастерства. ҚарМУ, 2015

Кәсіби ұйымдарға мүшелік.

Қазақ Географиялық қоғамының мүшесі.

Негізгі басылымдар

– Development of the geomorpho-dynamic processes in basin of Nura river.Ключови въпроси в съвременната наука – 2015: материали за XI международна научна практична конференция (17-25 април 2015). – Т. 16. София, 2015. – С. 21-24. (соавторы Акпамбетова К.М., Рахметова А.А.)

– Geographic factors of formation ofKazakhstan arid relief. Вестник Карагандинского университета. -Серия Биология. Медицина. География. – 2016. – № 2 (82). – С. 79-86. (соавторы Акпамбетова К.М., Л. Дэвид)

– Economic-geographical approach for developing small and medium businesses in central Kazakhstan. Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. – 2016. – №2 (82). – С. 69-74 (соавторы: Чистякова Г.Н.)

Чистякова Галина Николаевна

– география ғылымдарының кандидаты, доцент. Оқытатын пәндер: «Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси география», «ТМД экономикалық және әлеуметтік географиясы», «Саяси география геосаясат негіздерімен», «табиғатты басқару ресурстардың экономикалық-географиялық негіздері», «тарихи географиясы», «Географиялық зерттеулердің әдістемесі», «Халықтың географиясы». Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-де 1987 жылдан бастап жұмыс істейді.

Білікті арттыру

– мамандығы бойынша қарқынды ағылшын тілі курсы. А1 деңгейі. ҚМУ ФПК, 2011-2013 жж

– Кредиттік технологияларды оқыту контекстінде оқу үрдісінде және оқыту әдістерінде мультимедиялық және интерактивті құралдарды әзірлеу және қолдану. 2011 жылғы 18 маусымдағы № 318011 куәлігі, Қарағанды ​​қ.

– Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары аясында қолданылатын дидактикалық материалдар мен оқыту әдістерін әзірлеу. 19.01.2013ж. №102013, ФПСП, 2013ж

– Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру (240 сағат). 28.06.2014 жылғы куәлік нөмірі 0131326, АҚ «NTSPK» филиалы жетекші және «Менеджмент Республикалық институты және 2014 жылы Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік

– Импакт факторы бар журналдарды қалай табуға болады: Web of ScienceSM журналы Citation ReutersR EndNoteR онлайн платформасы. 06.26.2014 «Ұлттық Оқу орталығы» Өрлеу «(Алматы, Қазақстан), 2014 жылғы зерттеу үшін ресурстар семинар қатысушысы ThomsonReuters сертификаты

– талапкерлерге дейінгі жоғары оқу орнына дейінгі оқытудың жаңа тәсілдері мен әдістері. 06-07 / 11/2015 жылғы «EDTECH» халықаралық білім беру орталығының сертификаты. ҚМУ Университеті, 2015 ж.

– құзіреттілікке бағытталған білім мазмұнын моделін енгізу. БПҚ SSHI «Дарын», 2015 сертификаты Модератор халықаралық семинар ot08-09.12.2015 ..

– Ағылшын тілі курстары. 01.08.2017 ж. №123 куәлік Қарағанды: «Студенттік орталық» білім беру орталығы, 2017 ж

– географияның білім беру және зерттеу мәселелерін шешудегі заманауи технологияларды қолдану. 2017 жылғы 4 наурыздағы № 490017, Қарағанды ​​мемлекеттік университетінің ҚОҚ, 2017 ж.

Критериалды бағалау. 09-11.01.2017 жылғы сертификаты №000118, филиалы PE «Педагогикалық шеберлік Педагогикалық орталығы», 2017

– Жаңа экономикалық география («География, біліктілік деңгейі» курсы бойынша оқытудың мазмұны мен әдістері) – 72 ак. сағат. 11.09.2016 қаланың сертификаты №42846, 11.09.2016 сертификаты, Ресейдің халықтар достығы университетінің (University), 2016 Экономика үздіксіз кәсіби білім беру факультетінің орталығы

– Жаңа экономикалық география («География, біліктілік деңгейі» курсы бойынша оқытудың мазмұны мен әдістері) – 72 ак. сағат. Сертификат №303 09.11.2016 ж., IPKiDOKazNU, 2016.

Кәсіби ұйымдарда  мүшелік.

– «Қазақ географиялық қоғамы» қоғамдық бірлестігінің мүшесі, «Нұр Отан» ХДП мүшесі.

Марапаттары.

– Профессор П.С. сыйлығының лауреаты. Кравицкая, 2011ж

– «ҚарМУ-дың 40 жылдығы» мерейтой медалімен марапатталған. Академик Е.А. Бөкетов, 2012ж

Басылымдар (2014-2017).

– Анализ экспериментальной работы по формированию экологической культуры в ходе изучения экономической и социальной географии Казахстана. Экологическое образование в Казахстане. Республиканский научно-методический журнал. – 2014. – № 2 (46). – С. 31 – 35.

– Компетентностно-ориентированный урок в 9 классе по теме «Машиностроительный комплекс». Ч. 1.География в школах и вузах Казахстана. Республиканский научно-методический журнал. – 2014. – № 6 (60), ноябрь-декабрь. – С. 16-19.

– Компетентностно-ориентированный урок в 9 классе по теме «Машиностроительный комплекс». Ч. 2.География в школах и вузах Казахстана. Республиканский научно-методический журнал. – 2015. – № 1(61), январь-февраль. – С. 45-48.

– Компетентностно-ориентированное образование: методическое пособие.Методическое пособие. – Караганда, 2015. – 200 с. – С. 39-55/ Составители Жунусова М.Р., Шаргалина О.И. и др.

– Economic-geographical approach for developing small and medium businesses in central Kazakhstan. Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина. География. – 2016. – №2 (82). – С. 69-74.

– География мамандығы түлектерiн жұмысқа орналастыру мәселелерi.Вопросы географии Казахстана: Тр. Казахского геогр. общ-ва. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2016. – Т. 7. – С. 55-59.

– Компетентностно-ориентированный урок краеведения «Путешествие по городам Центрального Казахстана» 7 класс. «Современное состояние наук о жизни: фундаментальные и прикладные аспекты»: Материалы Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции. –  Караганда: Изд-во КарГУ, 2016. – С. 297-304.

– The role and significance of a small business in the economy of Kazakhstan. Актуальные научные исследования в современном мире: XXI Междунар. научн.конф. (26-27 января 2017 г.): Сб. научных трудов. – Вып. 1(21). – Ч. 3 – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – С. 48-52. (соавторы Досмахов С.М., Малаева Л.Т., Жангожина Г.М.).

– Интегрированный урок истории, географии и английского языка по теме «The Сivil War in the USA – Гражданская война в США (1861-1865)».Актуальные научные исследования в современном мире: XXIVМеждунар. научн.конф. (26-27 апреля 2017 г.): Сб. научных трудов. – Вып. 4(24). – Ч. 1. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – С. 132-140.

– Особенности развития метеорологической наблюдательной сети Карагандинской области. Актуальные научные исследования в современном мире: XXIVМеждунар. научн.конф. (26-27 апреля 2017 г.): Сб. научных трудов. – Вып. 4 (24). – Ч. 7. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – С. 18-22. (соавторы: Досмахов С.М., Малаева Л.Т.)

– Гидрометеорологические наблюдения в Карагандинской области. География в школах и вузах Казахстана. Республиканский научно-методический журнал. – 2017. – № 4(76), июль-август. – С. 8-10. (соавторы Акпамбетова К.М., Игибаева А.А.).

Мамандықтар

5В012900 – География-Тарих (білім беретін)

Мамандық: география және тарих бакалавры,

география және тарих оқытушысы.

 Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, сырттай-қысқартылған 2 және 3 жыл

  

Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың География кафедрасы 2017 жылдан бастап 5В012900 – География-Тарих мамандығы бойынша география және тарих бакалавры, география және тарих пәндері мұғалімі мамандығына сәйкес түлектерді дайындайды.

Маманды дайындау кезінде география ғылымының негізгі бағыттарына – физикалық география, әлеуметтік, экономикалық және саяси география, геоэкология, географияны оқыту әдістемесі; сонымен қатар тарих ғылымдарының бағыттары – Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның ежелгі тарихы, тарихты оқыту әдістемесі т.б. сондай-ақ, табиғатпен қоғамның өзара байланыс үрдістеріне баса назар аударылады. Географ-тарихшы студенттер өздерінің алған теориялық білімдерін іс-тәжірибелік сабақтармен қоса, ҚарМУ-дың Қарқаралыдағы, Алматыдағы, Бурабайдағы туристік оқу базасы мен Топар су қоймасы аймағында далалық оқу практикаларымен ұштастырып, өндірістік оқу практикасы мен педагогикалық практиканы Қарағанды қаласындағы кәсіпорындар мен жалпы білім беретін мектептерде өткізеді.

Болашақ маманның кәсіптік іс-әрекеті салаларына:

 • орта білім беру орындары, колледж, лицей, гимназиялар мен мектептен тыс оқу-ағарту, тәрбиелеу мекемелері;
 • экологиялық және табиғатты қорғау мекемелері;
 • ғылыми-зерттеу институттары (ҒЗИ) және ГАЖ зертханалары;
 • қорықтар, ұлттық парктер, мұражайлар, мұрағаттар, мәдени-этникалық орталықтар;
 • қала және ауыл әкімшіліктері, статистикалық басқармалар, гидрометеостанциялар мен туристік фирмалар және бюролар т.б. жатады.

 

Жоғарғы сапалы оқу үрдісін биология-география және тарих факультеттерінің білікті маманданған оқытушылар құрамы: ғылым докторлары мен кандидаттары, сондай-ақ жаратылыс және гуманитарлық ғылымдарының магистрлары қамтамасыз етеді.

 

5В011600 – География (білім беретін)

Мамандық: география бакалавры, география оқытушысы

 Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, сырттай-қысқартылған 2 және 3 жыл

 

 

География кафедрасы география бакалавры, география пәні мұғалімі мамандығына сәйкес түлектерді дайындайды.

Маманды дайындау кезінде география ғылымының негізгі бағыттарына – физикалық география, әлеуметтік, экономикалық және саяси география, экологиялық география, сондай-ақ, табиғатпен қоғамның өзара байланыс үрдістеріне баса назар аударылады. Географ–студенттер өздерінің алған теориялық білімдерін іс-тәжірибелік сабақтармен қоса, ҚарМУ-дың Қарқаралыдағы, Алматыдағы, Бурабайдағы туристік оқу базасы мен Топар су қоймасы аймағында далалық оқу практикаларымен ұштастырып, өндірістік оқу практикасы мен педагогикалық практиканы Қарағанды қаласындағы кәсіпорындар мен мектептерде өткізеді.

Болашақ маманның кәсіптік іс-әрекеті салаларына:

 • орта оқу орындары, колледж, лицей, гимназиялар мен мектептен тыс оқу-ағарту, тәрбиелеу мекемелері;
 • экологиялық және табиғатты қорғау мекемелері;
 • ғылыми-зерттеу институттары (ҒЗИ);
 • қорықтар, ұлттық парктер;
 • гидрометеостанциялар, туристік фирмалар мен бюролар т.б. жатады.

Факультеттегі сапалы оқу үрдісін жоғары маманданған оқытушылар құрамы: 6 ғылым докторы, 40 ғылым кандидаттары қамтамасыз етеді.

Жазғы демалыс кезінде студенттер Топар су қоймасы жағасындағы спортттық-сауықтандыру лагерінде, Қарқаралы демалыс зонасында және Балқаш көлінде дем ала алады.

5В060900 – География (жаратылыстану)

Мамандық: жаратылыстану бакалавры

Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, сырттай-қысқартылған 2 және 3 жыл

 

Университеттегі оқу үрдісі кезінде студенттер фундаментальды оқу пәндерімен қатар, физикалық география, әлеуметтік, экономикалық және саяси география, сондай-ақ геология, метеорология, гидрология, топография, картография, экология және т.б. көптеген оқу пәндерін оқиды.

Мамандарды дайындау кезіндегі негізгі бағыт, ол студенттерді ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білуге баулу, оларды ғылыми жобаларды құруға және ғылыми – тәжірибелік конференцияларға қатыстыру.

География кафедрасы қазіргі күн талабына сай, материалдық – технипкалық оқыту базасымен жоғары деңгейде жабдықталған. Студенттер далалық – оқу практикасын Топар су қоймасы аймағы мен ҚарМУ-дың Қарқаралыдағы туристік-оқу базасында, өндірістік және педагогикалық практикаларды Қарағанды қаласындағы кәсіпорындарда, қала мектептері мен гимназияларында өтеді.

 

Университетті бітіруші түлек жоғары кәсіптік білім деңгейіне сәйкес, мынадай қызметтерге орналасуына болады: инженер – лаборант, қоршаған ортаны қорғау маманы, топсеруен жетекшісі (экскурсовод), сондай-ақ, орта мектептерде, лицей мен гимназияларда, орта оқу орындарында (колледждерде) және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде география және экология мамандықтары бойынша қызмет атқара алады.

Бакалаврдың кәсіптік іс-әрекетінің салаларына:

 • жобалық, іздену, ғылыми-зерттеу институттары, туристік фирмалар мен бюролар және т.б.;
 • қоршаған ортаны қорғау органдары мен табиғатты пайдалану басқармалары;
 • жалпы білім беретін және арнайы оқу орындары және т.б. жатады.
Ғылыми бағыттар

ГЕОГРАФИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

География кафедрасының ғылыми жұмысы бірнеше түрлері бар:

Ғылыми мақаланы ғылыми журналда дайындау және жариялау

– Халықаралық немесе республикалық конференцияларда баяндамаларды дайындау (рефераттарды жариялау)

– Ғылыми монографияны дайындау және жариялау

– Жоспарлы зерттеулерге, сыртқы ұйымдармен келісім-шарттар бойынша жұмысқа қатысу

– Оқулықтарды дайындау

– Оқу құралдарын әзірлеу және оларды жариялауға дайындау

– Ғылыми (теориялық) конференцияларға, ғылыми кездесулерге және симпозиумдарға қатысу

– Оқулықтарды, оқу құралдарын шолу беру

– Ғылыми жұмыстар, оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар және т.б.

– Мақалалар мен оқулықтар үшін пікірлер жазу

 

Соңғы 5 жылда география кафедрасы  келісімшарттық  жобаларға қатысты:

 1. Туристік маршруттарды дайындау, жеке туристік жоспарлар, туристік карталар мен жол карталарын жасау (ғылыми жетекші доц. Акпамбетова К.М.);
 2. Топографиялық беткейдің бейімділігін анықтау, объект үшін оңтайлы орналасуды анықтау, ландшафтты жобалау бойынша ұсыныстар, экологиялық қауіпсіздік бойынша ұсыныстар (ғылыми жетекші доц. Акпамбетова К.М.)

 

Сонымен бірге, география кафедрасы іздеу және бастама жобаларымен айналасады:

 1. Орталық Қазақстанның географиялық және геоэкологиялық зерттеулері.

Осы жобаның нәтижесінде 4 кандидаттық диссертациялар қорғалды (Жетписов С.У., Абилова А.Б., Талжанов С.А., чистякова Г.Н.)

География кафедрасының мұғалімдері соңғы 5 жылда ККСОН журналдарында 34 мақала, импакт-факторы бар журналдарда және РИНЦ 17 мақала, 93 конференцияда, 2 монография (RINC) және профильдегі Қазақстан журналдарында 65 мақала жариялады.

Халықаралық байланыс

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

  Биология және география факультетінде 2017 жылдың 8 – 11 қыркүйегі аралығында Наварра (Испания) университетінің ғалымдары, профессорлар Мария Луиза Лопес Фернандес және Мария Соледад Лопес Фернандес дәріс оқыды.

1 сурет. ГО-31 тобының студенттері кездесуде

Наварра университеті және География кафедрасы 2004 жылдан бастап жұмыс істейді. Екі жақ  қызықты бастама жобасын – Қазақстанның биоклиматтық карталарын – жүзеге асырады. Бұл жобаның бір әдістемелік нұсқауы жоспарлануда. Қазақстан жағынан доц. Ақпамбетова К.М. қатысады.

Сонымен қатар, профессор М.Л. Лопес Фернандес Наварра университетінің докторантурасында география кафедрасының оқытушыларын оқытуға мүдделі. Биылғы жылы докторантурада мақсатты орын болса, аға оқытушы Аманжолов А.И. Испанияға кетеді.

Көптілді топ студенттері Испаниядан келген профессорларға өте риза болды. Олар осындай кездесулер жалғасатынына үміт білдірді және олар Наварра университетінде магистратураға түсу туралы ойлауда.

Тәрбиелік жұмыс

География кафедрасының тәрбие жұмысы

 

     Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің, биология-география факультетінің география кафедрасының 5В011600-География  мамандығы бойынша жүргізілген барлық тәрбие жұмыстары университеттің, деканаттың және кураторлар кеңесінің оқу-тәрбие жоспарлары негізінде  атқарылды. Кафедрада  өткізілетін тәрбиелік іс-шаралар оқушылардың тұлға ретінде рухани адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, патриоттық, эстетикалық,адамгершілік рухта тәрбиелеу, таңдаған мамандығына махаббат ұялатуға бағытталған. Кураторлық сағаттар сабақ кестесі және сабақ кестесінен тыс өткізіледі.

Студент жастардың қоғамдық, саяси белсенділіктерін арттыру және оларды елжандылық рухта тәрбиелеу негізінде кафедрада  тәрбие беру Тәуелсіз Қазақстанның басты идеологиялық бағыты – елжандылық рухында тәрбиелеу бағдарламасына сәйкес жүргізіліп, студенттерді патриоттық рухта тәрбиелеу мақсатында оларды елін сүю, жерін, халқын, Отанын сүюге бағытталған тәрбие жұмыстарын жүргізу барысында анықталынады.

Студенттердің тәрбиелік іс-шаралары бойынша жеткен жетістіктері

Әрбір топқа куратор бекітілген. Топ кураторлары тәрбиелік жұмыс жоспары негізінде жұмыс атқарады. Бір айда екі рет кураторлық сағаттар өткізіледі. Әрбір куратор топ туралы жалпы мағлұматы бар куратор журналын толтырады, ол журнал деканның тәрбиелік жұмысы жөніндегі орынбасарымен қаралып, бекітіледі.

Биология –география факультетінде жастар ісі жөніндегі комитет құрылымы мен құрамы құрылып, бекітілген. Жастар ісі жөніндегі комитет өзінің жұмысын жыл сайынғы университет тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры  бекіткен жұмыс жоспары негізінде атқарады.

«Серпін» бағдарламасымен оқитын студенттері әрқашан республикалық, облыстық және жергілікті жастар ұйымдарымен өткізілетін іс шараларға қатысып отырады:

«Аламан» шығармашылық фестивалінде  «Мәңгілік  ел жастары-индустрияға» – «Серпін-2050» әлеуметтік бағдарламасы аясында білім алып жатқан студенттер арасында «Жалынды Сардар» атты факультет аралық байқауға ГО-21 тобы студенті Қуантаев Заманбек қатысып «Ең мықты сардар» номинациясын иеленді.

«Аламан» шығармашылық фестивалінде  «Шынықсаң шымыр боласың» атты спорт түрлері бойынша жарыста қыздар және жігіттер арасында спорттың волейбол,баскетбол,тоғызқұмалақ түрлерінен 2 команда қатысып, өнерлерін көрсетті. «Серпіндік» студенттер факультетте өткен барлық іс шараларға белсенді қатысады.

«Серпін» бағдарламасымен оқитын студенттердің тәрбиелік іс-шаралар және спорттық жетістіктері

Ғылыми жұмыстары, жобалары бойынша география мамандығы студенттерінің марапаттаулары

 

Спорттық іс-шаралар бойынша география кафедрасы студенттері мен оқытушылардың жеткен жетістіктері

География мамандығы студенттерінің далалық және аймақтық оқу практикаларын өткізу және ұйымдастыру кезеңінен көріністер

 

Top