Білім беру гранттары

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

2-1. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі

8-4. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс білім беру грантын беру туралы куәлікті берумен қоса аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі.

Бос білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда барлық оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

8-7. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы жоғары оқу орны басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) жоғары оқу орны өтінішті конкурстық негізде қарап, ғылыми кеңесінің шешімімен бірге ағымдағы жылғы 5 тамыз бен 15 қаңтарға дейінгі мерзімде шешім қабылдау үшін оны білім беру саласындағы уәкілетті органға жібереді. Білім алушының өтінішіне оқу кеңесінің шешімімен қоса, үміткердің сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;

2-1) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

3) білім беру саласындағы уәкілетті орган түскен жылын ескере отырып, оқыту мамандығы, нысандары мен мерзімдері бөлінісінде құжаттарды қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады;

4) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

5) білім беру грантын беру туралы берілген куәлік негізінде жоғары оқу орнының басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ студенттерінің назарына

Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-да төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары білім алу барысында босаған білім беру гранттары пайда болды.

Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (20.07.2018)

№ п/п Коды және мамандық атауы Түскен

жылы

Курс
1. 5В070100-Биотехнология, күндізгі оқу нысаны, Серпін (2017) 2017 2
2 5В071600-Аспап жасау, күндізгі оқу нысаны (2017) 2017 2
3 5В071300-Көлік,көліктік техника және технологиялар
күндізгі қысқартылған оқу нысаны (2016)
2016 3
4 5В020600-Дінтану, күндізгі оқу нысаны (2017) 2017 2


Бос білім беру гранттарын  алуға  үміткерлер туралы ақпаратпен «Бос білім беру гранттарын  алуға  үміткерлер»  сілтеме арқылы таныса аласыздар.

Мамандықтар бойынша білім беру грантына үміткерлер

Top