Сырттай академиялық ұтқырлық

Халықаралық мобильділік шеңберіндегі Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың әріптес ЖОО (ссылки на офиц. сайты университетов)

2014 жылғы академиялық ұтқырлық программасы бойынша студенттер мен магистранттарды қабылдайтын шетел ЖОО тізімі

Университет атауы Ұсынылатын программалар
1 АҚШ университеттері Барлық мамандықтар
2 Прага қаласындағы Карлов университеті (Чех республикасы) -Химия

-Химиялық технология

-Педагогика

3 Прага қаласындағы жоғарғы экономика мектебі (Чех республикасы) -Экономика

– Маркетинг

– Туризм

– Менеджмент

4 Прага қаласындағы жоғарғы халықаралық және қоғамдық қарым-қатынас мектебі (Чех республикасы) -Заңтану
-Экономика
-Әлеуметтану
-Саясаттану
-Тарих
-Мемлекеттік және жергілікті басқару
-Халықаралық байланыстар
5 Жоғарғы қаржы және басқару мектебі (Чех республикасы) -Заңтану
-Экономика
-Информатика
6 Вроцлав техникалық университеті (Польша) -Химия

-Компьютерлік ғылымдар

7 Вроцлава университеті (Польша) -Химия

-Биология

-Информатика

-Математика

8 Лешно қаласындағы Ян Амос Коменский атындағы жоғарғы кәсіби оқыту мектебі (Польша) – Компьютерлік ғылымдар
-Техникалық мамандықтар
-Экономика
-Тарих
-Педагогика
9 Адам Мицкевич атындағы университет (Польша) Барлық мамандықтар
10 Силез техникалық университеті (Польша) -Химия

-Математика

-Физика

11 Козминский университеті, Варшава (Польша) -Экономика

-Менеджмент

-Әлеуметтану

-Құқық

12 Катовиц қаласындағы жоғарғы экономика мектебі (Польша) Барлық экономикалық мамандықтар
13 Вроцлав қаласындағы қоршаған орта және өмір туралы ғылым университеті (Польша) -Биология

-Экология

-Экономика

14 Оңтүстік-батыс «Неофит Рильски» университеті (Болгария) -Заңтану
-Тарих
-Математика
-Педагогика
-Филология
-Химия
15 Ервопалық білім беру институты (Словакия) -Заңтану
-Экономика
-Педагогика
-Тарих
-Филология
16 Селье Янош университеті (Словакия) Педагогикалық мамандықтар
17 Бабеш-Больяй университеті (Румыния) Барлық мамандықтар
18 Вильнюс университеті (Литва) Барлық мамандықтар
19 Халықаралық Стэмфорд университеті (Таиланд) Барлық мамандықтар
20 Евразиялық академия (Словакия) Ғылыми сынақ ісін өту
Академиялық мобильділік программасына қатысу үшін қажетті құжатар тізімі
Мәлімдеуші сауалнамасы (скачать)
Қатысушы өтініші (скачать)
Оқу туралы келісім шарт (скачать)
2 ұсыныс хаттары
Транскрипит (деканаттан алынатын құжат) / диплом көшірмесі қосымшасымен
Шетелде оқу туралы уәждемелік негіздеме (кем дегенде 150 сөз)
Жеке оқу жоспары (скачать)
ЖОО шақыру қағазы (бар болған жағдайда)
Тілдік куәлік (бар болған жағдайда)
Медициналық анықтама (кеңестің шешімі қабылданғаннан кейін ұсынылады)
Ата-ананың жазбаша келісімі (кеңестің шешімі қабылданғаннан кейін ұсынылады)
Қосымша құжаттар:төлқұжат көшірмесі,үй төлқұжаты/үй анықтамасы,басылымдар көшірмесі, дипломдар, мадақтамалар және т.б. (бар болған жағдайда)
Top