Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ миссиясы

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің миссиясы

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың миссиясы заманауи сапа стандарттарын, үздіксіз білім берудің көпдеңгейлі үлгісін, ғылыми зерттеулерді іске асыру, ғылыми, педагогикалық, кәсіби-тәжірибелік қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеушілік іскерлігі бар жаңа формациядағы бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау арқылы көпсалалы классикалық білім саласындағы аймақтық көшбасшылықты сақтап қалу болып табылады.

Top